تغییر ذهن و اندیشه چگونه باعث تغییر سلامتی انسان میشود؟

تغییر ذهن و اندیشه چگونه باعث تغییر سلامتی انسان میشود؟

راه رسیدن به سلامتی را باید در قانون ارتعاش جستجو نمود و این قانون به وسیله ذهن در دنیای درون به کار گرفته می شود. دنیای قدرت در درون است و اگر به اندازه کافی مدبر باشیم، وقت و انرژی خود را برای تغییر دادن آنچه در بیرون از ما وجود دارد تلف نمی کنیم. باید در دنیای درون به دنبال علت بگردیم. با تغییر دادن علت، معلول هم تغییر می کند. در ادامه این مقاله با وبسایت خودباور همراه باشید.

پیشنهاد ما به شما همراه دوست داشتنی وبسایت خودباور این است که  جهت استفاده هر چه بهتر از این مطلب، مقالات “آشنایی با دنیای درون“، “راز قدرت درون انسان“،  “گوشه ای از قدرت ذهن ناهشیار“،  “چرا اندیشه خلاق است؟” ، “محل تولید انرژی در بدن کجاست؟“، “چگونه با ذهن انرژی خلق کنیم“، “چرا تبدیل به آنچه که در ذهن دارید میشوید؟“، “تنها عده معدودی اندیشه درستی دارند!“، “نقش اندیشه در قانون جذب چیست؟“، “شما وارث قدرت هستید!“، “قدرت فوق العاده اندیشه متمرکز!“، “تصویر سازی ، مهم ترین گام برای تحقق هدف!” ، “آیا زندگی شانسی و تصادفی است؟” ،”3 لازمه ی خوشبختی را با نیروی اندیشه جذب کنید!“، “چرا باید در پی علت هر اتفاق بود؟” ، “چگونه با قدرت بی انتها هماهنگ باشیم؟“، “قانون جذب و عصر قدرتمندی انسان!“، “درک درست قانون جذب ، کلید جذب آرزوها!“، “آیا قدرت اندیشه انسان فراطبیعی است؟“، “ذهن ناهشیار چه تفاوتی با خرد کیهانی دارد؟“، “قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟“، “چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟“، “جادوی ذهن متمرکز“، “قدرت بی انتها چگونه از طریق قانون جذب متجلی میشود؟“، “آیا تغییر دنیای اطرافمان به علت تغییر ذهن ماست؟“، “چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟” و “قدرت نیایش در جذب هدف” را نیز مطالعه کنید. در ادامه میتوانید خلاصه  مقاله “قدرت نیایش در جذب هدف” را مشاهده کنید.

خلاصه

 • راز حقیقی قدرت آگاهی از قدرت است. زیرا آنچه را آگاهانه از آن مطلع شویم در دنیای عینی متجلی می شود و ابرازی ملموس پیدا می کند.
 • منبع این قدرت خرد کیهانی است. که از آن همه چیز ایجاد می شود.
 • این قدرت از طریق فرد متجلی می گردد. هر فرد کانالی است که این انرژی تبدیل به شیء و فرم می شود.
 • توانایی ما در فکر کردن، توانایی ما در عمل کردن روی انرژی کیهانی است. به هرچه فکر کنیم در دنیای بیرون متجلی می شود.
 • این آگاهی فرصت های نامحدودی تولید می کند.
 • می توانیم شرایط نامناسب را با آگاهی و با ایجاد وحدت با منبع همه قدرتها از میان برداریم.
 • از طریق قانون جذب تجربه ها به سوی ما می آیند.
 • موضوع میان اندیشه قدیم و اندیشه جدید بر سر طبیعت عالم هستی است. اندیشه قدیم قدرت کیهانی را غیر انسانی می داند، آن را مخالف انسان می داند، امتیازات را برای اشخاص محدود در نظر می گیرد، اما اندیشه جدید انسان را الهی می داند، خواهان دموکراسی واقعی و عدالت برای همه است.

 

کاشتن بذر

دراین مطلب به این نتیجه می رسید که اندیشه بذرهای معنوی است که وقتی در ذهن ناهشیار کشت می شوند، میل به روییدن و رشد کردن پیدا می کنند. اما متأسفانه میوه آنها اغلب مطابق میل و خواسته ما نیست.
تجلی اولیه زندگی و اینکه چگونه می توانید با آن در تماس باشید، در این مطلب توضیح داده می شوند. سلامتی و بیماری از آنجایی که غذا، آب و هوا تنها چیزهایی هستند که برای ایجاد سلولها ضرورت دارند، به نظر می رسد که مسئله طولانی تر کردن حیات به طور نامحدود، موضوع آنقدرها دشواری نباشد. با این حال بسیاری از مردم با بیماری و ناراحتی رو به رو می باشند.
برای درک این مطلب باید این موضوع را درک کنیم که فرایندهای حیات به دو روش و به موجودیت خود ادامه می دهند. اول دریافت و مصرف مواد غذایی لازم برای شکل گیری سلول، و دوم، متلاشی شدن و دور ساختن مواد زائد و سمی. همه زندگی مبتنی بر این فعالیت های سازنده و مخرب است.
فعالیت دوم که مخرب است، با استثناهای اندک علت بیماری و سالخوردگی است. مواد زائد و مواد سمی انباشت می شوند، رگ ها را مسدود می کنند و بافتها را اشباع می کنند. این نیز به سهم خود منجر به نشانه های تورم و التهاب، ضعیف شدن مفاصل و بافتها و در مواقعی تحلیل رفتن استخوان ها و بافت ها می شود. این نشانه ها ممکن است مربوط به محل خاصی در بدن یا همه بدن شود.
بنابراین، مسئله التیام بیماری این است که جریان و توزیع انرژی حیاتی در تمام دستگاه بدن انسان را افزایش دهیم. و همانطور که در درس های قبل توضیح دادیم، این کار تنها با از بین بردن اندیشه های ترس، نگرانی، اضطراب، حسادت، تنفر و سایر انواع اندیشه های مخرب امکان پذیر است. زیرا این اندیشه ها روی اعصاب و غددی که کنترل کننده دفع مواد زائد تأثیر می گذارند و جریان انرژی را مسدود می کنند.
به هر حال مواد غذایی و مکمل های مفید نمی توانند در خدمت زندگی باشند، زیرا در مقایسه با زندگی پست تر و حقیرترند.
اما وقتی به این موضوع توجه کنیم که منش فعلی ما، محیط فعلی ما، توانمندی موجود ما و شرایط فیزیکی بدن ما جملگی ناشی از روشهای فکری گذشته می باشند، کم کم نسبت به فرایند التیام درکی به دست می آوریم.
اگر حالت سلامتی ما آن چیزی باشد که مطلوب نیست، بهتر است ابتدا اندیشه خود را وارسی کنیم. به خاطر داشته باشید که هر اندیشه تأثیری بر ذهن ما بر جای می گذارد، هر تأثیر بذری است که در ذهن ناهشیار ما فرو می رود و گرایش خلق می کند. این گرایش جذب و جلب کردن اندیشه های مشابه است که بعد صورت خارجی پیدا می کنند.
اگر این اندیشه ها میکروب های بیماری را با خود داشته باشند محصول آن بیماری، زوال، ضعف و شکست و ناکامی خواهد بود. بنابراین سؤال همیشگی باید این باشد که “چه فکری در سر داریم؟”، “چی خلق می کنیم؟”، “چه نتیجه ای حاصل می شود؟”.
اگر شرایط فیزیکی برای تغییر دادن وجود داشته باشد، تصویرسازی می تواند مؤثر واقع شود. تصویر مثبتی در ذهن خود خلق کنید و روی این تصویر باقی بمانید تا آنکه جذب ذهن هشیار شما شود. خیلی ها در مدت چند هفته با استفاده از این روش توانسته اند بر بیماری های مزمن خود غلبه کنند. هزاران نفر دیگر توانسته اند با استفاده از این روش ناراحتی های کوچکتر خود را از میان بردارند.
ذهن به کمک قانون ارتعاش این کنترل را بر جسم اعمال می کند. ما می دانیم هر اقدام ذهنی یک ارتعاش است و این را هم می دانیم که همه آن چیزهایی که وجود خارجی پیدا می کنند با این ارتعاش در رابطه اند. میزان ارتعاش را تغییر دهید تا طبیعت، کیفیت و فرم را تغییر بدهید بنابراین تغییری در یک ارتعاش مشخص بلافاصله همه اتمهای موجود در بدن را اصلاح می کند. هر سلول زنده ای تحت تأثیر قرار می گیرد و یک تغییر بیو شیمیایی در هر یک از گروه های سلولی صورت خارجی پیدا می کند.
می توانیم ارتعاش را تغییر بدهیم و در نتیجه آنچه را می خواهیم در بدنهایمان صورت خارجی بدهیم. ما در هر لحظه از این قدرت استفاده می کنیم. اشکال اینجاست که اغلب ما از آن به شکل ناخودآگاه استفاده می کنیم و بنابراین نتایجی ناخواسته تولید می نماییم.
کار ما باید این باشد که هوشمندانه از این نیرو استفاده کنیم تا تنها نتایج مطلوب تولید کنیم. این نباید کار دشواری باشد زیرا همه ما می دانیم که چه عاملی در بدن ما تولید ارتعاش خوشایند و چه عاملی تولید ارتعاش ناخوشایند می کند.
تنها کاری که باید بکنیم این است که با تجربه خود مشورت کنیم. وقتی اندیشه، متعالی، سازنده، مترقی، شجاعانه، اصیل و شریف و یا به طور کلی مطلوب باشد، ارتعاشی را به حرکت در می آوریم که نتایج مشخصی ایجاد کند.
وقتی اندیشه ما پر از غبطه، تنفر، حسادت، انتقاد و یا هزاران کیفیت نامطلوب باشد، ارتعاشاتی به حرکت در می آیند که نتایجی با اهمیت متفاوت به دست می دهند.
هریک از این ارتعاشات، چیزی را صورت خارجی می بخشند. در مورد اول نتیجه سلامتی ذهنی، اخلاقی و جسمانی است و در مورد دوم ناهماهنگی و بیماری.

از دست ندهید :   چرا در زندگی هدف ندارم؟ | 4 دلیل بی هدفی در زندگی

اما این نظام چگونه کار می کند؟ ذهن عینی تأثیرات مشخصی بر بدن دارد که به راحتی شناخته می شوند. کسی ممکن است حرف خنده داری بزند و شما آنقدر بخندید که بدنتان تکان بخورد. و این نشان می دهد که اندیشه بر عضلات بدن کنترل دارد. ممکن است کسی حرفی بزند که همدردی شما را به همراه داشته باشد، چشمانتان را پر اشک کند و این نشان می دهد که اندیشه روی غدد بدن شما اعمال کنترل می کند. و یا ممکن است کسی حرفی بزند که خشم شما را به همراه داشته باشد، به طوری که گونه هایتان سرخ شود .و این نشان می دهد که اندیشه کنترل گردش خون را در دست داد.
اما حالا ببینید که اقدام ذهن ناخودآگاه بر بدن چگونه متفاوت است. جراحتی برمی دارید و هزاران سلول برای التیام فوری آن دست به کار می شوند. در ظرف چند روز یا چند هفته برنامه آنها تکمیل می شود. حتی ممکن است یکی از استخوانهای شما بشکند و هیچ جراحی نتواند بافتهای متلاشی شده را در کنار هم قرار دهد. جراح تنها می تواند استخوان را در محل خود قرار بدهد. اما ذهن درونی شما بلافاصله کار جوش دادن اجزاء متلاشی شده را به یکدیگر شروع می کند و در کوتاه زمانی استخوان سلامتی خود را باز می یابد. ممکن است سمی ببلعید، ذهن درونی بلافاصله خطر را تشخیص می دهد و برای دفع سم تلاش بسیار انجام می دهد. ممکن است عفونت پیدا کنید، ذهن درونی بلافاصله دیواری به دور منطقه عفونی احداث می کند و به کمک سلولهای سفید خون، عفونت را از میان بر می دارد.
این اقدامات معمولاً بدون اینکه ما بدانیم و متوجه شویم انجام می پذیرند و اگر در کار مداخله نکنیم، نتیجه ای عالی بر جای می ماند. اما این میلیونها سلول تعمیراتی هوشمند هستند و به اندیشه ما واکنش مثبت نشان می دهند. بنابراین اگر اندیشه ما از نوع ترس، تردید و اضطراب باشد، روی این سلول ها تأثیر مخرب بر جای می گذارد.

از دست ندهید :   آیا زندگی شانسی و تصادفی است؟

التیام

راه رسیدن به سلامتی را باید در قانون ارتعاش جستجو نمود و این قانون به وسیله ذهن در دنیای درون به کار گرفته می شود. دنیای قدرت در درون است و اگر به اندازه کافی مدبر باشیم، وقت و انرژی خود را برای تغییر دادن آنچه در بیرون از ما وجود دارد تلف نمی کنیم. باید در دنیای درون به دنبال علت بگردیم. با تغییر دادن علت، معلول هم تغییر می کند.
هر سلولی در بدن شما هوشمند است و به جهت گیری شما واکنش مثبت نشان می دهد. سلولها جملگی خلق کننده هستند و هرچه را شما به آنها بگویید انجام می دهند. بنابراین وقتی تصاویر عالی در برابر ذهن درونی قرار می گیرند، انرژی های خلاق موجود در سلولها بدنی عالی تولید می کنند.
این بدان معناست که اگر می خواهیم تن ما سلامتی، قدرت و نشاط را به نمایش بگذارد، باید به همین ها فکر کنیم. ما حالا می دانیم که چگونه تغییرات فیزیکی در خود ایجاد کنیم. ما هیچ محدودیتی برای هماهنگ شدن با قانون طبیعی که قدرت مطلق است نداریم.
نفوذ ذهن و کنترل آن بر بدن بیش از پیش درک می شود و بسیاری از پزشکان به آن مهر تائید می زنند. اما دکتر آلبرت شوفیلد که کتابهای متعددی در این زمینه نوشته، بی توجهی کلی حرفه پزشکی به این موضوع را یادآور می شود:
موضوع نقش درمان کننده ذهن در دنیای پزشکی ندیده گرفته می شود. در فیزیلوژی های ما اشاره ای به این نشده که یک نیروی مرکزی بتواند بر بدن حکمرانی کند. به ندرت به موضوع قدرت ذهن و نقش آن در بدن اشاره می شود.
تردیدی در این نیست که بسیاری از پزشکان بیماریهای نشأت گرفته از ذهن را به خوبی درمان می کنند. اما دانشی که آنها به نمایش می گذارند نه در مدرسه به آنها داده شده و نه آن را از کتابی آموخته اند. این دانش شیمی و تجربی است و نباید اینگونه باشد. قدرت التیام دهنده ذهن به شکل ایده آل باید در همه دانشکده های پزشکی تدریس شود.
تردیدی در این نیست که به ندرت بیماران می دانند از آنها برای درمان خودشان چه کاری ساخته است. کاری که بیمار می تواند برای خودش بکند، هنوز ناشناخته است. اما مشخص است که این موضوع شناخته خواهد شد.

از دست ندهید :   راز زندگی چیست؟

به کار بدن اصل

برای تمرین این مطلب:

 1.  روی این گفته زیبای تنیسون دقیق شوید: “با او حرف بزنید زیرا او آنچه را می گویید می شنود. او از نفس به شما نزدیکتر است، از دست و پایتان به شما نزدیکتر است.”
 2.  بدانید وقتی با او صحبت می کنید، با قادر مطلق در تماس هستید. این توجه به او که در همه جا حضور دارد، به سرعت هر نوع بیماری و رنج را از شما دور می کند و به جای آن هماهنگی و کامل بودن را می نشاند.
 3.  بعد به خاطر داشته باشید کسانی هستند که معتقدند بیماری و درد و رنج را خدا برای مردم می فرستد. اگر اینطور باشد، هر پزشک، هر جراح و هر پرستاری علیه خدا دست به کار می شود و بیمارستانها و آسایشگاههای روانی سازمان ها و مکان هایی خواهند بود که علیه خداوند اقدام می کنند پر واضح است که این سخن درست نیست و با این حال هنوز شمار زیادی از مردم آن را باور دارند.

وقتی این مطالب را می خوانید، بیشتر به این موضوع پی می برید که همه چیز از ذهن نشأت می گیرد. ذهن است که همه چیز را خلق می کند.

همه چیز از اجزاء یک کلیت عظیم است که بدنش طبیعت و روحش خداوند است.
-چارلز هانل

 

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 6 میانگین امتیاز: 3.2]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *