با ضمیر ناخودآگاه و اندیشه خلاق آشنا شوید

با ضمیر ناخودآگاه و اندیشه خلاق آشنا شوید

 مقایسه ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه

وقتی ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه را با هم مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که همه عملکردهای مهم زندگی از اراده بیرونی ما خارج هستند و تحت کنترل همیشگی و جاودانه قدرت درونمان قرار دارند.
ضمیر ناخودآگاه اطلاعات و برداشت های منطقی و دقیق خود را از منابع بیرونی می گیرد و اگر اینها درست باشند و واقعیت داشته باشند، ضمیر ناخودآگاه به نتیجه گیری بدون اشتباه می رسد. اما اگر قضیه یا پیشنهاد اشتباه باشد، همه ساختار به هم میریزد. بیماری، پریشانی و ناهماهنگی غالب می گردد.
این از آن جهت اتفاق می افتد که کار ضمیر ناخودآگاه این نیست که درست بودن یا نبودن اطلاعات دریافتی را ثابت کند. ضمیر ناخودآگاه هر پیشنهادی را می پذیرد و آن را درست می پندارد و بلافاصله براساس آن رفتار می کند.

در شروع این دوره در مطلب “آشنایی با دنیای درون” ارتباط دنیای درون انسان با ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه را بررسی کردیم و سپس در مطلب “راز قدرت درون انسان را کشف کنید!” آموختیم که چگونه باید منبع قدرت درونمان را بشناسیم و اولین تمرین این دوره رایگان را انجام دادیم. اگر هنوز این مطالب را مطالعه نکرده اید، پیشنهاد میکنیم آن ها را از دست ندهید.

 مقایسه ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه

مقایسه ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه

ضمیر ناخودآگاه بر اساس شم و شهود کار می کند و کاری به منطق و استدلال ندارد به همین دلیل پردازش هایش سریع هستند. ضمیر ناخودآگاه منتظر روش های کند استدلال ضمیر خودآگاه نمی ماند. در واقع توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد.

ضمیر خودآگاه در تمام ساعات بیداری پاس می دهد و مراقب است. وقتی ضمیر خودآگاه نگهبانی نمی دهد یا وقتی به هر دلیل به حالت تعلیق در می آید، ضمیر ناخودآگاه آماده پذیرفتن القائات، تلقین ها و توصیه های همه منابع می شود.
فیلم ها، تلویزیون و موسیقی همه منبع القا و پیشنهاد هستند. ضمیر ناخودآگاه به روی القائات ترس، تنفر، خودخواهی، حرص و سایر تفکرات واحساسات ناخوشایند ناشی از محیط گشوده است.

از دست ندهید :   استفاده از قانون جذب کائنات برای رسیدن به آرزوها

ممکن است ذهن و جسم برای مدتی طولانی در شرایط پریشان قرار بگیرند، بنابراین اهمیت زیادی دارد که از ضمیر ناخودآگاه در برابر تأثیرات غیر سازنده و نادرست مراقبت کنیم.

ضمیر ناخودآگاه جایگاه عادت های ماست

ضمیر ناخودآگاه جایگاه غرایز، اعتقادات، باورها، آرزوها و اشتیاقات ماست. و چون ضمیر ناخودآگاه نمی تواند تحلیل کند و استدلال نماید، این باورها و غرایز موجود در آن، تنها در بلند مدت و به تدریج می تواند تغییر شکل پیدا کند. ما بر روی باور و یا تلقین جدیدی دقیق می شویم و تمرکز میکنیم که اغلب تکرار می شود و ذهن باید آن را بپذیرد. این تکرار ها سرانجام منجر به شکل گیری عادات جدید و سالم اندیشه و حیات می گردد زیرا ضمیر ناخودآگاه جایگاه عادت است. کاری را که به تکرار و بارها و بارها انجام دهیم، حالت مکانیکی و خود به خود پیدا می کند و جزیی از زندگی روزمره می شود. اگر عادت خوب و مناسب باشد، این به سود ما تمام می شود. پس اگر ناخودآگاه القائات مضر را قبول کرده باشد، راه درمان آن، شناسایی قدرت مطلق ضمیر ناخودآگاه است.

وظیفه طبیعی ضمیر ناخودآگاه چیست؟

به طور خلاصه؛

  • در جانب فیزیکی حفظ فرآیندهای نامنظم و حیاتی، مانند گردش خون و تنفس، حفظ حیات و ایجاد سلامتی است که شامل میلی غریزی برای حفظ زندگی انسان و بهبود شرایط به طور کلی می شود.
  • در جانب ذهنی، ضمیر ناخودآگاه انبار خاطره است و جایگاه عادت است.
  • در جانب معنوی، منبع ایده آل ها، آرزو ها و تصور و تخیل است.

ضمیر ناخودآگاه کانالی است که از طریق آن خرد جمعی و جهانی را می شناسیم و با آن ارتباط و تعامل برقرار می کنیم. وقتی این منبع خلاق را بشناسیم، قدرت را درک می کنیم. ضمیر ناخودآگاه بیش از قلب و خون شما نمی خوابد و استراحت نمی کند، که البته هرگز استراحتی در کنار نیست.

با ضمیر ناخودآگاه و اندیشه خلاق آشنا شوید

با ضمیر ناخودآگاه و اندیشه خلاق آشنا شوید

عمل این قانون جالب است. آن هایی که این قانون را به کار می گیرند متوجه می شوند وقتی به ملاقات کسی می روند که پیش بینی می کردند با او دشواری خواهند داشت، چیزی اختلاف و مشکل را از میان برداشته است، همه چیز تغییر کرده و هماهنگی ایجاد شده است. متوجه می شوند وقتی مسئله و مشکلی بروز می کند، می توانند آن را حل کنند. زیرا چیزی راه حل مناسبی ارائه می دهد، همه چیز به خوبی، تنظیم می گردد. در واقع آن هایی که یاد گرفته اند به ضمیر ناخودآگاه، اعتماد کنند، متوجه می شوند که منابع بی انتهایی در اختیار دارند.

از دست ندهید :   چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟

ممکن است کسی بپرسد: “چگونه ضمیر ناخودآگاه می تواند شرایط را تغییر دهد؟” جواب این است که ناخودآگاه جزئی از خرد جهانی است و جزء باید از نوع و از کیفیت کل باشد، تنها تفاوت میان این دو از جنس درجه است. همانطور که می دانیم خرد خداوندی، خلاق است. تنها خالقی است که وجود دارد. بنابراین متوجه می شویم که ذهن خلاق است و چون اندیشه تنها فعالیتی است که ذهن آن را در اختیار دارد، اندیشه هم باید لزوماً خلاق باشد.

اما تفاوت بزرگی میان صرفاً اندیشیدن و هدایت کردن آگاهانه و نظم دار و سازنده اندیشه وجود دارد.  وقتی این کار را می کنیم، ذهن خود را در هماهنگی با “خرد جهانی” قرار می دهیم. با آنچه بی انتها و نامحدود است هماهنگ می شویم و قدرتمند ترین نیروی موجود را به کار می اندازیم که همانا قدرت خلاق “خرد جهانی” است.

این مانند هر چیز دیگر تحت حاکمیت قانون طبیعی قرار دارد و این قانون همان “قانون جذب” نامیده می شود.

تمرین کنترل اندیشه

تمرین کنترل اندیشه

تمرین کنترل اندیشه و آماده سازی ضمیر ناخودآگاه

در مقاله “راز قدرت درون انسان را کشف کنید” تمرینی انجام دادید تا کنترل بدن فیزیکی خود را به دست آورید. اگر بر این کار تسلط لازم را پیدا کرده باشید، آمادگی پیشرفت و حرکت به جلو را دارید. حالا زمان آن می رسد که اندیشه خود را کنترل کنید.

  1.  در صورت امکان همیشه از یک اتاق از یک صندلی و از یک حالت که به جسم خود می دهید استفاده کنید. در مواقعی ممکن است این کار راحت نباشد. در این صورت تا حدی که امکانش وجود دارد به این توصیه عمل کنید.
  2. حالا مانند قبل تا حدی که می توانید در آرامش و سکون قرار بگیرید، اما این بار نظاره گر اندیشه خود باشید. این اقدام به شما امکان می دهد اندیشه خود را کنترل کنید، ترس و نگرانی را کنار بگذارید و اندیشه ای را که مایل هستید به ذهن خود راه دهید.
  3.  آنقدر به تمرین ادامه دهید تا به تسلط کامل برسید.
از دست ندهید :   ان ال پی ( NLP ) و ساختار موفقیت

در شروع ممکن است نتوانید بیش از چند لحظه این کار را بکنید، اما تا همین حد هم ارزشمند است زیرا نشان دهنده تعداد زیادی از اندیشه هایی است که پیوسته می خواهند به دنیای ذهنی شما دسترسی داشته باشند.

در مطلب “ضمیر ناخودآگاه و تولید انرژی برای ادامه حیات!” با نقطه ای حیاتی از بدنتان آشنا خواهید شد و گام بعدی را برای استفاده هرچه بهتر از قدرت درون بر خواهید داشت.

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 18 میانگین امتیاز: 3.4]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *