گروه مشاورین خود باور

w w w . k h o d b a v a r . c o m

کسب ثروت

راز موفقیت

مقالات رایگان

عضویت در خبرنامه

اگر میخواهید از آخرین خبر ها و مقالات و محصولات ما با خبر شوید میتوانید در خبرنامه ما عضو شوید ایمیل شما برای ما محفوظ میباشد

Please wait...

Thank you for signing up!

محصولات خود باور آرشیو محصولات

  • ژرف بین و ژرف اندیش (رایگان)

    ژرف بین و ژرف اندیش باشیم : ژرف به معنای عمیق، گود، دور و دراز است و ژرف بین کسی است که در امور زندگی تعمق می کند و به علل، عوامل، آثار و نتایج پدیده ها حساسیت دارد. ژرف بینی نوعی قابلیت و مهارت برای یافتن ...

    خرید این محصول

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت اول)
بازدید : 45

‫کاهش کار ها

‫انجام‌ کار‌ بیشتر‌ همیشه‌ مفید‌ نیست.‌ حتی‌ اگر‌ کمتر‌ کار‌ کنید‌ باز‌ هم‌ می ‌توانید‌ ‫موفق‌ باشید.‌ مطالعات‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ «۶۰‌ ساعت‌ کار‌ هفتگی‌ بهره ‌وری‌ را‌ ‫به‌ طور‌ متوسط‌‌ ۲۵‌ درصد‌ کاهش‌ می ‌دهد».‌ برای‌ اینکه‌ انرژی‌ خود‌ را‌ مؤثرتر‌‫ مدیریت‌ کنید‌ از‌ شش‌ قدم‌ فرمول‌ «‌بهره ‌وری‌ روند‌ کار»‌ استفاده‌ کنید:‌

۱٫ مشخص کنید چه کارهایی باید انجام شود

‫فهرست‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ شود‌ را‌ بررسی‌ کنید.‌ اگر‌ این‌ فهرست‌ پر‌‫از‌ کارهایی‌ با‌ مهلت ‌های‌ مشخص‌ است،‌ احتمالا طولانی‌ و‌ طاقت ‌فرسا‌ است.‌ ‫اگر‌ کارهایی‌ وجود‌ دارد‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی ‌توانید‌ از‌ انجامشان‌ طفره‌ بروید،‌ ‫فهرست‌ شما‌ احتمالا خیلی‌ ترسناک‌ است.‌ برای‌ اینکه‌ مشخص‌ کنید‌ چه‌ ‫کارهایی‌ باید‌ در‌ فهرست‌ شما‌ باقی‌ بمانند،‌ برای‌ هر‌ کار‌ «بازگشت‌ سرمایه»‌ ‫را‌ تخمین‌ بزنید،‌ یعنی‌ ارزشی‌ که‌ برای‌ شرکت‌ ایجاد‌ می ‌کنید.‌ هر‌ سال‌ نشان‌ ‫دهید‌ که‌ برای‌ شرکت‌ خود‌ «حداقل‌ سه‌ برابر‌ حقوق‌ دریافتی»‌ خود‌ سود‌ یا‌ ‫صرفهجویی‌ ایجاد‌ کرده ‌اید.‌ اگر‌ نمی ‌توانید‌ ارزش‌ مالی‌ دقیقی‌ مشخص‌ کنید،‌ ‫راهی‌ بیابید‌ که‌ نشان‌ دهد‌ در‌ نبود‌ شما‌ شرکت‌ ضرر‌ خواهد‌ کرد.‌ کارها‌ را‌ بر‌ ‫اساس‌ ارزش‌ شخصی‌ خودتان‌ ارزیابی‌ کنید :

‫• مهمترین فعالیتها کدامند؟‌ ۱۰‌ مورد‌ از‌ مهم ‌ترین‌ مسئولیتهای‌ خود‌ ‫را‌ بنویسید.‌ آیا‌ فهرست‌ شما‌ با‌ نظر‌ رئیستان‌ یکسان‌ است؟‌ اگر‌ این‌ دو‌ با‌ هم‌ ‫متفاوت‌ باشند،‌ برای‌ سازمانتان‌ به‌ اندازه کافی‌ مفید‌ نیستید.

‫• چه چیزی برایتان مهم است؟‌ بر‌ کارهایی‌ متمرکز‌ شوید‌ که‌ اگر‌ آن ‌ها‌ را‌ ‫تا‌ آخر‌ روز‌کاری‌ تمام‌ کنید‌ احساس‌ رضایت‌ می ‌کنید.‌

‫• کارهایی را انجام دهید که اهدافتان را پیش میبرند. تمام‌ کار هایی‌ ‫که‌ باعث‌ پیشروی‌ شما‌ نمی ‌شوند‌ را‌ «حذف‌ کنید،‌ حذف‌ کنید،‌ حذف‌ کنید».‌ ‫کار هایی‌ که‌ سودآور‌ نیستند‌ را‌ به‌ دیگران‌ محول‌ کنید. ‫کار های‌ هدر دهنده وقت‌ مانند‌ بررسی‌ مدام‌ ایمیل ‌ها‌ و‌ یا‌ گشت‌ زدن‌ در‌ ‫اینترنت‌ را‌ از‌ روز‌ خود‌حذف‌ کنید.‌ غیبت‌ از‌ دیگران‌ وقت‌ شما‌ را‌ تلف‌ می ‌کند‌ و‌ ‫محیط‌ کار‌ را‌ نیز‌ مسموم‌ می ‌کند.‌ فهرستی‌ از‌ کار هایی‌ که‌ «نباید‌ انجام‌ دهید»‌ ‫تهیه‌ کنید‌ و‌ از‌ انجام‌ آن ‌ها‌ امتناع‌ کنید.‌ کارهای‌ مورد‌ نظر‌ را‌ اولویت‌ بندی‌ کنید‌ ‫و‌ یا‌ در‌ یک‌ «فهرست‌ کار های‌ ضربتی»‌ برای‌ امروز،‌ یا‌ «فهرست‌ کار های‌ مهم»‌ برای‌ آینده‌ قرار‌ دهید.‌

حتما بخوانید :   7 گام تا موفقیت ابدی

 

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت اول)

وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت اول)

‫۲٫ برای انجام کار ها زمان مشخصی در نظر بگیرید

‫برای‌ هر‌ کار‌ یک‌ مهلت‌ واقع ‌بینانه‌ مشخص‌ کنید.‌ بیشتر‌ کار ها‌ را‌ زمانی‌ که‫ احساس‌ می ‌کنید‌ کاملا‌ متمرکز‌ و‌ پر انرژی‌ هستید‌ انجام‌ دهید.‌ از‌ جلساتی‌ که‌ ‫در‌ زمان‌ مقرر‌ تمام‌ نمی ‌شوند‌ خارج‌ شوید.‌ کار هایی‌ که‌ باید‌ به‌ دیگران‌ محول‌ ‫شوند‌ را‌ قبول‌ نکنید.‌ خیلی‌ ساده‌ و‌ محترمانه‌ از‌ انجام‌ این‌ گونه‌ کار های‌ بیهوده‌ ‫امتناع‌ کنید.‌ بگویید:‌ «دوست‌ داشتم‌ این‌ کار‌ را‌ انجام‌ دهم،‌ ولی‌ در‌ حال‌ حاضر‌ ‫نمی ‌توانم‌ قبول‌ کنم.»‌ یا «الان‌ نمی ‌توانم،‌ اما‌ برای‌ انجام‌ کار های‌ دیگر‌ در‌ ‫آینده‌ شاید‌ بتوانم‌ کمک‌ کنم.»‌ خوش ‌برخورد‌ باشید،‌ اما‌ وقتی‌ درخواستی‌ را‌ رد‌ ‫می ‌کنید‌ هرگز‌ توضیح‌ ندهید‌ که‌ دلیل‌ چیست.‌ جلسات‌ غیر‌ ضروری‌ برگزار‌ ‫نکنید.‌ حقوق‌ ساعتی‌ افرادی‌ که‌ قرار‌ است‌ به‌ جلسه‌ بیایند‌ را‌ تخمین‌ بزنید‌ تا‌ ‫ببینید‌ آیا‌ هزینهی‌ اقتصادی‌ برگزاری‌ آن‌ جلسه‌ منطقی‌ است‌ یا‌ خیر.

۳٫ حواس خود را متمرکز کنید

کارمندان‌ به‌ طور‌ متوسط‌ ۲۸‌ درصد‌ از‌ روز‌ کاری‌ خود‌ را‌صرف‌ وقفه ‌ها‌ ‫می ‌کنند.‌ نگذارید‌ همکارانتان‌ کنار‌ میز‌ شما‌ به‌ گفتگو‌ بپردازند.‌ یک‌ موسیقی‌ ‫آرام ‌بخش‌ پخش‌ کنید‌ تا‌ سر‌ و‌ صداهای‌ مزاحم‌ را‌ خنثی‌ کند.‌ صحبت‌ با‌‫ ‫همکاران‌ را‌ محدود‌ کنید،‌ از‌ حاشیه ‌های‌ محل‌ کار‌ دوری‌ کنید،‌ سر‌ وقت‌ به‌ ‫محل‌ کار‌ بیایید‌ و‌ زمان‌ ناهار‌ و‌ استراحت ‌های‌ خود‌ را‌ کوتاه‌ کنید.‌ از‌ انجام‌ ‫همزمان‌ چند‌ کار‌ بپرهیزید.‌ هر‌ بار‌ که‌ از‌ یک‌ کار‌ سراغ‌ کار‌ دیگر‌ می ‌روید،‌ ‫وقت‌ را‌ هدر‌ ندهید‌ که‌ در‌ نهایت‌ مجموع‌ آن ‌ها‌ زمان‌ هدر‌ رفته ‌ی‌ زیادی‌‫ می‌شود.‌ برای‌ جلوگیری‌ از‌ به‌ تعویق‌ انداختن‌ کار ها،‌ وظایف‌ بزرگ‌ خود‌ را‌ به‌ ‫کار های‌ کوچک‌ تفکیک‌ کنید‌ و‌ برای‌ هر‌ کدام‌ از‌ آن ‌ها‌ مهلتی‌ مشخص‌ کنید.‌ ‫ایده ‌هایی‌ که‌ به‌ ذهنتان‌ می ‌آید‌ را‌ روی‌ کاغذ‌ بنویسید‌ یا‌ به‌ صورت‌ صوت‌ ضبط‌ ‫کنید،‌ تا‌ بعداً‌ برای‌ به‌ خاطر‌ سپردن‌ آن ‌ها‌ وقت‌ و‌ انرژی‌ هدر‌ ندهید.‌ سر‌ فرصت‌ ‫مطالبی‌ که‌ به‌ ذهن‌ رسیده‌ را‌ به‌ صورت‌ موضوعی‌ در‌ فهرستی‌ از‌ «کار هایی‌ ‫که‌ باید‌ به‌ یاد‌ داشته‌ باشم»،‌ مانند‌ «ایده ‌هایی‌ برای‌ مقالات»‌، «موضوعات‌ ‫ ‫وبلاگ»،‌ «کتاب ‌هایی که‌ باید‌ بخوانم»‌ و‌ «خریدهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ دهم»‌ ‫قرار‌ دهید.

حتما بخوانید :   چند نکته کلیدی که حتما باید برای برقراری ارتباط موفق بدانید

۳ گام بعدی از فرمول بهره وری روند کار را میتوانید در مقاله”وقتی کار های زیادی داریم راه حل چیست؟ (قسمت دوم)” مطالعه کنید.

ارسال نظرو پرسش و پاسخ در مورد این مطلب


فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!