مدیریت و کسب و کار

چگونه تمام مشکلات را حل کنیم تا موفق تر باشیم؟

حل مشکلات و مساله ها مهارتی است که بیشتر انسان های فوق العاده موفق از آن بهره مند هستند. در هر مرحله ای از کار یا زندگی شما مشکلاتی دارید که با پیدا کردن راه حل برای آنها قوی تر و ماهرتر شده و می توانید به مرحله ای بالاتر […]

چگونه افکار منفی نداشته باشیم؟

در ذهن ما هر روز و هر لحظه اطلاعات بسیار زیادی وارد می شوند که ما از بسیاری از آنها آگاه نمی شویم و تنها ضمیر ناخودآگاه مان این اطلاعات را دریافت می کند! متاسفانه بیشتر این اطلاعات، افکار منفی هیتند که ذهن ما را به سمت تاریکی می برند. […]

۸ راه برای گسترش تمرکز ذهن و دستیابی به موفقیت برای کارآفرینان

گفته می شود lرزشمندترین منبع شما، مغز شماست. انواع شخصیت های کارآفرین ، که توسط آلکس چارفن کشف شد، به طور طبیعی، قادر به کسب موفقیت های گسترده هستند. ولی چه اتفاقی می افتد که شما از مسیر موفقیت خارج می شوید؟ این هشت روش به شما کمک خواهند کرد […]

نکته طلایی استفان کاوی برای موفقیت!

کتاب 7 عادت مردمان موثر از آن کتاب های نابی است که مطالعه آن را بسیار پیشنهاد می کنم. نکات فوق العادع ای برای زندگی موفق تر و بهتر در این کتاب توسط استفان کاوی جمع آوری شده است. در کتاب 7 عادت مردمان موثر استفان کاوی کارها را به […]

انضباط شخصی ؛ کلید موفقیت در رسیدن به هر آنچه که می خواهید!

موفقیت و کسب و کار، هیچ کدام کارهای ساده ای نیستند. اگر هر کس غیر از این را به شما می گوید، احتمالا در حال فریب شماست. موفقیت به کسانی می رسد که قیمتش را می پردازند. هر چیزی در این دنیا قیمتی دارد. به عنوان مثال؛ اگر فرد ارزشمندی […]

اول موفقیت یا اول خوشبختی؟

موفقیت چیست؟ خوشبختی چیست؟ این دو چه رابطه ای با هم دارند؟ به دنبال موفقیت باشیم یا خوشبختی؟ جالب این است که فکر می کنیم اگر خواسته هایمان را به دست آوریم، خوشبخت خواهیم بود. نمی خواهم از این حرف ها بزنم که علم بهتر است یا ثروت و از […]