هفت قدم برای مدیریت فردی و افزایش درآمد

هفت قدم برای مدیریت فردی و افزایش درآمد

درآمد کنونی شما نتیجه تصمیم خودتان است!

درآمد‌ امروزتان‌ ناشی‌ از‌ تصمیمات‌ قبلی‌ شما‌ است.‌ شما‌ با‌ کارهایی‌ که‌ کرده ‌اید‌ یا‌ نکرده ‌اید،‌ به‌ همین‌ مقدار‌ درآمد‌ راضی‌ شده ‌اید‌ و‌ فقط‌ شما‌ در‌ تعیین‌ این‌ مقدار‌ نقش‌ دارید.‌ شما‌ بر‌ مقدار‌ درآمد‌ خود‌ و‌ بر‌ «قابلیت‌ پول سازی‌‫ ‫و‌ کسب‌ درآمد»‌ اختیار‌ کامل‌ دارید.‌  «قابلیت‌ پول سازی‌ و‌ کسب‌ درآمد»‌ ‫توانایی ‌های‌ شما‌ در‌ ایجاد‌ نتایجی‌ است‌ که‌ مردم‌ حاضرند‌ در‌ ازای‌ آن ‌ها‌ به‌‫‫ شما‌ پول‌ پرداخت‌ کنند.‌‫ در‌ بازار‌ متغیر‌ کنونی،‌ توانایی‌ شما‌ بر‌ اساس‌ آن‌ چیزهایی‌ که‌ کار فرمایان‌ ‫برایش‌ ارزش‌ قائل‌ می ‌شوند،‌ میتواند‌ رشد‌ یا‌ نزول‌ کند.‌ با‌ تمرین‌ چند‌ تفکر‌‫ استراتژیک‌ و‌ با‌ استفاده‌ از‌ روش ‌های‌ درست‌ میتوانید‌ درآمد‌ خود‌ را‌ دو‌ برابر‌‫کنید‌ و‌ پس‌ از‌ آن‌ نیز‌ این‌ دو‌ برابر‌ کردن‌ را‌ ادامه‌ دهید.

وضع «عادی» جدید

‫آمریکایی ‌ها‌ از‌ موفقیت ‌های‌ خود‌ مغرور‌ و‌ از‌ خود‌ راضی‌ شده ‌اند.‌ نسل‌ سا لهای‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم،‌ نسلی‌ دولتمند‌ را‌ به‌ وجود‌ آورده‌ که‌ از‌ موفقیت های‌ ‫بزرگ‌ مالی‌ و‌ اقتصادی‌ پس‌ از‌ جنگ‌ جهانی‌ بهره مند‌ بوده‌ است.‌ فرزندان‌ آن‌‫‫ نسل‌ انتظار‌ داشتند‌ که‌ این‌ موفقیت‌ و‌ رشد‌ دائمی‌ باشد،‌ اما‌ بحران‌ اقتصادی‌ در‌‫سالهای‌ پس‌ از‌ 2007‌ تعریف‌ «عادی»‌ را‌ تغییر‌ داده‌ است. ‫این‌ وضع‌ عادی‌ جدید‌ با‌ «انفجار‌ اطلاعات»،‌ «انقلاب‌ فناوری»‌ و‌ «رقابت‫ فشرده‌ جهانی»‌ همراه‌ شده‌ است.‌ شما‌ باید‌ قوانین‌ جدید‌ را‌ بیاموزید‌ و‌ در‌ آن ‌ها‌‫ مهارت‌ کسب‌ کنید‌ تا‌ بتوانید‌ به‌ موفقیت‌ مالی‌ دست‌ پیدا‌ کنید.‌ برای‌ جذب‌ حمایت‌ افرادی‌ که‌ می ‌توانند‌ به‌ شما‌ کمک‌ کنند‌ باید‌ با‌ ارزشتر‌ شوید.‌ شروع‌ ‫کنید،‌ چیز هایی‌ که‌ نمیدانید‌ را‌ بیاموزید،‌ ریسک‌ کنید،‌ سخت ‌تر‌ و‌ مؤثرتر‌ کا‫ر کنید‌ و‌ همواره‌ به‌ جلو‌ حرکت‌ کنید.‌ آلبرت‌ هابارد‌ فیلسوف‌ آمریکایی‌ «انضباط‌ شخصی»‌ را‌ بسیار‌ هوشمندانه ‌این ‌گونه‌ تعریف‌ کرد:‌«توانایی‌ مجبور‌ کردن‌‫ خودتان‌ به‌ انجام‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ انجام‌ دهید،‌ درست‌ در‌ همان‌ زمانی‌ که‌ باید‌‫ انجام‌ دهید،‌ بدون‌ توجه‌ به‌ خوشایند‌ بودن‌ یا‌ نبودن‌ کار

از دست ندهید :   10 راز موفقیت انسان های بزرگ

 

‫شرکت خدمات شخصی خودتان

‫جمعیت‌ ۳‌ درصدی‌ بهترین‌ و‌ موفق ترین‌ کارمندان،‌ دیدشان‌ این‌ است‌ که‌ دارای‌ یک‌ شغل‌ آزاد‌ هستند.‌ پذیرفتن‌ این‌ عقیده‌ و‌ مسئولیت ‌پذیری‌ در‌ قبال‌‫ موفقیت‌ خودتان،‌ شما‌ را‌ به‌ سرعت‌ در‌ مسیر‌ رشد‌ مالی‌ قرار‌ می ‌دهد.‌ درست‌ ‫مانند‌ یک‌ شرکت‌ مستقل‌ باید‌ ارزشها،‌ توقعات،‌ شهرت‌ و‌ اعتبار‌ خود‌ را‫ مشخص‌ کنید.‌ یک‌ ماموریت‌ شخصی‌ بنویسید‌ که‌ اهدافتان‌ و‌ روش ‌هایی‌ که‌‫ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ ها‌ در‌ پیش‌ خواهید‌ گرفت،‌ در‌ آن‌ مشخص‌ شده‌ باشد.‌

 

‫از هفت قدم مدیریت فردی زیر استفاده کنید

‫1. دوباره بیندیشید:‌ در‌ زیر‌ سایه ‌ی‌ تغییرات‌ شرایط،‌ هدف‌ بزرگ‌ خودتان‌ ‫را‌ بررسی‌ کنید.

از دست ندهید :   زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟

‫2. دوباره ارزیابی کنید:‌ مطمئن‌ شوید‌ کارتان‌ با‌ ارزشها،‌ تواناییها‌ و‌ هدف ‌هایتان‌ همسو‌ است.

‫3. دوباره سازماندهی کنید:‌ در‌ انجام‌ کارهای‌ روزمره‌ مؤثرتر‌ و‌ کاراتر‌‫ شوید.

‫4.‌ ساختار کارتان را تغییر دهید:‌ بر 20‌ درصد‌ کارهایی‌ که‌ 80‌ درصد‌ ‫درآمد‌ شما‌ را‌ به‌ وجود‌ می ‌آورند‌ متمرکز‌ شوید.

‫5.‌مهندسی مجدد کنید:‌ فرایند ها‌ را‌ طوری‌ شکل‌ دهید‌ که‌ بتوانید‌ با‌ هزینه‌ کمتر‌ نتایج‌ بهتری‌ را‌ بدست‌ آورید.

‫6. ابداع کنید:‌ اگر‌ شرکت‌ و‌ صنف‌ شما‌ به‌ طور‌ کامل‌ نابود‌ شود،‌ چه‌ کار‌ ‫خواهید‌ کرد؟

‫7.تمرکزتان را تغییر دهید:‌ افراد‌ موفق‌ کارهای‌ کمتری‌ انجام‌ می ‌دهند ‫ولی‌ آن‌ کارها‌ را‌ به‌ بهترین‌ نحو‌ ممکن‌ انجام‌ می دهند.

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 7 میانگین امتیاز: 2.1]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *