ثروتمندان چگونه بر مشکلات پیروز میشوند؟

ثروتمندان چگونه بر مشکلات پیروز میشوند؟

بیشتر ثروتمندان، زندگی آسانی نداشته اند و از زیر صفر و با کمترین امکانات ممکن آرزوهای خود را برآورده ساخته اند. اما به راستی باور های ثروتمندان در برابر مشکلات چگونه است؟
قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟“، “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی“، “ارزش یک فکر چقدر است؟“، “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!“، “راه میانبر ثروتمند شدن“، “پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت“، “چه تعریفی از زندگی مالی تان دارید؟“، “هدف گذاری صحیح برای پولدار شدن“، “فکر بزرگ، فروش بزرگ، پول بزرگ“، “چگونه دیگران شانسی ثروتمند میشوند؟“، “چرا حس بدی نسبت به افراد موفق داریم؟“، “چرا ثروتنمدان با افراد مثبت و موفق در ارتباطند؟” و “چگونه ارزش کالا یا خدمات خود را به خوبی به دیگران نشان دهیم؟” مشاهده کنید. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

نهمين فایل ثروت

ثروتمند از مشکلاتش بزرگتر است. فقير کوچکتر و ضعيفتر از مشکلاتش می باشد. کمتر ثروتمندی را می شود یافت که مسير پرفراز و نشيبی را طی نکرده باشد تا به جایگاه امروزش برسد. یک ميلياردر (ترجيحا خوشبخت) را که می شناسيد در نظر بگيرید. آیا مایليد همچون او ثروتمند باشيد؟ آیا این آمادگی و توان را خود می بينيد که قدم در مسيری بگذارید که او گذاشته ؟
پاسخ کسانی که  ذهن ثروتمندی دارند به هر دو سوال مثبت است. اما فقرا فقط ” آرزویثروتمند شدن را دارند ولی شهامت مواجه شدن با چالشهای بزرگ را ندارند. مهم نيست مشکل پيش روی او چه اندازه است ٬ یک ثروتمند همواره بزرگتر از مشکللات است.

برای مواجهه با چالشهای بزرگ دو ویژگی لازم است:

  1. اول باید دانش و قابليتهای خود را افزایش داده باشيد.
  2. دوم باید با اعتماد به نفس و ایمان به خود ٬ خود را بزرگتر از مشکلتان ببينيد.

 

ثروتمندان چگونه بر مشکلات پیروز میشوند؟

ثروتمندان چگونه بر مشکلات پیروز میشوند؟

 

اگر ترس بر شما غلبه کند ٬ ميدان را خالی خواهيد کرد پس:

* بترسيد ولی انجام دهيد *

اگر بتوان قدرت و توان هر فرد را سنجش و درجه بندی کرد آنگاه معياری خواهيم داشت برای مقایسه خود در مقابل مشکلاتمان اگر موفق ترین انسانها که چالش های بزرگ را پشت سر نهاده اند رتبه 10 را بگيرند شما به توان و قدرت خود چه رتبه و درجه ای ميدهيد؟ آنها که با بيماری های لاعلاج مبارزه کرده اند آنها که با وجود معلوليت ٬ جهانی شده اند،  آنها که از هيچ ٬ به مدارج بالای علمی و ورزشی و ثروت و غيره رسيده اند و از همه مهمتر آنها که با وجود ده ها و صد ها مانع و مشکل توانسته اند زندگی خوب و قابل قبول و پر از عشقی داشته باشند در قياس با این افراد ٬ شما درجه خود را چند می دانيد؟

حتما بخوانید :   چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟

اکنون یکی از چالش های پيش رویتان را در نظر بگيرید و درجه سختی از 1 تا 10 به آن بدهيد. این رتبه را با مقایسه مشکل یا چالش خود با مشکلات افراد موفق تعيين کنيد. فرض کنيد مشکل شما درجه 5 باشد و توان و قدرت شما درجه 3. از نگاه شما ٬ مشکل پيش رو بسيار بزرگ به نظر خواهد رسيد. اما اگر خود را ٬ هم در جنبه های درونی ( فکری، ذهنی ٬ عاطفی ٬ اعتماد به نفس و …) و هم در جنبه های بيرونی ( دانش و مهارتهای تخصصی ٬ دانش تجارت ٬ روابط و سایر مهارتهای فردی) ارتقاء و رشد دهيد و به درجه 8 برسيد آنگاه مشکل پيش رو ٬ دیگر بزرگ به نظر نخواهد رسيد و برعکس مشکلی عادی و پيش پا افتاده خواهد بود.  همين الان ٬ درست همين الان هم بعضی مشکلات کوچک و ساده زندگی شما ٬ چالشهایی سخت و بزرگ برای شخصی دیگر است.

داستان آن نهال نوپا را شنيده اید که هر بار در برابر طوفان کمر خم ميکرد و تا آستانه شکستن پيش می رفت ؟ او آنقدر بزرگ شد تا روزی به درختی تنومند تبدیل گردید و آنگاه آنچه او طوفان تصور کرده بود ٬ برایش چيزی جز نسيمی ملایم نبود.

این مرحله یکی از مهمترین گامها در ایجاد تغيير است و باید به دقت مطالعه و اجرا شود:

فرقی نمی کند کاری کوچک در دست دارید یا کاری بزرگ ٬ مشکلات همواره وجود دارند. پس برای فرار از مشکلات از کارهای بزرگ روگردان نشوید. اگر احساس می کنيد مشکلات بزرگی دارید بدان معناست که شما هنوز کوچک تر از مشکلتان هستيد. تحت تاثير امور و مسایل زندگی قرار نگيرید چرا که امور و مسائل دنيای بيرون در واقع انعکاس آن چيزیست که در فکر و ذهن و احساس شما میگذرد. اگر می خواهيد تغيير بزرگی در زندگی خود به وجود آورید ٬ از نگرانی و توجه به “تعداد” و “اندازه” مشکلات کنونی خودداری کنيد. چون تمرکز شما بر هر چه باشد زندگی شما نيز به همان سو کشيده می شود. در مواجهه با مشکلات و چالش ها ٬ روی قدرت و توان خود متمرکز شوید. وقتی به مشکل بزرگی برميخورید به خود یادآور شوید که ” من کوچک هستم که مشکل را بزرگ می بينم” سپس به عقب برگردید و از دید ” من رشد یافته” به مشکلتان نگاه کنيد. از این زاویه دید ٬ شما مشکل را کوچک تر از خویش خواهيد یافت و در این صورت است که می توانيد راه کارهای مناسبی برای مواجهه با آن بيابيد.
هر چه بيشتر چالش ها را پشت سر بگذارید توان بيشتری برای ورود به کارهای اقتصادی بزرگتر خواهيد یافت. هر قدر مسئوليت بيشتری بپذیرید مدیریت بهتری خواهيد داشت و توان شما برای توسعه کسب و کارتان بيشتر خواهد شد و هر قدر کسب و کار خود را بيشتر توسعه دهيد درآمد بيشتری خواهيد داشت. پس از مشکلات و چالش ها نترسيد چون آنها آمده اند که شما را رشد دهند.
برای آنکه از مشکلاتتان بزرگ تر باشيد روی آنها تمرکز نکنيد، در عوض روی هدفتان متمرکز شوید آیا بجز در داستانهای تخيلی شنيده اید که فيلها از مورچه ها بترسند؟ شما تمی توانيد در آن واحد هم به چپ بروید هم به راست به همين طریق ذهن شما نمی تواند در یک زمان هم بر روی خواسته ها و اهداف شما متمرکز شود هم بر روی ترس ها و مشکلاتتان پس انتخاب کنيد که سمت راست می خواهيد بروید یا سمت چپ؟

حتما بخوانید :   نگرش ثروتمندان نسبت به حقوق چگونه است؟

 

برای ثروتمند شدن دو راه ممکن است:

اول قرار گرفتن در محيطی غنی که تفکرات و ویژگيهای شما را رشد. دهد و شما را ناخودآگاه به سمت و سوی ثروتمند شدن بکشاند. بسياری از ثروتمندان شاید خود قواعد ثروتمند شدن را ندانند . فقط در این مسير قرار گرفته اند و یا از کودکی در معرض تربيت درست بوده اند. این درست مانند کسی است که زبان انگليسی را در محيطی انگليسی زبان می آموزد . او پس از مدتی به راحتی و به درستی انگليسی صحبت خواهد کرد . اما اگر از او بپرسيد ” چطور زبان یاد بگيرم ” احتمالا جواب مشخصی نخواهد داشت . او شاید حتی گرامر و قواعد زبان را هم به درستی نداند . فقط می تواند به خوبی صحبت کند بسياری از ثروتمندان از این دسته هستند . یعنی صرفا استعداد و توانایی ثروتمند بودن را دارند ٬ همين. همانطور که دانشمندان زبان شناس با بررسی و مطالعه شيوه صحبت کردن افراد توانسته اند قواعد زبان و روشهای یادگيری را تدوین نمایند ٬ اساتيد موفقيت نيز با بررسی زندگی ثروتمندان توانسته اند قواعد کسب ثروت را استخراج و تدوین کنند و این ما را به دومين شيوه کسب ثروت می رساند.
دومين شيوه ثروتمند شدن برای کسانی است که در محيط و کانتکست ثروت نيستند . این افراد درست مثل کسانی هستند که در محيط فارسی زبان مجبور به یادگيری انگليسی شده اند باید از روی کتاب و کلاس پيش بروند و هر روز تمرین کنند قواعد زبان را بياموزند و با تکرار و تمرین در مکالمه انگليسی روان شوند تا روزی که بتوانند به محيط انگليسی زبان وارد شوند کار برای این افراد طولانی تر خواهد بود و گاه سخت تر . اما ممکن و عملی است.

دسته دوم الزاما باید با یادگيری قواعد ثروتمند شدن و گرفتن آموزش ها و نيز با تمرین و تکرار مسير خود را باز کنند. برای افراد این دسته معاشرت با افرادی که ذهن ثروتمند دارند مسير را بسيار کوتاه تر خواهد کرد و برعکس همنشينی با افرادی که دارای ذهن فقير هستند شما را به شدت عقب نگاه خواهد داشت. ضمنا گذراندن دوره های هدف گذاری را به همه اعضای محترم وبسایت خودباور توصيه می کنم . مطالب دوره های هدف گذاری می تواند مکمل فرایند ذهن ثروتمند باشد. در آینده نزدیک قدرتمند ترین دوره دستیابی به هدف از همین وبسایت و توسط تیم قدرتمند خودباور تقدیم شما عزیزان همراه خواهد شد. صبور باشید، این تازه شروع پرواز است.

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چگونه ظرفیت خود را برای ثروتمند شدن بالا ببریم؟” مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *