۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

۲۱ روش انضباط‌ شخصي‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این 21‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط‌ شخصی‌ در‌ تمامی‌ جنبه ‌های‌ زندگی‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلی‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصی،‌ تجارت،‌ امور‌مالی‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگی‌ شخصی» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندی‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهنی‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ می ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

قسمت اول ۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف  را میتوانید با کلیک بر روی آن مشاهده کنبد. در ادامه هفت روش دیگر برای انضباط شخصی در دستیابی به هدف بیان میشود:

8. کار

‫مردم‌ بخش‌ عظیمی‌ از‌ ساعات‌ کاری‌ خود‌ را‌ به‌ امور‌ بی حاصل‌ اختصاص‌ می‌دهند.‌ باز‌ به‌ اصل‌ پارتو‌ بر‌ می‌گردیم:‌ 20‌ درصد‌ از‌ فعالیت ‌های‌ حرفه ‌ای‌ ‫شما‌ 80‌ درصد‌ نتایج‌ را‌ رقم‌ می ‌زنند.‌ همچنین‌ قانون‌ «سه‌ فعالیت»‌ بیان‌‫ می ‌کند‌ که‌ سه‌ فعالیت‌ در‌ شغل‌ شما‌ وجود‌ دارند‌ که‌ 90‌ درصد‌ ارزش‌ شما‌ را‌ ‫‫به‌ عنوان‌ کارمند‌ مشخص‌ می ‌کند.‌ پربارترین‌ فعالیت ‌های‌ خود‌ را‌ بشناسید‌ و‌ بر‌ آ‫ن ‌ها‌ تمرکز‌ کنید.‌ گروهی‌ از‌ مدیران‌ در‌ یک‌ نظرسنجی‌ اعلام‌ کردند‌ که‌ در‌ کارمندان‌ به‌ دنبال‌ دو‌ ویژگی‌ می ‌گردند:‌

  1. توانایی‌ اولویت‌ بندی‌ کار ها‌ و‌ ‫کار‌ بر‌ امور‌ با‌ارزش‌.
  2. نظم‌ و‌ انضباطی‌ که‌ باعث‌ انجام‌ سریع‌ و‌ عالی‌ کار‌ ‫می‌شود.
از دست ندهید :   معجزه ی تنفس (قسمت دوم)

 

‫9. رهبری

رهبران‌ انگیزه‌ دهنده‌ و‌ تأثیر گذار،‌ استادان‌ انضباط‌ شخصی‌ هستند.‌ هدف‌ این‌ افراد‌ روشن‌ است‌ معیارهای‌ بالایی‌ دارند.‌ رهبران‌ بزرگ‌ ، موفقیت‌ سازمان‌ ‫را‌ بر‌ اهداف‌ شخصی‌ خود‌ مقدم‌ می ‌دانند.‌ آ‫ن ‌ها‌ واقع‌ گرا‌ هستند‌ و‌ می ‌دانند‌ که‌ شرکت‌ آن ‌ها‌ در‌ چه‌ زمینه ‌ای‌ به‌ بهبود‌ نیاز‌ دارد.‌ از‌ ایده ‌های‌ جدید‌ استقبال‌‫ می ‌کنند‌ و‌ همیشه‌ در‌ حال‌ یادگیری‌ هستند.‌ رهبران‌ برنده ،‌ قابل‌ اعتماد‌ و‌ در‌‫ تمام‌ اعمال‌ و‌ افکار‌ خود‌ ثابت ‌قدم‌ و‌ پایدار‌ هستند.

 

۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

‫10. کسب و کار

محصولات‌ یا‌ خدمات‌ شما‌ باید‌ طوری‌ باشند‌ که‌ مشتریان‌ خواهان‌ آن ‌ها‌‫ باشند‌ و‌ با‌ علاقه‌ از‌ آن ‌ها‌ استفاده‌ کنند‌ و‌ در‌ مقایسه‌ با‌ رقیبتان‌ بخواهند‌‫‫ محصولات‌ و‌ خدمات‌ شما را‌ بخرند.‌ از‌ رقبای‌ خود‌ سخت ‌تر،‌ طولانی ‌تر‌ و‌ بهتر‌ کار‌ کنید.‌ مخاطب‌ و‌ پیشنهاد‌ فروش‌ منحصر‌ به‌ فرد‌ خود‌ را‌ پیدا‌ کنید و بشناسید.‌ بر‌ ارائه‌  خدمات‌ سطح‌ بالا‌ به‌ مشتری‌ تمرکز‌ کرده‌ و‌ همیشه‌ عملکرد‌‫ خود‌ را‌ ارزیابی‌ کنید.‌ وقتی‌ مشتریان،‌ محصولات‌ یا‌ خدمات‌ شما‌ را‌ به‌ خانواده‌‫ و‌ دوستانشان‌ پیشنهاد‌ کردند‌ بدانید‌ که‌ کارتان‌ را‌ درست‌ انجام‌ می‌دهید.

 

‫11. فروش

‫اگر چه‌ حرفه ‌‌فروش‌ گاهی‌ پر‌چالش‌ است،‌ اما‌ می ‌تواند‌ پتانسیل‌ نامحدودی‌ برای‌ درآمد‌ فراهم‌ کند.‌ مکرراً‌ از‌ خود‌ بپرسید‌ «آیا‌ کاری‌ که‌ هم ‌اکنون‌ انجام‌ می ‌دهم‌ منجر‌ به‌ فروش‌ می ‌شود؟»‌ ترس‌ از‌ عدم‌ پذیرش‌ مانع‌ بزرگی‌ است؛‌‫ فروشندگان‌ اغلب‌ به‌ خاطر‌ برخورد نا‌مناسب‌ و‌ سردِ‌ از‌ پشت‌ تلفن‌ از‌ این‌ نوع‌‫ فروش‌ اجتناب‌ می ورزند‌ و‌ از‌ این‌ کار‌ دور‌ می ‌مانند.‌ اگر‌ میخواهید ‌موفق‌ شوید بدانید‌ که‌ شنیدن‌ جواب‌ رد‌ موضوعی‌ شخصی‌ نیست.‌ به‌ اعداد‌ و‌ ارقام توجه‌‫ کنید:‌ هرچه‌ با‌ مشتریان‌ بالقوة‌ بیشتری‌ تعامل‌ داشته‌ باشید‌ فروش‌ بیشتری‌‫ خواهید‌ داشت.

از دست ندهید :   چرا در زندگی هدف ندارم؟ | 4 دلیل بی هدفی در زندگی

 

‫12. پول

‫اغلب‌ مردم‌ به‌ این‌ علت‌ دچار‌ مشکلات‌ مالی‌ می ‌شوند‌ که‌ خویشتن ‌داری‌ ندارند.‌ آنها‌ به‌ دنبال‌ خشنودی‌ فوری‌ هستند‌ و‌ خوشبختی‌ را‌ با‌ به‌ دست‌‫ آوردن،‌ یکسان‌ میدانند.‌ دیدگاهتان‌ را‌ تغییر‌ دهید‌ تا‌ پس ‌انداز‌ برای‌ شما‌‫ رضایت‌ بخش‌ جلوه‌ کند.‌ در‌ این‌ صورت‌ هرچه‌ رقم‌ حساب‌ پس ‌اندازتان‌ بالا‌ ‫رود‌ احساس‌ رضایت‌ و‌ امنیت‌ بیشتری‌ خواهید‌ کرد.‌ کم‌ کردن‌ نگرانی‌ برای‌ ‫پول‌ به‌ رضایت‌ شخصی‌ می ‌انجامد.

 

13. مدیریت زمان

‫هنر‌ مدیریت‌ زمان‌ در‌  «توانایی‌ انتخاب‌ درست‌ توالی‌ کارها»‌ خلاصه‌‫ می ‌شود.‌ وقتی‌ کارهای‌ خود ‌را‌ اولویت ‌بندی‌ کرده‌ و ‌آن‌ها ‌را‌ به ‌ترتیب‌ اولویت‌‫ انجام‌ میدهید،‌ از‌ زمان‌ استفاده‌ بهتری‌ می ‌کنید.‌ فعالیت‌ خود‌ را‌ به‌ چشم‌‫ سرمایه‌ گذاری‌ نگاه‌ کنید‌ و‌ ببینید‌ که‌ آیا‌ حداکثر‌ باز گشت‌ سرمایه‌ را‌ دارد؟‌ از‌ ‫روش‌ الف،‌ ب،‌ پ،‌ ت،‌ ث‌ برای‌ مدیریت‌ روز‌ خود‌ استفاده‌ کنید.‌ فهرستی‌ از‌‫ کارهای لازم‌ تهیه‌ کنید.‌ سپس‌ با‌ توجه‌ به‌ اهمیت‌ نسبی‌ کار‌ از‌ الف‌ تا‌ ث‌ یک‌‫ حرف‌ برای‌ آن‌ مشخص‌ کنید.‌ ابتدا‌ کارهای‌ الف‌ را‌ انجام‌ دهید‌ و‌ همین‌ طور تا انتهای‌ فهرست‌ پیش‌ بروید.‌ هرگز‌ بر‌ چیزی‌ که‌ بهترین‌ استفاده‌ از‌ زمان،‌‫ تمرکز‌ و‌ انرژی‌ شما‌ نیست‌ کار‌ نکنید.

از دست ندهید :   ۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف - قسمت اول

 

‫14. حل مسئله

‫اکثر‌ افراد‌ موفق‌ به‌ چالش ‌ها‌ پاسخ‌ میدهند.‌ بسیاری‌ از‌ مردم‌ از‌ روش‌ زیر‌ برای‌ حل‌ مسئله‌ استفاده‌ میکنند:‌

ابتدا‌ وضعیت‌ دشوار‌ را‌ به‌ روشنی‌ مشخص کنید.‌ از‌ خودتان‌ بپرسید‌ «آیا‌ این‌ واقعًا‌ یک‌ مسئله‌ است؟»،‌‌ «آیا‌ موردی‌ است‌‫ که‌ خودتان‌ میتوانید‌ آن ‌را‌ حل‌ کنید‌ یا‌ بیش‌ از‌ حد‌ توان‌ شماست؟».‌ مشکل‌‫ را‌ ریشه ‌یابی‌ کنید‌ تا‌ مطمئن‌ شوید‌ که‌ موارد‌ مشابه،‌ هرگز‌ دوباره‌ اتفاق‌ نیفتد.‌‫ جلسه‌ طوفان‌ فکری‌ برگزار‌ کنید‌ و‌ بهترین‌ گزینه‌ ممکن‌ برای‌ شرایط‌ خود‌ ر‫ا انتخاب‌ کنید.‌ روش‌ اجرای‌ راه‌ حل‌ انتخابی‌ خود‌ را‌ مشخص‌ کرده‌ و‌ اینکه‌‫ چه‌ کسی‌ مسئول‌ آن‌ خواهد‌ بود.‌ سپس‌ مثل‌ همیشه‌ نتایج‌ را‌ ارزیابی‌ کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 2 میانگین امتیاز: 3.5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *