آشنایی با دنیای درون

آشنایی با دنیای درون

 دنیای مدرن، دنیای درون

دنیای درونی در کار است دنیایی از اندیشه و احساس و نیرو، از نور و زندگی و زیبایی، و با آنکه این دنیای درون نامرئی است؛ نیرو هایی قدرتمند دارد. دنیای درون تحت حکومت ذهن ما قرار دارد. وقتی این دنیا را کشف می کنیم، برای هر مسئله ای راه حلی می یابیم، علتی برای هر معلولی ( اتفاق ) پیدا می کنیم و از آنجایی که دنیای درون تحت کنترل ماست،  همه قوانین قدرتمند و همه دارایی های دنیا در محدوده کنترل ما قرار دارد.

ما نمیتوانیم نیرو هایی را که نداریم به کار ببریم، اما این نیرو از ابتدا در دسترس ما بوده است. اما چگونه به این نیروی درون مسلط شویم؟
تنها راه تسلط بر آن این است که از آن آگاه شویم و هرگز نمی توانیم از آن آگاه شویم مگر آنکه بیاموزیم و بدانیم که منبع تمام نیروها و قدرت ها در درون ماست.

آشنایی با دنیای درون

آشنایی با دنیای درون

قدم اول در کشف نیروی درون : فکر کردن

شرایط بیرون منعکس کننده آگاهی و شناخت ما از دنیای درون است. از آنجایی که دنیای بیرون بازتاب دنیای درون است، آنچه در اطراف ما به نظر می رسد نشان می دهد که ما در درون چه اندیشه ای داشته ایم. در دنیای درون می توانیم به بینش بی انتها برسیم، می توانیم به نیرو و قدرت تمام نشدنی و عرضه بی پایان آنچه نیاز داریم برسیم. اینها صرفاً انتظار خلق شدن را می کشند. اگر به این توانمندی های بالقوه دنیای درون توجه کنیم، در دنیای بیرون متجلی و ظاهر می شوند. اگر به دنیای درون پی ببریم، متوجه می شویم که چه توانمندی عظیمی در درون ما به ودیعه گذاشته شده است و از چه امکانات وسیعی برخور داریم. اینگونه توانایی آن را پیدا می کنیم که این توانمندی های بالقوه دنیای درون را در دنیای بیرون به نمایش بگذاریم. وقتی از دنیای درون آگاه می شویم، ذهناً آن را تصاحب می کنیم و با تصاحب ذهنی دارای قدرتی می شویم تا به رشد هماهنگ برسیم.

قدم اول در کشف نیروی درون

قدم اول در کشف نیروی درون

هماهنگی در دنیای درون

توان استفاده از قدرت ذهنی به هماهنگی بستگی دارد. ناهماهنگی به معنای ابهام و سر در گمی است. بنابراین کسی که این توان را به دست می آورد، باید با قانون طبیعی در هماهنگی باشد.  هماهنگی در دنیای درون در دنیای بیرون بازتاب پیدا می کند. این پایه و اساس سلامتی و ضرورتی لازم برای رسیدن به عظمت، قدرت، دانش، دستاورد و موفقیت است.  هماهنگی در دنیای درون بدین معناست که بتوانیم اندیشه خود را کنترل کنیم و بدانیم و بفهمیم که چگونه هر تجربه ای در دنیای درونمان بر زندگی ما اثر می گذارد. هماهنگی در دنیای درون منجر به خوش بینی و فراوانی می شود، تنعم و سرشاری را با خود به ارمغان می آورد و در نتیجه دنیای بیرون را با فراوانی رو به رو می سازد. همه دارندگی ها در هشیاری و آگاهی از دنیای درون شروع می شوند. آنچه در دنیای بیرون اتفاق می افتد بازتاب دنیای درون است. بنابرابن هرچه هست نتیجه آگاهی است و آنچه نیست ناشی از ناآگاهی می باشد. دنیای درون دنیایی است که در آن انسان های صاحب قدرت، شجاعت، امید، اشتیاق، اعتماد به نفس، اطمینان و ایمان را صورت خارجی می بخشند.

هماهنگی در دنیای درون

هماهنگی در دنیای درون

ارتباط دنیای درون با ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

ما با دنیای بیرون به وسیله ضمیر خودآگاه رابطه برقرار می کنیم. مغز اندام این ذهن است و دستگاه عصبی ما را در ارتباطی آگاهانه با هر بخش از بدنمان قرار می دهد. این دستگاه عصبی به نور، گرما، بو، صدا و طعم واکنش نشان می دهد. وقتی ذهن درست فکر کند، وقتی حقیقت را درک کند، وقت افکاری که از طریق دستگاه عصبی مخابره می شود سازنده باشند، این احساس ها خوشایند و هماهنگ خواهند بود. نتیجه آن می شود که ما در بدن خود نیروهای سازنده، قدرتمند و حیات بخش تولید می کنیم. اما از طریق همین ضمیر خودآگاه است که همه پریشانی ها، بیماری ها، کمبودها، محدودیت ها و ناهماهنگی ها در زندگی ما ظاهر میشوند. بنابراین از طریق اندیشه نادرست است که ما نیروهای مخرب را تجربه می کنیم.

از دست ندهید :   نکته طلایی استفان کاوی برای موفقیت!

ضمیر خودآگاه با استنباط کردن و عمل نمودن از طریق پنج حس فیزیکی با زندگی بیرون برخورد می کند. ضمیر خودآگاه از قدرت استدلال برخوردار است. این در ضمن همان جایی است که قدرت اراده قرار دارد.
ما با دنیای درون از طریق ضمیر ناخودآگاه رو به رو می شویم . این ذهن در ترکیب عصب ها و هورمون ها و غده ها، بافت ها و رگ هایی قرار دارد که زندگی فیزیکی را امکان پذیر می سازند. این کلیه حس های ذهنی مانند شادی، ترس، عشق، هیجان، عاطفه، تنفس، تعریق، تجسم و سایر پدیده های غیر هشیار را اداره می کند. از طریق آن ما با ذهن عالم هستی در تماس هستیم و با نیروهای سازنده بی انتهای عالم هستی رابطه برقرار می کنیم.

از دست ندهید :   چگونه‌ بر‌ مسائل‌ واقعا مهم‌ تمرکز کنیم‌ و‌ آن ‌ها‌ را‌ انجام‌ دهیم؟ (قسمت دوم)

ضمیر خودآگاه نه تنها از طریق منطق و اراده سایر ذهن ها را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه می تواند ضمیر ناخودآگاه را هدایت کند. اینگونه ضمیر خودآگاه حاکم مسئول و محافظ ضمیر ناخودآگاه می شود. این عملکرد می تواند بطور کامل شرایط زندگی شما را تغییر جهت بدهد. اغلب واقعیت دارد که شرایط ترس، نگرانی، فقر، بیماری و ناهماهنگی تحت تأثیر تلقین های پذیرفته شده از سوی ضمیر ناخودآگاه برای ما اتفاق می افتند. ضمیر خودآگاه آموزش دیده می تواند با اقدامات حمایتگرانه مانع بروز این مشکلات شود. می توان ضمیر خودآگاه را بدرستی نگهبان دروازه قلمرو عظیم ضمیر ناخودآگاه نامید.

راز بزرگ زندگی هماهنگی میان این دو مرکز وجود و درک کردن عملکردهای آنها است. با این علم و اطلاع می توانیم ذهن های عینی و ذهنی را در شرایط همکاری آگاهانه قرار بدهیم و محدود و نامحدود را هماهنگ سازیم. آینده ما کاملاً در کنترل ماست. آینده ما هرگز در کنترل عوامل بیرون از وجود ما نیست. برای آشنایی تخصصی تر با ضمیر ناخودآگاه پیشنهاد میکنیم مقاله “ان ال پی ( NLP ) و ساختار ضمیر ناخودآگاه” را مشاهده کنید. همچنین دانش فوق العاده قدرتمند ان ال پی را از مقاله “مقدمه ای بر ان ال پی ( NLP )” آغاز کنید.

ارتباط دنیای درون با ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

ارتباط دنیای درون با ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

دنیای درون و یک آگاهی

همه ادیان و اغلب دانشمندان می گویند تنها یک اصل یا یک آگاهی وجود دارد که بر عالم هستی حاکم است، همه فضا را اشغال کرده است و در همه جا حضور دارد. این آگاهی قدرت مطلق و بینش مطلق است و همیشه وجود دارد و وقتی فکر می کند اندیشه اش خلق می شود. همه اندیشه ها و همه چیزها در محدوده آن قرار دارد.

از دست ندهید :   جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی

از آنجایی که این آگاهی در همه ما وجود دارد بنابراین هریک از ما باید مظهر این قدرت مطلق و در همه جا موجود باشیم. از آنجایی که در عالم هستی تنها یک آگاهی وجود دارد، لزوماً به این نتیجه می رسیم که آگاهی شما بخشی از آگاهی جهان هستی است. به عبارت دیگر همه ذهن ها، قسمتی از آن ذهن بزرگ هستند. جز این نمی توان نتیجه گیری کرد. آگاهی که در مغز و جسم شما وجود دارد همان آگاهی است که در مغز و جسم سایر موجودات عالم هستی وجود دارد. هریک از ما به تنهایی “خرد عالم هستی” هستیم. خرد عالم هستی و کیهانی خیلی ساده وجود دارد. این یک انرژی بالقوه است و تنها از طریق انسان ها می تواند تجلی پیدا کند. خرد، انرژی ساکن و اندیشه، انرژی در جریان ست. اینها دو فاز از یک چیز واحد هستند. از این رو شاید بتوان گفت که نیروی ارتعاشی هست که با تبدیل شدن ذهن ساکن به انرژی در حرکت صورت خارجی پیدا می کند.

آگاهی انسانی تنها در توانایی فکر کردن و احساس نمودن خلاصه می شود. فکر کردن توانایی منحصر بفرد ماست تا به کمک آن در عالم هستی دست به اقدام و عمل بزنیم. ذهن خلاق است و شرایط، محیط، همه تجربه های ما در زندگی نتیجه اندیشه و نگرش ذهنی ما ست. این به این معناست که هر اندیشه ما یک علت و هر شرایطی یک معلول و نتیجه اندیشه ماست. بنابراین بسیار ضروری است که اندیشه خود را کنترل کنید و تنها شرایط مطلوب را در دنیای درونتان شکل دهید.

همراه دوست داشتنی وبسایت خودباور، ادامه این مطلب را در مقاله “راز قدرت درون انسان را کشف کنید!” مطالعه کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 72 میانگین امتیاز: 3.2]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *