چرا حس بدی نسبت به افراد موفق داریم؟

چرا حس بدی نسبت به افراد موفق داریم؟

واقعا چه احساسی نسبت به افراد موفق و ثروتمند دارید؟ اکنون شما با مطالعه 5 فایل گذشته ثروت یک قدم به داشتن ذهن ثروتمند نزدیک تر شده اید ( میتوانید لینک مطالب گذشته را در ادامه این مقاله ببینید) زیرا:

 • شما بخاطر وجود فرصت های کوچک و بزرگ در زندگيتان احساس رضایت و خشنودی می کنيد و از تهدید ها و چالش ها نمی هراسيد.
 • انتخاب ها و تصميم گيری های شما با اميد و یا حتی با اطمينان همراه است نه با ترس و تردید.
 • شما از اشتباهات گذشته درس می گيرید و می دانيد اشتباه کردن جزئی از موفقيت و پيشرفت است.
 • هنگام رو برو شدن با چالش ها و مشکلات بجای نگرانی از نشدن “ها به خود می گویيد : ” اگر شد چه ؟
 • از تغيير استقبال می کنيد و اجازه نمی دهيد ترس ٬ شما را متوقف کند ( بترس ولی انجام بده ).
 • وقتی تصميم به انجام کاری جدید می گيرید ٬ پس از انجام تحقيقات و مطالعات لازم ٬ به جای این دست و آن دست کردن برمی خيزید و اقدام می کنيد.

مثبت اندیشی به معنی انکار کردن بدی ها و منفی ها نيست . بلکه تمرکز نکردن بر آنهاست.
یک ذهن پرورش یافته بخشی از تمرکز و توجه خود را بر اهداف و خواسته ها متمرکز می کند و بخشی دیگر را بر زیبایي ها و جنبه های مثبت زندگی.

فرد مثبت اندیش در مواجهه با موقعيت های نا مطلوب و ناخواسته و نيز هنگام روبرو شدن با زشتی ها و منفی ها بجای بستن چشم ها و انکار آنها رویکردی منطقی و کنترل شده در پيش می گيرد. به همان ميزان که لازم است تمرکز و انرژی خود را صرف آَنها می نماید. سپس به راه خود ادامه ميدهد
گاه مشکلات و منفی ها به این سادگی دست از سر ما برنمی دارند . مانند خانه ای که دائم در معرض گرد و غبار است و هر روز باید تميز و گرد گيری شود.
در چنين شرایطی شخص علاوه بر پاکسازی روزانه ذهنی و عاطفی باید سعی کند روند تدریجی تغيير در برنامه های کنترل کننده ضمير ناخود آگاه خویش را در پيش گيرد. مثبت اندیشی یک رویکرد متفاوت است؛ تمرکز بر رویا ها بجای آرزو ها و ای کاش ها، تمرکز بر فرصت ها بجای تهدید ها، تمرکز بر راه حل بجای تمرکز بر خود مشکل، تمرکز بر داشته ها بجای نداشته ها، تمرکز بر ثروت بجای فقر، تمرکز بر هدف بجای مسير، تمرکز بر خواسته های واقعی بجای تمرکز بر مواضع خودخواهانه، درک خطر بجای انتخاب ترس و ده ها مورد دیگر.
یادتان باشد که تمرکز نکردن ٬ به معنی ندیدن و توجه نکردن نيست بلکه هزینه کردن درست و به جای انرژی ذهنی و عاطفی در مسيریست که به شما احساس شادی و خوشبتخی می دهد. در ادامه مباحث کسب ثروت برای داشتن یک ذهن ثروتمند با فایل ششم ثروت با ما همراه باشبد.

حتما بخوانید :   چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز

قسمت های قبل این سری مقالات جذب ثروت را میتوانید به ترتیب در لینک های “ثروتمندی را از اینجا شروع کنید!“، “قوانين مالی بيرونی و درونی“، “طرح کلی یک ذهن موفق“، “چهار گام برای داشتن یک ذهن ثروتمند“، “برای ثروتمند شدن چه چیزهایی لازم است؟“، “هفت الگوی ذهنی مانع کسب پول و ثروت“، “کلید تغییر دادن خود چیست؟“، “چرا میخواهید ثروتمند شوید؟“، “چرا ذهن شرطی میشود؟“، “چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز“، “زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟“، “جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی“، “ارزش یک فکر چقدر است؟“، “چگونه عادت کنیم که برنده باشیم؟!“، “راه میانبر ثروتمند شدن“، “پاسخ به یک سوال مهم در مسیر کسب ثروت“، “چه تعریفی از زندگی مالی تان دارید؟“، “هدف گذاری صحیح برای پولدار شدن“، “فکر بزرگ، فروش بزرگ، پول بزرگ” و “چگونه دیگران شانسی ثروتمند میشوند؟” مشاهده کنید. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

 

ششمين فایل ثروت

مورد ششم بسيار ساده و ملموس است و شناسایی آن کار سختی نيست. ثروتمندان افراد پولدار و موفق را تحسين ميکنند. آنها که ذهنی فقير دارند ٬ از افراد پولدار و موفق متنفر هستند. صد ها فيلم سينمایی گواه این مورد است. پولدارهای بد ٬ فقرای خوب و شریف. رابينهود ٬ تایتانيک و صدها داستان دیگر که سعی دارند فقرا را شریف و پولدارها را دزد نشان دهند. شاید ملموس ترین تجربه در مورد کسانی باشد که ماشينهای مدل بالا سوار می شوند.

حتما بخوانید :   قدرت بی انتها چگونه از طریق قانون جذب متجلی میشود؟

فقرای زیادی هستند که به خط انداختن روی ماشين های مدل بالا علاقه دارند. این مسئله ریشه در آموزه های اجتماعی و سيستم فرهنگی شخص دارد. چه بسيار فقرا که نمی دانند شرافت و خوبی ریطی به پول ندارد و به تربيت انسان مربوط است. اگر در اعماق ذهن و احساستان ٬ در مخفی ترین زوایای قلبتان از ثروتمندان و پولدارها نفرت داربد ٬ اگر با دیدن افراد موفق حس حسادت در شما بيدار شود، حتی اگر لبخند بزنيد و تبریک بگویيد ٬ آنگاه شما راه خود را برای ثروتمند شدن ناهموار کرده اید.

اگر شما از صميم قلب افراد موفق و ثروتمند را تحسين می کنيد ٬ این ویژگيها را نيز به جعبه ابزار خود اضافه کنيد:

 • مثبت اندیش باشيد.
 • قابل اعتماد و مسئوليت پذیر باشيد.
 • مصمم و پر تلاش باشيد.
 • پر انرژی باشيد.
 • ارتباطات خوب و موثر داشته باشيد.
 • تخصص و تجربه خود را در زمينه کاریتان بالا ببرید.
 • به عنوان یک تمرین هر جا فردی موفق یا ثروتمند دیدید او را تحسين کنيد.
 • اگر خانه یا ماشينی زیبا دیدید آن را تحسين کنيد و برای صاحبش خوشبختی و سعادت بيشتر طلب کنيد.

با این کار ٬ بصورت ناخودآگاه، قانون جذب را به نفع خود به کار انداخته اید.

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “چرا ثروتنمدان با افراد مثبت و موفق در ارتباطند؟” مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *