هدف گذاری صحیح برای پولدار شدن

هدف گذاری صحیح برای پولدار شدن

به سومین فایل از سلسله فایل های ثروت رسیدیم. در این فایل به بررسی شیوه صحیح هدف گذاری برای پولدار شدن میپردازیم. با انجام تمرینات مطرح شده در هر فایل و پشتکار در اجرای مطالب، ناخوداگاهتان را برای خلق زندگی دلخواهتان مجددا برنامه ریزی گنید، تا دنیای شگفتی ها را ببینید.
قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟“، “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی“، “ارزش یک فکر چقدر است؟“، “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!“، “راه میانبر ثروتمند شدن“، “پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت” و “چه تعریفی از زندگی مالی تان دارید؟” مشاهده کنید. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

سومين فایل ثروت:

ثروتمند برای موفقيت و بدست آوردن پولی که می خواهد. “مصمم و متعهد ” است. فقير ققط آرزوی پولدار شدن را دارد. حتما شما هم با مواردی برخورد داشتيد که وقتی کارد به استخوان میرسد ٬ تصميمات جدی می گيرید و تغييرات بزرگی را به انجام می رسانيد. اگر در حالت عادی از شما بخواهند از روی تنه درختی باریک که روی دره ای در ارتفاع صد متری قرار داده شده عبور کنيد به احتمال بسيار قوی این کار را نخواهيد کرد مگر اینکه انگيزه ای بسيار قوی در شما وجود داشته باشد؛ مثلا جانتان در خطر باشد ٬ یا بخواهيد جان عزیزی را نجات بدهيد ( ترس و لذت انگيزاننده های اصلی انسان هستند). برای ثروتمند شدن باید خود را متعهد به این کار کنيد ٬ خواستن تنها، کافی نيست. آنچنان متعهد به ثروتمند شدن بشوید که گویی برای نجات جانتان مبارزه می کنيد. مراقب باشيد باورهای ناکارآمد قدیمی شما را دلسرد نکنند. ضمنا باید خواسته ها و اهدافی مشخص و واضح داشته باشيد. اگر دقيقا ندانيد چه می خواهيد ٬ چيزی بدست نخواهيد آورد.

حتما بخوانید :   به کمک تجسم خلاق در هر کاری مهارت پیدا کنید!

هدف دو ویژگی مهم دارد:

 1. مقدار آن مشخص است.
 2. زمان آن مشخص است.

وقتی می گویيد ” می خواهم ثروتمند شوم ” یعنی اگر موقعيت پولدار شدن پيش آمد حتما استفاده خواهم کرد. اما موقعيت های اتفاقی و شانسی برای پولدار شدن بسيار نادر هستند و ” خواستن ” لزوما به ” داشتن” نمی انجامد. مگر اینکه این خواستن آنقدر قوی باشد که به عمل و اقدام منجر شود. باید ثروتمند شدن را وظيفه خود بدانيد و تلاش لازم را برای آن بکنيد. اما نقاط استراحت را فراموش نکنيد. نگذارید تلاش شادمانه شما به تقلایی خسته کننده تبدیل شود هر گاه مزرعه خود را شخم زدید و بذر ها را کاشتيد ٬ بيل خود را بر زمين بگذارید و تا باریدن باران استراحت کنيد. در مسير موفقيت ٬ گاه باید ایستاد و آرام گرفت تا هماهنگی خود را با کائنات باز یافت. اگر ثروتمند شدن را وظيفه خود بدانيد آنگاه می توانيد هر قدر لازم شد کار کنيد ٬ از خواب و تفریح خود بزنيد و هر فداکاری دیگری انجام دهيد تا از آن پل باریک بگذرید. اما فقرا فقط مایلند داستانهای مهيجی در باره ثروت و ثروتمندان بشنوند و بازگو کنند وجملات زیبایی در باره موفقيت کپی پيست نمایند اما به خود زحمت تغيير کردن را نمی دهند. پس عمل گرا باشيد . هدف خود را مشخص کنيد. برای هدفتان اندازه و زمان مشخصی تعيين کنيد. اقدامات لازم برای رسيدن به هدف را مشخص کنيد. ذهن و احساستان را در راستای هدفتان کوک نمایيد و سپس حرکت کنيد.

چک ليست ثروت:

از سه فایل ثروت که تا اینجا مطرح شده چه دست آوردهایی داشته اید؟ لطفا برای خودتان یک چک ليست تهيه کنيد:

 1. من موفق شده ام برنامه ها و باور های ذهنی ناکارآمد و نامطلوب قدیمی را کناربگذارم.
 2. به این باور رسيده ام که “من زندگی خودم را می سازم” و من ارباب زندگی و تقدیر خود هستم.
 3. من کار و تجارت می کنم تا برنده شوم و سود فراوان بدست بياورم نه اینکه فقط زنده بمانم.
 4. من به ثروتمند شدن متعهدم و هر کاری لازم باشد در این راستا انجام ميدهم.
حتما بخوانید :   لذت کمک به دیگران

و اکنون با چک ليست فقرا مقایسه کنيد :

 1. ده ها و صد ها دليل و علت هست که من نمی توانم ثروتمند شوم.
 2. شرایط من بسيار بد و سخت است.
 3. نه در گذشته کسی به من کمک کرد و نه الان کسی به من کمک می کند.
 4. .هيچ کس با این شرایط نمی تواند ثرتمند شود.
 5. من تمام تلاشم را می کنم و شبانه روز کار می کنم اما فقط می توانم به اندازه اجاره و قبضها و اقساط وامم پول بدست آورم.
 6. من می خواهم پولدار شوم ٬ هر چی بيشتر بهتر . کاش معجزه ای می شد من هم شانس می آوردم و پولدار می شدم.

اگر هم احساس ميکنيد هنوز بطور کامل به این ویژگي ها دست نيافته اید در مقابل هر کدام از موارد درصد آن را بصورت یک عدد بنویسيد و یک فلش رو به بالا کنار آن قرار دهيد تا یادتان باشد که همواره در حال رشد هستيد. اگر از ویژگي های ذهن فقير در خود سراغ دارید روی آن تمرکز نکنيد و همواره به خود یادآور شوید که در حال پبشرفت هستيد. این چک ليست را در آینده نيز ادامه دهيد.

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “فکر بزرگ، فروش بزرگ، پول بزرگ” مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *