۵ گام برای اعتماد هوشمندانه

5 گام برای اعتماد هوشمندانه

‫این‌ ۵‌ گام‌ لازم‌ برای‌ اعتماد‌ هوشمندانه‌ را‌ بکار‌ بگیرید‌ و‌ از‌ تخطی‌ از‌ آن ‌ها‌ یا‌ ‫وانمود‌ دروغی‌ به‌ انجام‌ آنها‌ بپرهیزید.

 

‫گام اول: تصمیم بگیرید که اعتماد کنید.

تصمیم‌ آگاهانه‌ برای‌ اینکه‌ اعتماد‌ کنید،‌ شرایط‌ را‌ برای‌ چهار‌ قدم‌ بعدی‌ آماده‌‫ می ‌کند.‌ اگر‌ به‌ اعتماد‌ ایمان‌ داشته‌ باشید،‌ این‌ اعتقاد‌ راسخ‌ شما،‌ اعتماد‌ هوشمندانه‌ را‌ نشان‌ می ‌دهد‌ و‌ شروعی‌ برای‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ آن‌ است.‌ از‌ رفتارهای‌ ظاهری‌‫ مانند،‌ استفاده‌ از‌ اعتماد‌ دیگران‌ برای‌ سود جویی،‌ زبان ‌بازی ‌های ‌غیر‌ واقعی‌ و‌ یا‌ ‫وانمود‌ به‌ اعتماد،‌ بپرهیزید.‌ صرف نظر‌ از‌ اینکه‌ در‌ گذشته‌ دیدتان‌ به‌ اعتماد‌ چگونه‌‫ بود،‌ انتخاب‌ اعتماد،‌ احتمال‌ اجرای‌ آن را‌ بیشتر‌ می‌کند‌ و‌ مزایای‌ زیادی‌ را‌ به‌ همراه‌ ‫می ‌آورد. ‫افراد،‌ گروه ‌ها‌ و‌ سازمان ‌هایی‌ که‌ سطح‌ اعتماد‌ بالایی‌ دارند،‌ باور‌ دارند‌ که‌‫ لایق‌ اعتماد‌ هستند،‌ می ‌توانند‌ این‌ اعتماد‌ را‌ گسترش‌ دهند‌ و‌ اینکه‌ اعتماد‌ کردن‌ مدیریت‌ بهتری‌ را‌ ایجاد‌ می ‌کند.‌ رهبران‌ با تجربه‌ و‌ دانا،‌ اعتماد‌ را‌ یک‌ اصل‌ در‌‫ کارهای‌ اساسی‌ خود‌ می ‌دانند.‌ به‌ عنوان‌ مثال،‌ تِد‌ مورگان‌ مدیر عامل‌ شرکت‌ فناوری‌ اطلاعات‌ اسکای هوک،‌ در‌ سال‌ 2007‌ تصمیم‌ گرفت‌ که‌ به‌ استیو‌ جابز‌ مدیر عامل‌ شرکت‌ اپل‌ اعتماد‌ کند‌ و‌ حتی‌ قبل‌ از‌ اینکه‌ قرار دادی‌ بین‌ آن‌ ها‌ منعقد‌‫ شود‌ کد های‌ برنامه‌ نویسی‌ شرکتش‌ را‌ در‌ اختیار‌ او‌ قرار‌ دهد.‌ اگر‌ مورگان‌ اعتماد‌‫ نمی ‌کرد‌ به‌ احتمال‌ زیاد‌ این‌ معامله‌ هرگز‌ بین‌ آن ‌ها‌ منعقد‌ نمی ‌شد.‌ حتی‌ اگر‌ در‌ ‫تمام‌ عمر‌ خود‌ هشدارهایی‌ در‌ مورد‌ اعتمادِ‌ زیاد‌ شنیده ‌اید،‌ تحول‌ خود‌ را‌ با‌ تصمیم‌‫ به‌ باور‌ مزایای‌ «اعتماد‌ بر‌ مبنای‌ تحلیل ‌‌درست»،‌ را‌ آغاز‌ کنید.‌

گام دوم: از خودتان شروع کنید.

‫فقط‌ تصمیم‌ برای‌ اعتماد‌ کردن‌ کافی‌ نیست.‌ باید‌ با‌ مسئولیت‌ پذیری‌ و‌‫ ایجاد‌ اعتبار‌ برای‌ خودتان،‌ اعتقاد‌ راسخ‌ خود‌ را‌ به‌ این‌ اصل‌ نشان‌ دهید.‌‫ گروه ‌ها،‌ مدیران‌ و‌ سازمان ‌های‌ هوشمند،‌ شخصیت‌ و‌ صلاحیت‌ خود‌ را‌ به‌‫گونه ‌ای‌ صیقل‌ می ‌دهند‌ که‌ به‌ آن ‌ها‌ اجازه دهد‌ به‌ خودشان ‌اعتماد‌ داشته باشند‌‫ و‌ اعتماد‌ دیگران‌ را‌ هم‌ بدست‌ بیاورند.‌ اعتبار‌ حاصل‌ برای‌ آن‌ ها‌ قدرت، امنیت‌‫ اقتصادی‌ و‌ شادی‌ بیشتری‌ فراهم‌ می ‌آورد.‌ اجازه‌ ندهید‌ دیگران‌ مسئولیت‌ های‌‫ شما‌ را‌ بدزدند‌ و‌ یا‌ موفقیت ‌های‌ شما‌ را‌ انکار‌ کنند.‌‫ از‌ رفتارهای‌ ساختگی‌ مانند‌ ایجاد‌ اعتبار‌ جعلی،‌ عدم‌ پذیرش‌ اشتباهاتتان‌ یا‌ سعی‌ در‌ انداختن‌ اشتباهات‌ به‌ گردن‌ دیگران‌ برای‌ بزرگ‌ جلوه‌ دادن‌ خودتان،‫ بپرهیزید.‌ دیگران‌ اگر‌ ببینند‌ شما‌ شخصی‌ مطلع،‌ آگاه،‌ هوشیار،‌ دارای‌ دانش‌ و‌ مایل‌ به‌ یاد گیری‌ بیشتر‌ هستید،‌ با‌ میل‌ بیشتری‌ به‌ شما‌ اعتماد‌ خواهند‌ کرد.‌ از‌ خود‌ بپرسید‌ که‌ آیا‌ به‌ خودتان‌ اعتماد‌ کامل‌ دارید؟‌ اگر‌ به‌ خودتان‌ اعتماد‌ داشته‌ باشید‌ دیگران‌ راحت ‌تر‌ به‌ شما‌ اعتماد‌ خواهند‌ کرد.‌ در‌ زندگی‌ روزانه بیشتر‌‫ افراد‌ لحظاتی‌ وجود‌ دارد‌ که‌ میتوان‌ اعتماد‌ ایجاد‌ کرد‌ و‌ یا‌ اعتماد‌ را‌ بیشتر‌ و‌‫ عمیق ‌تر‌ کرد‌ و‌ یا‌ آن‌ را‌ کاهش‌ داد‌ و‌ حتی‌ کاملا‌ اعتماد‌ را‌ از‌ بین‌ برد.‌ رفتار‌ شما‌‫ در‌ لحظات‌ حساس‌ میتواند‌ تأثیر‌ بسیار‌ عمیقی‌ بر‌ میزان‌ اعتماد‌ داشته‌ باشد.

از دست ندهید :   ترس کافی است!

 

‫گام سوم: نیت خود را بگویید و نیت دیگران را مثبت بدانید.

‫گفتن‌ نیت ‌هایتان‌ به‌ بقیه‌ نشان‌ می ‌دهد‌ که‌ نقشه ‌ی‌ شما‌ چیست‌ و‌ دلیلش‌‫ چیست.‌ نیت ‌های‌ خود‌ را‌ مخفی‌ نکنید‌ و‌ یا‌ فرض‌ نکنید‌ که‌ دیگران‌ آن ‌ها‌ را‌‫می ‌دانند‌ و‌ می فهمند.‌ اطلاعات‌ غلط ‌ندهید‌ و‌ دنبال‌ نقشه ‌های‌ مخفی‌ نباشید.‌ فکر‌ کردن‌ به‌ اینکه‌ دیگران‌ نیت ‌های‌ مثبتی‌ دارند،‌ ایمانتان‌ نسبت‌ به‌ خوب‌‫ بودن‌ انسان ‌ها‌ را‌ بیشتر‌ می ‌کند‌ و‌ ذهن‌ و‌ قلبتان‌ را‌ برای‌ نتایج‌ دلخواه‌ باز‌‫ می ‌کند.‌ خوش ‌بینی‌ و‌ تفکر‌ مثبت‌ نتایجی‌ مانند،‌ «روابطلذتبخش ‌و‌ با‌ اعتماد‌‫ زیاد»،‌ «مشارکت‌ خلاق»‌ و‌ «کارایی‌ بیشتر»‌ به‌ همراه‌ دارد.

هرگز‌ رفتاری‌ ساختگی‌ مانند،‌ وانمود‌ به‌ داشتن‌ نیت‌ خوب‌ در‌ حالی‌ که‌ در‌‫ دل‌ دشمنی‌ را‌ پرورش‌ می ‌دهید،‌ و‌ یا‌ وانمود‌ به‌ اعتماد‌ به‌ دیگران‌ در‌ حالی‌ که‌ مدام‌ آنها‌ را‌ زیر‌ نظر‌ بگیرید،‌ نداشته‌ باشید.‌ بیان‌ شفاف‌ نیت ‌ها‌ به‌ شما‌ کمک میکند‌ که‌ از‌ لحاظ‌ احساسی‌ ارتباط‌ برقرار‌ کنید،‌ زمینه‌ را‌ فراهم‌ کنید‌ و‌ روابط‌ دو جانبه‌ خوبی‌ را‌ ترویج‌ دهید‌ و‌ اطمینان‌ و‌ امید‌ ایجاد‌ کنید.‌ از‌ سوی‌‫ دیگر‌ پنهان‌ کردن‌ نیت ‌ها‌ به‌ طرف ‌‌مقابل‌ اجازه‌ می ‌دهد‌ که‌ در‌ مورد‌ نیت ‌‌شما‌ به‌ حدس‌ و‌ گمان‌ بپردازد‌ و‌ یا‌ فکر‌ کند‌ که‌ انگیزه های‌ منفی ‌ای‌ دارید.‌ در‌‫ محیط ‌های‌ با‌ سطح‌ پایین‌ اعتماد،‌ این ‌گونه‌ سوء‌ تفاهم ‌ها‌ باعث‌ ایجاد‌ ترس،‌‫ شک‌ و‌ نگرانی‌ می ‌شود.‌ نیت ‌های‌ سازمان تان‌ را‌ در‌ رسالت‌ سازمانی‌ و‌ چشم‌ انداز‌ ‫به ‌طور‌ مشخص‌ بیان‌ کنید‌ و‌ با‌ عمل‌ کردن‌ به‌ آن ‌ها‌ اعتماد‌ را‌ تقویت‌ کنید.

از دست ندهید :   حذف آدمهای سمی از زندگی در 9 گام! بعضیارو باید از زندگی حذف کرد

 

‫گام چهارم: به آنچه که میگویید قرار است انجام دهید، عمل کنید.

‫اگر‌ به‌ قول ‌ها‌ و‌ وعده ‌هایتان‌ عمل‌ نکنید،‌ تلاش ‌هایتان‌ برای‌ ایجاد‌ و‌ تقویت‌‫ اعتماد،‌ از‌ بین‌ خواهد‌ رفت.‌ در‌ تمامی‌ فرهنگ ‌ها،‌ قابل‌ اعتماد‌ بودن‌ یعنی‌‫ تا‌ چه‌ حد‌ می توان‌ روی‌ حرف‌ طرف‌ مقابل‌ حساب‌ کرد.‌ از‌ دادن‌ وعده ‌های‌‫ بزرگ‌ و‌ یا‌ کم ‌کاری‌ در‌ وعده ‌هایتان‌ و‌ جدی‌ نبودن‌ در‌ پایبندی‌ به‌ تعهدات‌‫ بپرهیزید.‌ تلاش‌ کردن‌ به‌ جای‌ ارائه ی‌ نتایج‌ واقعی‌ از‌ دید‌ دیگران‌ ارزشمند‌‫ نیست.‌ گام‌ سوم‌ یعنی‌ بیان‌ نیت ‌ها‌ وقتی‌ با‌ گام‌ چهارم‌ یعنی‌ پایبندی‌ و‌ عمل‌ ‫به‌ حرف هایتان‌ ترکیب‌ شود،‌ عامل‌ بسیار‌ قدرتمندی‌ در‌ ایجاد‌ اعتماد‌ می ‌شود.‌

پایبندی‌ به‌ قول ‌ها‌ ارتباطات‌ را‌ مستحکم‌ می ‌کند.‌ اینگونه‌ صداقت‌ و‌ راستی‌ اساس‌ شهرت‌ و‌ آوازه ‌ی‌ شما،‌ برند‌ شخصی‌ و‌ برند‌ شرکتتان‌ است،‌ مخصوصًا‌ ‫در‌ این‌ «اقتصاد‌ اعتبار‌ محور»‌ که‌ رسانه ‌های‌ اجتماعی‌ به ‌وجود‌ آورده ‌اند. ‌اگر‌ ‫نیت ‌هایتان‌ را‌ بیان‌ کنید‌ و‌ بر‌ قول ‌های‌ خود‌ پایبند‌ بمانید،‌ اعتماد‌ دیگران‌ را بدست‌ خواهید‌ آورد،‌ که‌ به‌ شما‌ اجازه‌ می ‌دهد‌ بیشتر‌ بر‌ دیگران‌ اعتماد‌ کنید.‌‫ به‌ عنوان‌ نمونه،‌ اگر‌ وارد‌ کادر‌ مدیریت‌ یک‌ شرکت‌ بی ‌اعتماد‌ شوید،‌ درک‌ کنید‌ که‌ عملکرد‌ ضعیف‌ شرکت،‌ تقصیر‌ شما‌ نیست‌ اما‌ اکنون‌ شما‌ مسئول‌ تغییر‌ شرایط‌ هستید.‌ از‌ اصل‌ دو گانه ‌ی‌ «نیت‌ خوب -‌ عمل‌ درست»‌ برای‌ مدل‌‫ کردن‌ رفتار‌ قابل‌ اعتماد‌ مانند‌: «صریح‌ حرف‌ زدن ،‌ ایجاد‌ شفافیت ،‌ بیان‌ واضح‌‫ توقعات ،‌ انتظارات‌ و‌ پایبندی‌ بر‌ تعهدات»‌ استفاده‌ کنید.

 

‫گام پنجم: در اعتماد به دیگران پیشقدم شوید

زمانی‌ که‌ دیگران‌ به‌ شما‌ اعتماد‌ کردند‌ را‌ به‌ یاد‌ آورید.‌ چرا‌ آنها‌ به‌ شما‌ ‫اعتماد‌ کردند؟‌ این‌ تجربه‌ چه‌ تأثیری‌ بر‌ شما‌ گذاشت؟ ‌بسیاری‌ از‌ مدیران‌ برای‌ ‫اینگونه‌ اعتماد ها‌ و‌ اختیار‌ دادن ‌ها،‌ ارزش‌ قائلند.‌ اعمالی‌ مانند‌ انکار‌ حقیقت،‌‫ نگفتن‌ کامل‌ حقایق،‌ کنترل‌ دیگران،‌ یا‌ تلاش‌ برای‌ اینکه‌ همه ‌ی‌ کارها‌ را‌ ‫خودتان‌ انجام‌ دهید،‌ در‌ خلاف‌ جهت‌ گسترش‌ اعتماد‌ است.‌

از دست ندهید :   استرس چیست و چه تاثیری بر بدن ما دارد؟

اعتماد‌ ساختگی،‌ می ‌تواند‌ شامل‌ مسئولیت‌ دادن‌ به‌ دیگران‌ بدون‌ اعطای‌ اختیار‌ تصمیم ‌گیری‌ و‌ یا‌ کنترل‌ تمام‌ کارهایی‌ که‌ به‌ دیگران‌ محول‌ می ‌کنید‌ ‫باشد.‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مدیر،‌ مسئولیت‌ پیش ‌قدم‌ شدن‌ در‌ اعتماد‌ بر‌ عهده ‌ی‌ شما‌ است.‌ تصمیم‌ به‌ «اعتماد‌ هوشمندانه»‌ باعث‌ ایجاد‌ نتایج‌ می ‌شود،‌ چون‌ بهترین‌ توانایی ‌های‌ فرد ‌را‌ فعال‌ می ‌کند‌ و‌ الهام‌ بخش‌ می ‌شود‌ و‌ به‌ آن ‌ها‌ ‫انگیزه‌ می ‌دهد.‌ این‌ کار‌ اعتماد‌ را‌ بیشتر‌ می ‌کند‌ چون‌ مردم‌ دوست‌ دارند‌ که‌ قابل‌ اعتماد‌ دیده‌ شوند‌ و‌ همچنین‌ زمینه‌ را‌ برای‌ روابط‌ متقابل‌ ایجاد‌ می ‌کند‌‫. چون‌ وقتی‌ به‌ دیگران‌ اعتماد‌ کنید،‌ آن ‌ها‌ هم‌ تمایل‌ پیدا‌ می ‌کنند‌ که‌ این‌ اعتماد‌ را‌ جبران‌ کنند.

تصمیم‌ برای‌ اعتماد‌ به‌ دیگران‌ چرخه ‌ی‌ مثبتی‌ را‌ تقویت‌ می ‌کند‌ که‌ اعتماد‌ زیاد‌ – و‌ همچنین‌ کامیابی،‌ انرژی‌ و‌ شادی‌ –  در‌ روابط‌ ایجاد‌ می ‌کند.‌ حتی‌‫‫ اگر‌ نتیجه‌ دقیقا‌ آن‌ چیزی‌ که‌ می ‌خواستید‌ نباشد،‌ با‌ اثر‌ موجی‌ که‌ با‌ تصمیم‌ به‌ اعتماد‌ به‌ دیگران‌ ایجاد‌ می ‌شود،‌ افرادی‌ که‌ به‌ آن ‌ها‌ اعتماد‌ کرده ‌اید‌ از‌ این‌ اعتماد‌ قدردان‌ خواهند‌ بود.‌ این‌ اعتماد‌ هوشمندانه‌ را‌ بین‌ سهامداران‌ ‫شرکت،‌ مشتریان،‌ کارکنان،‌ همکاران‌ و‌ اعضای‌ خانواده‌ و‌ شبکه‌ های‌ اجتماعی‌‫ و‌ اجتماع ‌های‌ محلی‌ و‌ سازمان ‌ها‌ بگسترانید. ‫از‌ همین‌ جایی‌ که‌ هستید‌ تحول‌ اعتماد‌ را‌ آغاز‌ کنید. ‌پنج‌ گام‌ برای‌ اعتماد‌‫ هوشمندانه‌ را‌ درک‌ کنید‌ و‌ در‌ زندگی‌ شخصی‌ و‌ حرفه ‌ای‌ خود‌ بکار‌ ببندید.‌

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 0 میانگین امتیاز: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *