رهبری و تاثیر گذاری

راههای افزایش اعتماد به نفس در بزرگسالان

اعتماد به نفس چیست؟ راههای افزایش اعتماد به نفس در بزرگسالان کدامند؟ قبل از اینکه راههای افزایش اعتماد به نفس در بزرگسالان را بیان کنیم، لازم است تا تعریف مشخصی از اعتماد به نفس داشته باشیم. اعتماد به نفس، در اصل برای یک حوزه مشخص تعریف می شود. یعنی چه؟ یعنی […]

نقطه عطف زندگی من کجا بود؟

تا همین چند سال قبل توقع داشتم کسی باشد و دستم را بگیرد.می گفتم چرا پدرم پول ندارد؟ چرا پدر بزرگم پول نمی دهد؟ چرا برای من ماشین نمی خرید؟ چرا دوست من ماشین دارد، اما من ندارم؟ …چند بار خسته شدم و خواستم کاری را شروع کنم، اما به […]

آیا روشنفکر هستید؟

چه تفاوتی بین افراد روشنفکر و غیر روشنفکر وجود دارد؟ چرا بعضی از افراد با یک روند خوب و منطقی در زندگی و کسب وکارشان به جلو می روند، اما دیگران در دام افتاده و یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می کنند؟ باید اعتراف کنم که پاسخ این […]

چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم؟

مهارت کسب کنید اساسا اعتماد به نفس، در یک حوزه خاص مطرح می شود. بر حسب مقدار اعتمادی که به مهارت خودتان در یک حوزه دارید اعتماد به نفس شما سنجیده می شود. هرچه مهارت بیشتری در یک حوزه داشته باشید اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت و این حقیقتی […]

قانون جذب افراد | دستور العمل ساده و کاربردی برای جذب افراد

همه ما می خواهیم دیگران دوستمان داشته باشند. وقتی با دیگران ارتباطات عمیق تری برقرار می کنیم، می توانیم روابط ادامه داری بسازیم که به موفقیت ما در کسب و کار یا در نزدگی عاطفی مان کمک سیاری می کند.جذب کردن افراد باعث شبکه سازی و خلق فرصت های جدید می […]

گنجینه جملات تاکیدی مثبت روزانه که زندگیتان را متحول می کند!

جملات تاکیدی مثبت روزانه، عبارت هایی هستند که با تکرار و تلقین در ضمیر ناخودآگاه ما، باورهای سازنده و مثبتی ایجاد می کنند. با کمک این باورهای جدید ما می توانیم پا را از دنیای کوچک و زندانی که برای خود ساخته ایم فراتر گذاشته و موفقیت های بسیار بزرگی […]