برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟

برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟

برای تغيير نتایج ٬ باید باور ها و ذهنيت ها را تغير دهيد . فرایند تبدیل افکار به نتایج را می توان با برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه ، در کنترل درآورد .

قسمت های قبل این سری مقالات را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق” و “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند” مشاهده کنید.

همان طور که در مقاله های قبلی اشاره کردیم :

برنامه ریزی ، افکار ، احساسات ، عملکردها ، نتایج
بدون برنامه ریزی مجدد ضمير ناخودآگاه ٬ شما در راس چرخه خلاقه قرار نخواهيد گرفت (اشاره به تجسم خلاق یا همان قانون جذب) این برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه است که شما را در جایگاهی قرار می دهد ، که بتوانيد زندگی خود را بسازید . برای گرفتن نتيجه مطلوب ٬ باید باور های جدید را جایگزین باورهای فرسوده قبلی نمود . پیشنهاد میکنیم مقاله “قانون جذب و عصر قدرتمندی انسان!” را نیز مشاهده کنید.

باور ها و تصاویر ذهنی ٬ “قالب” های خواسته ها و اهداف شما را شکل ميدهند و” احساسمثبت ٬ همان چيزی است که این قالب ها را پر ميکند با صدایی که برای خودتان قابل شنيدن باشد تکرار کنيد :  “دنيای درونی من ٬ دنيای بيرونی مرا می سازد” ، “من ذهن یک ميلياردر را دارم” .
تکرار یک جمله ٬ به مرور زمان آنرا به یک باور تبدیل می کند و باور ٬ قوی ترین نيرویی است که یک انسان در اختيار دارد . این تمرین می تواند ابتدای حرکت به سمت خلق یک ذهن ثروتمند باشد .

برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟

برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟

به خاطر داشته باشید که :

  • الگو سازی ( و نه تقليد) از افراد موفق یک راه برای موفقيت است .
  • برای ثروتمند شدن باید ویژگی های شخصيتی یک ثروتمند را داشت .
  • شما به همان ميزان پول خواهيد داشت که در باورتان بگنجد .
  • شماشبيه کسانی خواهيد شد که بيشترین رابطه را با آنها دارید ٬ پس با کسانی نشست و برخواست کنيد که ذهنی ثروتمند دارند و از افرادی که ذهنی فقير دارند تا حد امکان پرهيز کنيد .
  • برای ثروتمند شدن علاوه بر داشتن ذهنی ثروتمند ٬ شما باید اصول مدیریت کسب و کار خود را نيز بدانيد .
  • ثروتمند کسی است که هم پول دارد هم اعتبار و هم خوشبختی پس هر پولداری ثروتمند نيست .
  • طرح کلی ذهنی شما از ثروت ٬ تعيين کننده وضعيت مالی شما در زندگی است و نه ميزان تلاشتان .
  • وضعيت زندگی شما برآیند اعمال و عملکردهای شماست . اعمال و عملکردهای شما ٬عمدتا از روی احساس شما صورت می گيرند و احساس به نوبه خود ٬ نتيجه افکار و باورهای شماست . پس برای تغيير نتابج باید افکار ٬ باور ها و دیدگاه ها را تغيير داد .
  • شرطی شدن ذهن هر فرد از دوران کودکی آغاز می شود . برای تغيير در زندگی بيرونی ٬ فرد باید ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کرده و شرطی نماید .
  • باید باورهای ناکارآمد گذشته را شناسایی کرد و کنار گذاشت . سپس باورهای کارآمد جدید را جایگزین آنها کرد و قانون جذب را به نفع خود به کار گرفت.
حتما بخوانید :   زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟

برای ثروتمند شدن باید شيوه های ثروتمندان را الگو برداری کنيد . هم از لحاظ روشهای تجارت و هم از لحاظ طرز فکر . برای ثروتمند شدن به عوامل بيرونی : دانش تجارت و مدیریت مالی و عوامل درونی : ویژگيهای شخصيتی و نظام باورها ، بطور همزمان نياز است . اغلب افراد از توانایی درونی برای خلق و نگهداری پول های کلان برخوردار نيستند . ذهن ناخودآگاه ما طی ساليان و در تماس با محيط پيرامون ٬ شرطی شده و اکنون تصویر و تعریفی کلی از وضعيت مالی ما در آن ترسيم گردیده است و این طرح کلی ذهنی ٬ وضعيت مالی ما را در جهان بيرون شکل ميدهد .

اگر ميخواهيد در دنيای بيرونتان تغييری به وجود اورید ابتدا باید دنيای درونتان را تغيير دهيد . ما در دنيای علت و معلول زندگی ميکنيم و اگر در دنيای بيرون کارها خوب پيش نمی رود علتش را باید در درون خود جستجو کنيد . آنچه در دنيای ذهنی شما ميگذرد ( افکار ٬ تصاویر ٬باورها و دیدگاه ها) در دنيای عاطفی شما منعکس ميگردد و عواطف شما ٬ رفتارها و عملکردهای شما را کنترل ميکنند و عملکردها به نوبه خود به نتایج منتهی می شوند و در یک چرخه ٬ نتایج بيرونی یا همان تجربيات زندگی ما ٬ بر نظام فکری و باورهای ما تاثير ميگذارند . شما در مورد پول شرطی شده اید و این شرطی شدن شما را به سوی آینده ماليتان هدایت ميکند مگر آنکه خودتان در پرونده های ذهنی مربوط به پول ٬ آگاهانه و عمدی دخالت کنيد و آنها را به نفع خود تغيير دهيد .

این فرآیند را برنامه ریزی مجدد ضمير ناخودآگاه گویند که در آینده بررسی خواهد شد . (پیشنهاد میکنیم مقاله “ان ال پی ( NLP ) و چگونگی تحقق هدف از طریق ضمیر ناخودآگاه” را نیز مشاهده کنید.)

حتما بخوانید :   همه فن حریف ولی هیچ کاره!

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت” مشاهده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *