ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!

ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!

اگر فردثروتمندی نیستید و یا نتيجه مطلوب را از زندگيتان نميگيرید ، یعنی اینکه چيزی هست که نميدانيد .تقریبا همه افراد ثروتمند مانند هم فکر ميکنند و البته افراد فقير هم مانند هم فکر ميکنند. اگر مانند ثروتمندان بيندیشی و رفتار کنی تو هم ثروتمند ميشوی پس باید طرز فکر ثروتمندان را الگو سازی و تقليد کنی یادمان باشد هر پولداری لزوما ثروتمند نيست . اگر خوشبخت و ثروتمند نيستيد ، ببينيد جعبه ابزارتان چه چيزهایی کم دارد.

ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!

ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!

چگونه فردی هستيد؟

ویژگی های شخصيتی و طرز فکر شما در موفقيت شما بسيار تعيين کنتده است . هر قدر توان و انرژی شما بالاتر باشد ، افزاد بيشتری جذب شما خواهند شد و آن وقت به آنچه ميخواهيد رسيده اید.

بیشتر آدمها از توانایی درونی برای خلق و نگهداری پول کلان برخوردار نيستند . حتی اگر پول زیادی بطور تصادفی به دست آورند آن را در اندک زمانی از دست خواهند داد و به وضعيت قبلی باز خواهند گشت.یعنی به همان مقدار پول که نگاه داشتن آن برایشان راحت تر است . برعکس آن ٬ کسانی هستند که ثروت خود را از دست ميدهند اما در اندک زمانی دوباره ميليونر ميشوند ، علت این است که این افراد عناصر اصلی موفقيت را درون خود دارند.

ميوه های یک درخت ، نتيجه کارکرد ریشه های آن درخت است . فقر یا ثروت تو ٬ ریشه در روحيات ٬افکار و احساسات تو دارد .اگر ميخواهيد درختتان پر ثمر باشد باید از ریشه شروع کنيد . اگر ميخواهيد در جهان مرئی تغييری ایجاد کنيد باید از جهان نامرئی شروع کنيد . همزمان که مانند یک ثروتمند می اندیشيد و حس ميکنيد سعی کنيد مانند یک ثروتمند هم رفتار کنيد و مانند یک ثروتمند سخن بگویيد از مصاحبت و معاشرت با افرادی که ذهن فقير دارند خود داری کنيد با افراد ثروتمند و نه لزوما پولدار معاشرت کنيد با عقابها پرواز کنيد نه با مرغابی ها چون شما به زودی شبيه آن کسانی خواهيد شد که با آنها معاشرت ميکنيد.

حتما بخوانید :   7 عرصه موفقیت

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “قوانين مالی بيرونی و درونی” مشاهده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *