ارزش یک فکر چقدر است؟

ارزش یک فکر چقدر است؟

هيچ فکر و هيچ عقيده ای به خودی خود ارزشی ندارد. ارزش هر فکر به ميزان اهميتی است که شما به آن می دهيد. اگر شما به افکار و عقاید یک شخص یا یک گروه در گوشه ای دیگر از جهان اهميت ندهيد ٬ چه تاثيری بر شما و زندگيتان خواهد داشت؟ قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟” و “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی” مشاهده کنید. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

 

شما به هر فکر و عقيده ای اهميت دهيد صاحب آن خواهيد شد و آن را در زندگی خود فعال خواهيد کرد. پس به افکار و الگوهای ذهنی ناکارآمد اهميت ندهيد ٬ ارتباط خود را با آنها قطع کنيد ٬ آنها را از زندگی خود بيرون کنيد و باورشان نداشته باشيد.

ارزش یک فکر چقدر است؟

ارزش یک فکر چقدر است؟

آیا هنوز هم باور دارید که با شرایطی که دارید نمی توانيد پولدار شوید؟ آیا هنوز هم باور دارید پول درآوردن سخت است ؟ آیا هنوز هم باور دارید… اینها افکار کهنه ای هستند که تاریخشان سر رفته . دیگر به آنها اهميت ندهيد. وقت آن رسيده که افکار جدیدی را جایگزین آنها کنيد. در آینده ٬ شما با طرز فکر و ساختار ذهنی ثروتمندان آشنا خواهيدشد. هر چه بيشتر خود را در معرض این افکار قرار دهيد ٬ آنها بيشتر و بيشتر از آن شما خواهند شد. ثروتمند بودن یک ویژگی درونيست نه صرفا حاصل اتفاقات و وقایع زتدگی هر چند در هر قانونی استثناء هایی نيز هست اما اگر شما از آن استثنائات نيستيد پس تنها گزینه شما این است که دست بکار شوید و زندگی خود را بسازید. یادآور می شوم که ثروتمند و پولدار لزوما یکی نيستند. هر ثروتمندی ٬ پولدار هست اما هر پولداری لزوما ثروتمند نيست. ثروتمند کسی است که هم پول دارد هم اعتبار و هم شاد و خوشبخت است. اما چه بسيار پولدارهایی که اندیشه ای فقير و کوچک دارند. مهم نيست چقدر پول داشته باشيم .تا زمانی که به پول احساس” نياز کنيم ٬ فقير هستيم. برای یک ثروتمند مهم است که پولش را از طریق کار و خلاقيت بدست آورده باشد چرا که آن پول قرار است برایش شادی و خوشبختی بياورد. ذهن ما در حالت عادی فقط قادر است سه بعد زندگی را درک کند در حالی که ابعاد نامرئی ٬ بخش بزرگی از زندگی ما را تحت تاثير خود دارند. تصور کنيد موجودی دو بعدی هستيد که فقط طول و عرض را درک می کند و ادراکی از عمق و ارتفاع ندارد (مانند یک نقاشی روی یک برگ کاغذ)  اکنون دایره ای در دنيای شما پدیدار می شود. در دنيای شما ٬ این فقط یک دایره است . اما در جهان سه بعدی ٬ این دایره سطح مقطع یک ميله است. شما با دید دو بعدی خود هرگز درک نخواهيد کرد که آنچه از دنيای شما گذر کرده آیا یک چوبه دار است ؟ یا یک تير چراغ برق یا هر چيز دیگری. پولی که وارد زندگی شما می شود از مسيری گذشته که انرژی های خاصی را به خود جذب کرده و همانها را با خود به زندگی شما می آورد. درست مثل آبی که می نوشيد . آب از مسيرهای زیادی می گذرد و مواد زیادی را در خود حل می کند ٬ گاه مواد معدنی مفيد ٬ گاهی هم آلودگی و بيماری. پس برای ثروتمند شدن تنها راه ممکن کسب پول سالم است. به این معنا که در مسير ثروتمند شدن شما کسی آسيب نبيند. فردای شما کپی پررنگ تری از امروز شماست. کائنات مانند یک دستگاه فتوکپی عمل می کند. با این تفاوت که هر روز کپی های پررنگ تری از روز قبل می سازد. فردای شما کپی پررنگ تری از امروز شماست. آینده را هر طور که می خواهيد ٬ امروز کمی از آن را در زندگيتان پياده کنيد. منتظر فردا نمانيد.  

حتما بخوانید :   قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟

کليد موفقيت در داشتن ذهن ثروتمند :

یادگيری و بکار گيری دو فرایند مکمل هستند. بدون بکار گيری ٬ یادگيری ارزش خاصی نخواهد داشت. پس از یادگيری ٬ به مرور زمان ٬ بيشتر مطالب از حافظه پاک می شوند و تاثير خود را از دست ميدهند. شاید دیده باشيد اشخاصی را که ده ها و صد ها جلد کتاب خوانده اند اما نغيير خاصی در زندگيشان ایجاد نشده است در واقع فرایندی که در ذهن این افراد اتفاق افتاده ٬ یک روند یک طرفه بوده ٬ یعنی ورودی داشته اما خروجی نداشته است. اگر ميخواهيد آموزشها برای شما مؤثر باشند و تغيير واقعی در زندگی تان به وجود بياورند حتما باید آنچه را که در زیر توضيح ميدهم انجام دهيد. باید مطالب را در چند زمان مختلف دوره کنيد تا از حافظه کوتاه مدت شما وارد حافظه بلند مدت بشوند. متخصصين حافظه و یادگيری توصيه می کنند که بعد از یادگيری اوليه ٬ مطالب 4 بار دیگر در زمانهای مختلف تکرار بشوند تا بطور کامل در حافظه بلند مدت جا گرفته و ناخودآگاه شوند. باید هر کدام از آموزشها ٬ بار ها تکرار و تمرین گردد تا بصورت یک عادت در آید. منظورم دقيقا این است که پس از یادگيری ٬ تازه کار شما شروع ميشود و به ابتدای راه می رسيد. باید برگردید و هر کدام از موارد راتمرین و تکرار کنيد. تا زمانی که تک تک این موارد به عادت تبدیل نشوند ٬ تاثير عملی در زندگی شما نخواهند داشت. شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!” مشاهده کنید.