در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

فایل دوازدهم ثروت یکی از مهمترین ویژگيهای ذهنی و شخصيتی است که هر فرد موفقی باید داشته باشد. این نگرش به شما کمک می کند ذهن خود را از محدودیت ها رها کنيد و به فراوانی و ثروت عادت دهيد.
قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟“، “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی“، “ارزش یک فکر چقدر است؟“، “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!“، “راه میانبر ثروتمند شدن“، “پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت“، “چه تعریفی از زندگی مالی تان دارید؟“، “هدف گذاری صحیح برای پولدار شدن“، “فکر بزرگ، فروش بزرگ، پول بزرگ“، “چگونه دیگران شانسی ثروتمند میشوند؟“، “چرا حس بدی نسبت به افراد موفق داریم؟“، “چرا ثروتنمدان با افراد مثبت و موفق در ارتباطند؟“، “چگونه ارزش کالا یا خدمات خود را به خوبی به دیگران نشان دهیم؟“، “ثروتمندان چگونه بر مشکلات پیروز میشوند؟“، “چگونه ظرفیت خود را برای ثروتمند شدن بالا ببریم؟” و “چرا بسیاری از افراد سود ثابت و محدود را ترجیح میدهند؟”  مشاهده کنید. در ادامه با وبسایت خودباور همراه باشید.

فایل دوازدهم ثروت

  • ثروتمندان محدودیت انتخاب ندارند. فقرا انتخاب های خود را محدود می بينند.
  • ثروتمندان در وفور و فراوانی زندگی می کنند. دنيای فقرا پر است از محدودیت ها.
  • بارز ترین تفاوت ثروتمندان و فقرا در محدودیت فکری آنهاست. ثروتمندان باور دارند که هم می توانند “این “را داشته باشند و هم “آنرا “. اما فقرا خود را به انتخاب بين “این یا آن” محدود می دانند.

علم بهتر است یا ثروت را به یاد دارید ؟
این سوال بارز ترین ویژگی ذهن فقير است. چرا که ثروتمند هم علم را می خواهد هم ثروت را و هم خوشبختی را. فقير معتقد است که فقط یکی از اینها را می تواند داشته باشد.

الگو های محدود کننده زیادی را می توان نام برد. برخی معتقدند که اگر به دنبال موفقيت کاری باشيد زندگی خانوادگی خود را قربانی خواهند کرد که البته این اتفاق برای این افراد خواهد افتاد چون راه تعادل را پيدا نکرده اند. برخی دیگر معتقدند که یا باید دنبال پول بروند یا تحصيل. بعضی فکر می کنند که مجبورند همواره کار کنند و برای رسيدن به خواسته های خود باید تفریح را قربانی کنند. برخی دیگر فکر می کنند که برای رسيدن به معنویت و شناخت درون باید از رفاه دوری کنند اما ثروتمندان چنين اندیشه ای ندارند. کمی در ذهنيات خود جستجو کنيد و الگو های محدود کننده خود را بيابيد.

حتما بخوانید :   چرا ذهن شرطی میشود؟

 

در چه مواردی خود را مجبور به انتخاب بين دو تا از خواسته های خود میبينيد ؟

در این مرحله فقط به این فکر کنيد که شما می توانيد هر دو آنها را با هم داشته باشيد و این فکر و احساس را در خود توسعه دهيد. اندیشه و ذهن خود را به سوی فراوانی و وفور سوق دهيد تا بتوانيد آن را به تدریج در زندگی خود خلق کنيد.
چشمان خود را ببندید ٬ همزمان با تنفس عميق ٬ ذهن و بدن خود را آرام و ریلکس کنيد.
اکنون تصور کنيد تمام احتياجات شما برآورده شده است و زندگی شاد و پر نشاطی دارید به فعاليتی که دوست دارید مشغول هستيد و چالشهای زندگی را به نرمی پشت سر می گذارید. اهداف و خواسته های خود را ببينيد که برآورده شده اند و شما در آنها و با آنها زندگی می کنيد.

این همان تجربه فراوانی و ثروت است که ابتدا باید بذر آن را در ذهن و ضمير ناخودآگاه خود بکارید
مدتی را در این فضای ذهنی سپری کنيد و آنرا با تمام وجودتان احساس کنيد.
هر قدر بيشتر این تمرین را انجام دهيد این احساس خوب را بيشتر در زندگی خود توسعه خواهيد داد.
این احساس همان انرژی لازم برای حرکت شما به سمت هدفتان است.

 

در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

یک تکنيک خلاقانه برای رهایی ذهن از محدودیت:

هر گاه در دوراهی انتخاب قرار گرفتيد از خود بپرسيد:

” چگونه می توانم هر دو را داشته باشم ؟”

شاید نتوان در تمام مواقع هر دو گزینه را با هم داشت اما حتما می توانيد در موارد زیادی هر دو خواسته خود را برآورده نمایيد. شما می توانيد هم علم داشته باشيد هم ثروت شما می توانيد هم موفقيت داشته باشيد هم احساس خوشبختی. شما می توانيد هم مرفه باشيد هم انسان خوبی باشيد و بسياری موارد کلی و جزئی دیگر که برای شما دست یافتنی خواهند بود. اگر ذهن خود را محدود به انتخاب یک گزینه نکنيد.
پرسش بالا حرکتی است از ترس و محدودیت به سوی فراوانی و فرصت. در نظر بگيرید شما مشتری دارید که خریدار کالا یا خدمات شما ست اما قيمت پيشنهادی او پایين تر از چيزی است که شما انتظار دارید. اکنون شما یا باید قيمت را پایين بياورید تا او راضی شود و از شما خرید کند و یا کالا و خدمات خود را به قيمت مورد نظر خودتان به او عرضه کنيد که در این صورت مشتری شما ناراضی خواهد شد.

اکنون سوال رهایی بخش را از خود بپرسيد:

حتما بخوانید :   4 دلیل ساده بودن موفقیت مالی در ایران!

چگونه می توانم هم کالا و خدمات خود را به قيمت مورد نظر خود به مشتری عرضه کنم و هم او را راضی و خوشنود نگاه دارم ؟

خلاقيت و نامحدود بودن ذهن ٬ از شما انسانی متفاوت خواهد ساخت.

این بار تصور کنيد شما خریدار هستيد و کالا یا خدمات مورد نظر خود را یافته اید ( مثلا یک خانه برای خرید یا اجاره ) اما قيمت آن بيشتر از انتظارتان است.
آیا کالا یا خدمات ارزانتری را انتخاب می کنيد ؟
یا هر دو را با هم می خواهيد ؟
یعنی کالا یا خدمات مورد نظرتان با قيمت مورد نظرتان ؟
البته منظور این نيست که شما لزوما می توانيد یک اتوموبيل 10 هزار دلاری را به 6 هزار دلار بخرید اما مواردی که از این اصل می توانيد استفاده کنيد بسيار زیاد است.

 

دو ویژگی بارز افراد موفق:

افراد موفق هنگام مواجهه با موقعيت های جدید و تغييرات بزرگ به خود می گویند:
” می دونم این موقعيت ترسناکه اما انجامش ميدم ”
و شعارشان این است:
بترس ولی انجام بده”
افراد موفق هنگام روبرو شدن با چالش های بزرگ و موقعيت های مبهم بجای اینکه بگویند:
” اگر نشد چی ؟ ”
به خود می گویند:
“اگر شد چی ؟ ”
“اگر اینبار موفق شدم چی ؟”
“اگر جواب مثبت بود چی ؟”
این تغيير رویکرد و تغيير نگرش شما را از یک فرد منفی گرای ناخوآگاه به فردی مثبت اندیش تبدیل می کند. یادتان باشد وقتی می ترسيد احتمال گرفتن تصميم های اشتباه زیاد است.

 

تعميم و قضاوت

دو ویژگی مخرب ذهنی هستند که نه تنها شما را فریب می دهند بلکه باعث می شوند شما فرصت های زیادی را از دست بدهيد. فرض کنيد همسایه ٬همکلاسی یا همکاری داشته اید که اهل شهر X بوده و خاطرات بسيار بدی از این شخص دارید. احتمالا شما همه جا از بدی مردم شهر X صحبت خواهيد کرد و به هر کس که اهل X باشد اعتماد نمی کنيد.
این فقط یک مثال بود و ده ها و صد ها مورد دیگر از تعميم دادن می توان یافت که عمدتا در سطح ناخودآگاه اتفاق می افتد و خود شخص متوجه آننيست.
هرگز یک تجربه بد را تعميم ندهيد و از آن قانون نسازید. چه بسا شما از شخصی خوشتان نياید اما آن شخص محبوب خيلی های دیگر باشد.

 

 

در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

در ذهن شما علم بهتر است یا ثروت؟

یادتان باشد

احساس و نظر شما در مورد هر فرد یا هر موقعيتی صرفا  “نظر ” و “احساس ” شما در مورد آن شخص یا موقعيت است و نه “واقعيت” آن ایده پردازهای بزرگ برای عملی کردن ایده خود به صد ها و هزارن نفر مراجعه کردند و جواب نه شنيدند، اما نه قضاوت کردند نه تعميم دادند.

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چگونه با سرمایه گذاری درست ثروتمند شویم؟” مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *