چگونه مهارت بیشتر، درآمد بیشتر را به همراه دارد؟

چگونه مهارت بیشتر، درآمد بیشتر را به همراه دارد؟

اهمیت دانش و مهارت

دانش‌ و‌ مهارت ‌های‌ شما‌ توانایی‌ کسب‌ درآمدتان را‌ مشخص‌ می ‌کند،‌ اما‌ ‫در‌ نهایت‌ ارزیابی‌ مدیرتان‌ از‌ میزان‌ تأثیرگذاری‌ شما‌ مشخص‌ می ‌کند‌ که‌ حقوقتان‌ چقدر‌ باشد.‌ با‌ افزایش‌ دائمی‌ دانش‌ و‌ مهارت های‌ خود‌ با‌ ارزشتر‌ شوید‌ و‌ خود‌ را‌ غیر‌ قابل‌ جایگزینی‌ سازید.‌ در‌ خود‌ تواناییهایی‌ را‌ رشد‌ دهید‌که‌ در‌ جریان‌ افزایش‌ توقعات‌ کاری،‌ افزایش‌ رقابت‌ و‌ ایجاد‌ شرایط‌ جدید‌‫ و‌ غیر قابل‌ پیش بینی،‌ ارزش‌ خود‌ را‌ حفظ‌ کنید.‌ پنج‌ یا‌ هفت‌ تا‌ از‌ مهم ‌ترین‌ کارهایی‌ که‌ باید‌ در‌ شغل‌ خود‌ انجام‌ دهید‌ را‌ مشخص‌ کنید‌ و‌ در‌ آن ‌ها‌ به‌ خود‌ نمره‌ بدهید.‌ نمره‌ شما‌ در‌ این‌ چند‌ کار‌ است‌ که‌ مشخص‌ می ‌کند‌ چرا‌ مدیرتان‌‫ به‌ شما‌ حقوق‌ می ‌دهد.

‫بر نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنید

تفکر‌ استراتژیک‌ درباره شغلتان‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ بر‌ مهارتها‌ و‌‫ فعالیت هایی‌ متمرکز‌ شوید‌ که‌ نسبت‌ به‌ انرژی‌ صرف‌ شده،‌ بیشترین‌ بازگشت‌ ‫را‌ داشته‌ باشند.‌ فعالیت های‌ کم‌ بازده‌ را‌ تا‌ حد‌ ممکن‌ کنار‌ بگذارید.‌ مهم ‌ترین‌‫ و‌ قابل ‌عرضه ‌ترین‌ توانایی‌ خود‌ را‌ شناسایی‌ کنید‌ و‌ بر‌ آن‌ تمرکز‌ کنید‌ تا‌ به‌ یک‌‫ مزیت‌ رقابتی‌ دست‌ پیدا‌ کنید.‌ شرکت ‌ها‌ و‌ افراد‌ موفق‌ از‌ این‌ چهار‌ عامل‌ اصلی‌‫ بازاریابی‌ استراتژیک‌ استفاده‌ می ‌کنند‌ تا‌ درآمد‌ خود‌ را‌ به‌ حداکثر‌ برسانند.‌

از دست ندهید :   آیا برای دو برابر کردن درآمد باید دو برابر کار کنیم؟

‫1. تخصص گرایی

‫یک‌ یا‌ دو‌ حوزه‌ که‌ در‌ آن‌ می ‌توانید‌ بهترین‌ عملکرد‌ را‌ داشته‌ باشید‌ را‌‫شناسایی‌کنید.‌ آیا‌ تخصص‌ شما‌ آینده ‌‌روشنی‌ دارد؟‌ اگر‌ جواب‌ مثبت‌ است،‌ در‌‫ آن‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ متخصص‌ شوید‌ تا‌ پاداش های‌ مالی‌ زیادی‌ را‌ طلب‌ کنید.‌

‫2. متمایز کردن

‫فقط‌ یکی‌ از‌ مهارتهای‌ بسیار‌ مهم ‌تان‌ که‌ باعث‌ تمایز‌ شما‌ از‌ دیگران‌ در‌ آن‌ حرفه‌ می ‌شود ‌را ‌برجسته‌ کنید.

‫3. بخش بندی بازار‌

‫‌بخش هایی‌ از‌ بازار‌ را‌ انتخاب‌ کنید،‌ که‌ برای‌ آن‌ مهارتی‌ که‌ در‌ آن‌ بهترین‌ ‫هستید،‌ بیشترین‌ پول‌ را‌ بپردازند.‌ در‌ سازمان‌ و‌ یا‌ صنفی‌ کار‌ کنید‌ که‌ بیشترین‌‫ پول‌ را‌ برای‌ مهارتهایتان‌ می ‌پردازند.

‫4. تمرکز‌

‫‌انرژی‌ خود‌ را‌ متمرکز‌ کنید‌ تا‌ برای‌ شرکت ‌ها‌ و‌ مشتریانی‌ که‌ حاضرند‌ ‫بیشترین‌ پول‌ را‌ به‌ شما‌ بدهند،‌ عملکردی‌ خارقالعاده‌ داشته‌ باشید.

از دست ندهید :   چگونه ارزش کالا یا خدمات خود را به خوبی به دیگران نشان دهیم؟

 

‫شغل درست را انتخاب کنید

‫بیش‌ از‌ 90‌ درصد‌ کارکنان‌ در‌ آمریکا‌ کارمند‌ هستند‌ و‌ هر‌ ساله‌ بیش‌ از‌ یک‌‫ ‫میلیون‌ کسب و کار‌ جدید‌ تاسیس‌ می ‌شود.‌ با‌ این‌ گستردگی‌ و‌ تنوع‌ فعالیت ‌ها،‌‫ می ‌توانید‌ با‌ کنترل‌ تمام‌ جنبه های‌ شغلتان‌ آن‌ را‌ در‌ خط‌ سرعت‌ بیندازید.‌ دقیقا برای‌ خود‌ مشخص‌ کنید‌ دنبال‌ چه‌ شغلی،‌ چه‌ نوع‌ محیط‌ کاری‌ و‌ چه‌ میزان درآمد هستید.‌ یادتان‌ باشد‌ که‌ همواره‌ برای‌ خودتان‌ کار‌ می ‌کنید‌ و‌ تمام‌ مدیران‫ مشتریان‌ شما‌ هستند.‫ «قانون‌ جهانی‌ استخدام»‌ به‌ شما‌ می ‌آموزد‌ که‌ می ‌توانید‌ شغل‌ دلخواه ‌تان‌ را‌ ‫داشته‌ باشید،‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ سودی‌ که‌ می ‌رسانید‌ و‌ یا‌ هزینههایی‌ که‫ کم‌ می ‌کنید،‌ بیشتر‌ از‌ «هزینه‌ استخدام‌ کردن»‌ شما‌ باشد.‌ به‌ عنوان‌ فردی‌ که‌ برای‌ خودش‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ کار‌ می ‌کند،‌ مسئولیت‌ کامل‌ پیدا‌ کردن‌ ‫شغل‌ بعدی‌ خود‌ را‌ به‌ عهده‌ بگیرید.‌ بر‌ این‌ سه‌ عامل‌ مهم‌ در‌ استخدام‌ متمرکز‌‫ شوید:‌

  1. تعداد‌ افرادی‌ که‌ می ‌شناسید‌ و‌ با‌ آن ‌ها‌ می ‌توانید‌ در‌ ارتباط‌ باشید.
  2. اعتبار‌ شخصیتی‌ و‌ کاریتان.
  3. مزیت‌ رقابتی ‌ای‌ که‌ در‌ اثر‌ یادگیری‌ مداوم‌ به‌ دست‌‫ می‌آورید.
از دست ندهید :   چگونه از تکنیک های زبان بدن در دنیای واقعی استفاده کنیم؟

در‌ رزومه‌ خود‌ بر‌ این‌ موضوع‌ که‌ میتوانید‌ همان‌ نتایج‌ عالی ‌ای‌ را‌‫ که‌ در‌ شغل‌ قبلی‌ رقم‌ زدید‌ را‌ باز‌ هم‌ بدست‌ آورید‌ تاکید‌ کنید.‌ مصاحبه ‌‌کاری‫ خود‌ را‌ به‌ دید‌ یک‌ جلسه ‌ی‌ فروش‌ ببینید‌ و‌ نشان‌ دهید‌ که‌ می ‌توانید‌ چیزهای‫ مهمی‌ را‌ برای‌ شرکت‌ به‌ ارمغان‌ بیاورید‌ و‌ یا‌ مانع‌ برخی‌ موارد‌ شوید.‌ میزان‌‫ حقوق‌ در‌ سمتی‌ که‌ به‌ دنبالش‌ هستید‌ را‌ بدانید. 24‌ ساعت‌ زمان‌ بخواهید‌ تا‌‫ در‌ مورد‌ حقوق‌ و‌ مزایا‌ فکر‌ کنید،‌ سپس‌ بیشترین‌ حقوق‌ و‌ مزایای‌ پایه‌ را‌ طلب‌ کنید.

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 0 میانگین امتیاز: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *