۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف – قسمت سوم

۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف – قسمت سوم

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این ۲۱‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط شخصی در‌ تمامی‌ جنبه ‌های‌ زندگی‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلی‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصی،‌ تجارت،‌ امور‌مالی‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگی‌ شخصی» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندی‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ ذهنی‌بهتری‌ نسبت‌ به‌ خود‌ پیدا‌ می ‌کنید‌ و‌ در‌ نهایت‌ ‫احساس‌ قدرتمندی،‌ مسئولیت‌ و‌ خوش ‌بینی‌ به‌ آینده‌ خواهید‌ داشت.

قسمت اول ۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف  را میتوانید با کلیک بر روی آن مشاهده کنبد. همچنین قسمت دوم از لینک قسمت دوم ۲۱ روش انضباط شخصی برای دستیابی به هدف قابل دسترسی است.

در ادامه هفت روش آخر انضباط شخصی برای دستیابی به اهداف عنوان میشوند :

 

‫15. خشنودی

انسان ‌ها‌ موجوداتی‌ اجتماعی‌ هستند‌ که‌ برای‌ خشنودی‌ به‌ دیگران‌ وابسته‫ هستند.‌ وقتی‌ شخص‌ احساس‌ کند‌ بر‌ احساسات‌ و‌ شرایط‌ خود‌ کنترل‌ دارد‌  خشنودی‌ بیشتری‌ را‌ تجربه‌ می ‌کند.‌ پس‌ اولین‌ قدم‌ را‌ به‌‌ سوی‌ خوشبختی‌ ‫بردارید‌ و‌ خودتان‌ را‌ قدرتمند‌ و‌ مسئول‌ بدانید.‌ وقتی‌ توانایی ‌های‌ خود‌ را‌ به‌ ‫کار‌ گیرید‌ از‌ هر‌ لحاظ‌ حس‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ خواهید‌ داشت.‌ اگر‌ در‌ زمینه ‌های‌ مختلف‌ مانند‌ تناسب‌ اندام،‌ روابط‌ خوب،‌ کار‌ هدفمند،‌ امنیت‌ مالی‌ و‌ کمال‌ فردی‌ ، انضباط شخصی داشته‌ باشید،‌ رضایت‌ و‌ خشنودی‌ شما‌ افزایش‌ می ‌یابد.

از دست ندهید :   بلوغ روانی چیست و چه نقشی در موفقیت انسان دارد؟

 

‫16. سلامت شخصی

‫اطلاعاتی‌ معتبر‌ دربارة‌ حفظ‌ تندرستی‌ خود‌ به‌ دست‌ آورید.‌ با‌ پیروی‌ از‌ چند‌ قانون‌ پایه ‌ای‌ می ‌توانید‌ طولانی ‌تر‌ و‌ سالم ‌تر‌ زندگی‌ کنید.‌ وعده ‌های‌ غذایی‌‫ ‫منظم‌ داشته‌ باشید.‌ از‌ خوردن‌ تنقلات‌ بپرهیزید‌ و‌ هیچ ‌گاه‌ پر خوری‌ نکنید.‌‫ گندم‌ را‌ جایگزین‌ آرد‌ سفید‌ کرده‌ و‌ در‌ مصرف‌ شکر‌ و‌ نمک‌ زیاده ‌روی‌ نکنید.

 

17. تناسب اندام

‫در‌ برنامه‌ روزانه‌ خود‌ 30‌ دقیقه‌ را‌ به‌ ورزش‌ اختصاص‌ دهید. لازم‌ نیست‌ ‫که‌ خود‌ را‌ برای‌ المپیک‌ آماده‌ کنید؛‌ اما‌ بسیار‌ ضروری‌ است‌ که‌ به‌ طور‌ منظم‌‫ ورزش‌ کنید.‌ همیشه‌ کمربند‌ ایمنی‌ خود‌ را‌ ببندید.‌ سیگار‌ نکشید‌ و‌ الکل‌‫مصرف‌ نکنید.‌ تنها‌ زمانی‌ احساس‌ خرسندی‌ واقعی‌ خواهید‌ داشت‌ که‌ از‌ لحاظ‌‫ جسمی‌ تناسب‌ داشته‌ باشید.

 

‫18. ازدواج

‫داشتن‌ یک‌ رابطه ‌‌طولانی‌ مدت‌ همراه‌ با‌ تعهد‌ برای‌ خوشبختی‌ و‌ تندرستی‌‫ شما‌ لازم‌ است. «قدرت‌ وفق‌ دهی»‌ و‌ «خلق‌ و‌ خوی‌ خوب»‌ دو‌ کلید‌ اساسی‌‫ برای‌ داشتن‌ یک‌ ازدواج‌ موفق‌ هستند.‌ ویژگی ‌های‌ اصلی‌ شخصیت‌ شما‌ به‌‫ خصوص‌ ارز‫ش ‌هایتان‌ باید‌ با‌ ارزش ‌های‌ همسرتان‌ تناسب‌ داشته‌ باشد‌ و‌ این‌ ‫ارز‫ش ها‌ با‌ یکدیگر‌ جفت‌ و‌ جور‌ باشند.‌ حفظ‌ یک‌ رابطه قوی‌ و‌ محکم‌ نیاز‌ به‌ ‫تلاش‌ زیاد‌ و‌ مهارتهای‌ گوش‌ دادن‌ دارد.‌ برای‌ اینکه‌ شنونده موثری‌ باشید،‌‫ بدون‌ آنکه‌ حرف‌ طرفتان‌ را‌ قطع‌ کنید‌‌ بر‌ آنچه‌ می گوید‌ تمرکز‌ کنید.‌ قبل‌ از‌‫ اینکه‌ پاسخی‌ بدهید‌ چند‌ لحظه‌ تفکر‌ کنید.‌ اگر‌ چیزی‌ را‌ کاملا‌ متوجه‌ نشده ‌اید‌‫ سؤال‌ کنید‌ و‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ بگیرید.‌ در‌ آخر‌ گفته ‌های‌ همسرتان‌ را‌ با‌‫ کلمات‌ خود‌ برای‌ تایید‌ بیشتر‌ تکرار‌ کنید.

از دست ندهید :   چرا باید در پی علت هر اتفاق بود؟

 

‫19. فرزندان

بهترین‌ کاری‌ که‌ می ‌توانید‌ برای‌ فرزندان‌ خود‌ انجام‌ بدهید‌ این‌ است‌ که‌ بگذارید‌ بدانند‌ که‌ شما‌ بدون‌ هیچ ‌گونه‌ قید‌ و‌ شرطی‌ آن ‌ها‌ را‌ دوست‌ دارید.‌‫ هیچ‌ جا نشینی‌ برای‌ گذراندن‌ زمان‌ با‌ بچه ‌هایی‌ که‌ هر‌ روز‌ در‌ حال‌ رشد‌ کردن‌‫ هستند‌ وجود‌ ندارد.‌ مسئولیت‌ شما‌ این‌ است‌ که‌ برایشان‌ محیطی‌ امن‌ فراهم‌‫ کنید‌ تا‌ بتوانند‌ خودشان‌ دست‌ به‌ تجربه‌ و‌ کشف‌ بزنند.‌ فرزندان‌ فعالیت ‌های‌‫ ‫روزانة‌ شما‌ را‌ ارزش ‌گذاری‌ کرده‌ و‌ رفتار‌ شما‌ را‌ تقلید‌ می ‌کنند.‌ اگر‌ کنترل‌شخصی‌ خود‌ را‌ بر‌ مسائل‌ نشان‌ دهید،‌ به‌ خصوص‌ زمانی‌ که‌ با‌ مشکلات‌‫ سر و کار‌ دارید،‌ آ ن‌ها‌ نیز‌ شما‌ را‌ الگوی‌ خود‌ قرار‌ می‌دهند.

‫20. دوستی

‫اگر‌ می ‌خواهید‌ دوست‌ خوبی‌ باشید‌ با‌ دیگران‌ طوری‌ رفتار‌ کنید‌ که‌ دوست‌‫ دارید‌ با ‌شما‌ رفتار ‌شود.‌ نشان‌ دهید‌ که‌ آ‫ن ها ‌را‌ دوست ‌دارید‌ و ‌برایشان ‌احترام‌ قائل‌ هستید‌ و‌ دوستی‌ با‌ آن ‌ها‌ را‌ ارزشمند ‌می‫ ‌دانید.‌ آن ‌ها‌ را‌ همان‌ طور‌ که‌ ‫هستند‌ بپذیرید.‌ بگذارید‌ بدانند‌ که‌ قدردان‌ رابطه‌ با‌ آن ‌ها‌ هستید.‌ تشکر‌ کنید.‌‫ به‌ فردی‌ تبدیل‌ شوید‌ که‌ مردم‌ دوست‌ دارند‌ با‌ او‌ زمان‌ بگذرانند.‌ مهربان‌ و‌ خوش ‌مشرب‌ باشید.‌ وقتی‌ انتقاد‌ یا‌ شکایت‌ می ‌کنید‌ مواظب‌ باشید‌ عزت‌ نفس‌‫ کسی‌ را‌ جریحه دار‌ نکنید.‌ این‌ سه‌ مورد‌ را‌ همیشه‌ تمرین‌ کنید:‌ مؤدب‌بودن،‌‫ اهمیت‌ دادن‌ و‌ ملاحظه‌ کردن.

از دست ندهید :   کلید تغییر دادن خود چیست؟

 

21. آرامش ذهن

‫به‌ معنویات‌ اهمیت‌ بدهید‌ تا‌ به‌ آرامش‌ درون‌ دست‌ یابید.‌ با‌ نظم‌ دادن‌ به‌ مسائل‌ ذهنی‌ خود‌ سعی‌ کنید‌ به‌ عواطف‌ و‌ احساسات‌ خود‌ بیشتر‌ بها‌ بدهید.‌ از‌ ‫دنیای‌ مادیات‌ فاصله‌ گرفته‌ و‌ به‌ معنویات‌ بپردازید.‌ خود‌ را‌ از‌ شر‌ این‌ تفکر‌ که‌ ‫«همه‌ چیز‌ باید‌ درست‌ باشد»‌ رها‌ کنید.‌ از‌ سرزنش‌ بقیه‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ سر‌‫ راه‌ موفقیت‌ شما‌ قرار‌ گرفته ‌اند‌ دست‌ بردارید.‌ بخشیدن‌ را‌ تمرین‌ کنید‌ تا‌ به‌ ‫آرامش‌ دست‌ یابید‌ چرا‌ که‌ بخشش‌ کلید‌ ورود‌ شما‌ به‌ قلمروی‌ معنوی‌ آرامش‌‫ ذهن‌ است.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 6 میانگین امتیاز: 3]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *