گروه مشاورین خود باور

w w w . k h o d b a v a r . c o m

کسب ثروت

راز موفقیت

مقالات رایگان

عضویت در خبرنامه

اگر میخواهید از آخرین خبر ها و مقالات و محصولات ما با خبر شوید میتوانید در خبرنامه ما عضو شوید ایمیل شما برای ما محفوظ میباشد

Please wait...

Thank you for signing up!

محصولات خود باور آرشیو محصولات

  • ژرف بین و ژرف اندیش (رایگان)

    ژرف بین و ژرف اندیش باشیم : ژرف به معنای عمیق، گود، دور و دراز است و ژرف بین کسی است که در امور زندگی تعمق می کند و به علل، عوامل، آثار و نتایج پدیده ها حساسیت دارد. ژرف بینی نوعی قابلیت و مهارت برای یافتن ...

    خرید این محصول

ژرف بین و ژرف اندیش (رایگان)
بازدید : 23

ژرف بین و ژرف اندیش باشیم :
ژرف به معنای عمیق، گود، دور و دراز است و ژرف بین کسی است که در امور زندگی تعمق می کند و به علل،
عوامل، آثار و نتایج پدیده ها حساسیت دارد. ژرف بینی نوعی قابلیت و مهارت برای یافتن نایافته ها و شناختن بسیاری از نکات پیدا و پنهان برای شفاف سازی و نتیجه گیری است.
اگر ژرف بینی و ژرف اندیشی را نوعی قابلیت و شایستگی برای مدیریت عمر بدانیم لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که هر نوع قابلیت و مهارتی را نباید در هر شرایطی و برای هر موردی بکار گرفت. گاهی تعمق، تفحص و تجسس جهت مواردی که نیازی به به ژرف بینی ندارند ، اشتباه است.
ژرف بین کیست؟

ژرف بین کسی است که به جای توجه به عوامل ظاهری، محسوس، سطحی و عادی به عوامل باطنی، نامحسوس، عمقی و غیرعادی می پردازد.

ادامه توضیحات در فایل pdf

راهنما : بر روی دکمه خرید کلیک کرده و فایل pdf ژرف بین و ژرف اندیش را دانلود کنید