چگونه با ذهن ، انرژی خلق کنیم؟

چگونه با ذهن ، انرژی خلق کنیم؟

ذهن و مرکز حیاتی بدن

در مطلب “ضمیر ناخودآگاه و تولید انرژی برای ادامه حیات!” اندام های ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه در بدن را مشخص کردیم و گفتیم که چگونه ذهن ما به مرکز حیاتی بدنمان متصل است. در ادامه با عوامل مفید و مضر برای تولید انرژی توسط ذهن آشنا خواهید شد و به خلاصه ای از این مطلب اشاره خواهیم کرد:

 •  دستگاه “مغزی – نخاعی” اندام ضمیر خودآگاه و دستگاه “عصبی” اندام ضمیر ناخودآگاه است
 • دستگاه “مغزی – نخاعی” کانالی است که از طریق آن حواس 5 گانه فیزیکی را درک و دریافت می کنیم و حرکات بدنمان را کنترل می نمائیم. این دستگاه عصبی مرکزش در مغز است و اندام ضمیر خودآگاه ماست.
 • دستگاه “عصبی” مرکزش در کلافی از سلول های عصبی است که پشت معده واقع شده است که اصطلاحاً به آن شبکه خورشیدی می گویند. این مرکز فعالیت های ذهن ناخودآگاه را که از عملکردهای حیاتی بدن حمایت می کنند، کنترل و تقسیم بندی می کند .
 • این دو سیستم باهم در ارتباط هستند تا بدن به لحاظ فیزیکی یک موجودیت واحد پیدا کند.
 • هر اندیشه یا ایده که از ناحیه حواس ما دریافت می شود در کورتکس مغز که اندام ضمیر خودآگاه است مورد بررسی قرار می گیرد. وقتی ضمیر خودآگاه و عینی پذیرفت که اندیشه واقعیت دارد و درست است به مرکز عصبی در شبکه خورشیدی فرستاده می شود که در واقع اندام ضمیر ناخودآگاه است و به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و به دنیا عرضه می شود.
 • این مرکز در شبکه خورشیدی “خورشید بدن” نامیده شده است. زیرا مرکز توزیع انرژی است که بدن پیوسته ایجاد می کند. این انرژی یک انرژی واقعی است که به وسیله عصب های واقعی در تمام نقاط بدن توزیع می شود و این “خورشید” یک خورشید واقعی است که در جوی که اطراف بدن وجود دارد انرژی را پخش می کند.
 • اگر وقفه ای در این ارتعاش به وجود بیاید، احساسات ما ناخوشایند می شوند زیرا جریان زندگی و انرژی به بخش هایی از بدن متوقف می شود.
 • چون اندیشه های موجود در خودآگاه، این مرکز خورشیدی را که از آن زندگی و انرژی همه بدن تأمین می شود کنترل می کند، منش، ماهیت و کیفیت اندیشه در ضمیر خودآگاه ما کیفیت، منش و طبیعت انرژی تولید شده از سوی شبکه خورشیدی را مشخص می کند. بنابراین تجربه هایی که در اثر تعامل و ارتباط این مرکز با کائنات حاصل می شوند نیز بستگی به کیفیت اندیشه ها و تفکرات موجود در ضمیر خودآگاه دارند.
از دست ندهید :   روش درست برای تجسم خلاق چیست؟

در شروع این دوره در مطلب “آشنایی با دنیای درون” ارتباط دنیای درون انسان با ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه را بررسی کردیم و سپس در مطلب “راز قدرت درون انسان را کشف کنید!” آموختیم که چگونه باید منبع قدرت درونمان را بشناسیم و اولین تمرین این دوره رایگان را انجام دادیم. اگر هنوز این مطالب را مطالعه نکرده اید، پیشنهاد میکنیم آن ها را از دست ندهید.

ذهن و انرژی

با در نظر گرفتن همه این مطالب، مشخص می شود که هرچه انرژی بیشتری ساطع کنیم، سریعتر می توانیم شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب و منبعی از فایده و لذت تبدیل کنیم. تنها کاری که باید بکنیم این است که بگذاریم خورشید درونمان بدرخشد.

حالا این سؤال مطرح می شود که چگونه می توانیم این کار را بکنیم، چگونه این انرژی را خلق کنیم؟ به چند راهنمایی زیر توجه کنید:

 • اندیشه های خوشایند شبکه خورشیدی را بسط و گسترش می دهد، اما اندیشه های ناخوشایند آن را منقبض می سازد.
 • اندیشه به دور از مقاومت آن را بسط و توسعه می دهد، اندیشه مقاوم آن را ضعیف می کند.
 • فکری که با شجاعت، توانمندی، اعتماد به نفس و امید باشد، حالت مشابهی را ایجاد می کند.

اما دشمن شبکه خورشیدی، ترس است که قبل از هر کاری باید آن را حذف کنیم.
این دشمن باید برای همیشه دور شود زیرا این ابری است که آفتاب را پنهان می کند و تولید افسردگی و نا امیدی می نماید.

ذهن و انرژی

ذهن و انرژی

وقتی به این نتیجه برسید که با قدرت مطلق در وحدت هستید و به کمک قدرت اندیشه می توانید بر هر شرایط نامناسبی غلبه کنید، دیگر چیزی وجود ندارد که از آن بترسید. ترس نابود می شود و شما به حق مادرزادی خود می رسید. وقنی ترس به کلی نابود شد، خورشید درونتان می درخشد، ابرها ناپدید می شوند و شما منبع قدرت انرژی و حیات را پیدا می کنید.

از دست ندهید :   گوشه ای از قدرت ضمیر ناخودآگاه

نگرش ما در برابر زندگی، تجربه هایی را که می کنیم را خلق می کند. اگر انتظار چیزی را نداشته باشیم، چیزی هم به دست نخواهیم آورد. اگر زیاد بخواهیم باز هم بیشتر دریافت خواهیم کرد.

دنیا زمانی بر ما سخت می گیرد که نتوانیم ابراز وجود کنیم و قاطعیت به خرج دهیم.

کسانی که می دانند از یک شبکه خورشیدی تابناک برخوردارند، از انتقاد یا هر چیز دیگری نمی ترسند. آنها با تمام وجود شجاعت، اعتماد به نفس و قدرت را به نمایش می گذارند. اینگونه خودشان  موفقیت را خلق می کنند.

گام عملی دیگری برای استفاده از قدرت ذهن

دانش تنها با به کار بردن اطلاعات به دست می آید. ما با انجام دادن می آموزیم، درست همانطور که ورزشکار با تمرین کردن به مقام قهرمانی می رسد.
شما قبلا آموختید که ضمیر ناخودآگاه هوشمند است، از خلاقیت برخوردار است و به اراده ضمیر خودآگاه عمل می کند.
با این حساب چگونه می توان به تأثیر گذاری مطلوب بر ضمیر ناخودآگاه رسید؟
روی خواسته هایتان دقیق شوید. وقتی تمرکز می کنید، اندیشه خود را بر ضمیر ناخودآگاهتان ثبت می کنید. این تنها راهی نیست که می توانید به آن عمل کنید اما ساده ترین راه است. اثر بخش است، کار می کند و واقعیت دارد. می تواند نتایجی به بار آورد که از نظر خیلی ها معجزه است. این روشی است که هر مخترع بزرگ و هر انسانی که کار بزرگی انجام داده با استفاده از آن توانسته انرژی نامرئی یا نیرو و خواسته و اعتماد به نفسش را به واقعیتی در دنیای بیرونی تبدیل کند.

می پرسید چرا اینگونه عمل می کند؟ ضمیر ناخودآگاه بخشی از ذهن یا خرد جهانی است. خرد جهانی اصل خلاق عالم هستی است. جزء باید از جنس و از کیفیت کل باشد. معنای این حرف این است که ضمیر ناخودآگاه از جنس و کیفیت خرد جهانی است و این قدرت خلاق به طور مطلق نامحدود است. از آنجایی که ضمیر ناخودآگاه از درک و برداشت های ضمیر خودآگاه تاثیر می گیرد، قدرت خلاق نامحدود خرد جهانی در محدوده کنترل ضمیر خودآگاه فرد قرار می گیرد.

از دست ندهید :   قانون کائنات چیست؟

وقتی این اصل را در تمرینات زیر رعایت می کنید، به یاد داشته باشید که مجبور نیستید بدانید چگونه ضمیر ناخودآگاه نتیجه ای را که شما می خواهید ایجاد می کند. شما تنها باید خواسته خود را بیان کنید و کاری به این نداشته باشید که چگونه آن را به دست می آورید.

برای تمریناتتان در این درس یک قدم فراتر بر می دارید:

 1.  در همان اتاق قبلی، روی همان صندلی و به همان حالت قبلی بنشینید.
 2. حالت آرام و بی حرکتی بگیرید.
 3. حالا در آرامش قرار بگیرید. بگذارید عضلات شما راحت و آرام باشند. اینگونه تنش از شما دور می شود. قرار گرفتن در حالت آرامش به اراده شما انجام می شود. خون در این شرایط امکان پیدا می کند که آزادانه به مغز و به سایر نقاط بدن شما برسد. تنش باعث بی قراری در ذهن می شود و فعالیت ذهن را غیر طبیعی می کند. همچنین نگرانی، ترس و اضطراب تولید می کند. بنابراین قرار گرفتن در آرامش بسیار ضروری است تا قدرت و نیروی ذهن بتوانند به بیشترین آزادی برسد.

این تمرین را به طور کامل انجام دهید. بدنتان را در حالت آرام قرار دهید تا به آرامش کامل ذهن و جسم برسید. در این شرایط شبکه خورشیدی آمادگی آن را پیدا می کند که دست به عمل بزند. شما از نتیجه ای که به دست خواهد آمد شگفت زده می شود. در مقاله “چرا تبدیل به آنچه که در ذهن دارید میشوید؟” گام قدرتمند بعدی برای موفقیت را بر خواهید داشت.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 56 میانگین امتیاز: 3.1]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *