چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟

چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟

روح یک شی، همان شی است که با توجه به تعریف ثابت و ایستاست، غیر قابل تغییر و ازلی است. روح شما حیات شماست، فردیت شماست که شما را می سازد. شما بدون روح به هیچ تبدیل می شوید. در ادامه با وبسایت خودباور همراه باشید.

پیشنهاد ما به شما همراه دوست داشتنی وبسایت خودباور این است که  جهت استفاده هر چه بهتر از این مطلب، مقالات “آشنایی با دنیای درون“، “راز قدرت درون انسان“،  “گوشه ای از قدرت ذهن ناهشیار“،  “چرا اندیشه خلاق است؟” ، “محل تولید انرژی در بدن کجاست؟“، “چگونه با ذهن انرژی خلق کنیم“، “چرا تبدیل به آنچه که در ذهن دارید میشوید؟“، “تنها عده معدودی اندیشه درستی دارند!“، “نقش اندیشه در قانون جذب چیست؟“، “شما وارث قدرت هستید!“، “قدرت فوق العاده اندیشه متمرکز!“، “تصویر سازی ، مهم ترین گام برای تحقق هدف!” ، “آیا زندگی شانسی و تصادفی است؟” ،”3 لازمه ی خوشبختی را با نیروی اندیشه جذب کنید!“، “چرا باید در پی علت هر اتفاق بود؟” ، “چگونه با قدرت بی انتها هماهنگ باشیم؟“، “قانون جذب و عصر قدرتمندی انسان!“، “درک درست قانون جذب ، کلید جذب آرزوها!“، “آیا قدرت اندیشه انسان فراطبیعی است؟“، “ذهن ناهشیار چه تفاوتی با خرد کیهانی دارد؟“، “قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟“، “چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟“، “جادوی ذهن متمرکز“، “قدرت بی انتها چگونه از طریق قانون جذب متجلی میشود؟” و “آیا تغییر دنیای اطرافمان به علت تغییر ذهن ماست؟” را نیز مطالعه کنید. در ادامه میتوانید خلاصه  مقاله “آیا تغییر دنیای اطرافمان به علت تغییر ذهن ماست؟” را مشاهده کنید.

خلاصه

 • نهایت ها اسامی متفاوتی دارند، مانند دورن و بیرون، بالا و پایین، روشنایی و تاریکی، خوب و بد، اما اینها عناصری جدا از هم نیستند. اینها اجزاء یا جنبه های یک کلیت هستند.
 • یک اصل خلاق در دنیای فیزیکی، ذهنی و معنوی، خرد کیهانی است، انرژی جاودانه که از آن همه چیز صورت خارجی پیدا می کند.
 • ما با این اصل خلاق از طریق توانایی خود در فکر کردن در رابطه هستیم. اندیشه بذر است که در عمل صورت خارجی پیدا می کند و عمل منجر به شکل می شود.
 • فرم یا شکل بستگی به میزان ارتعاش در ماده دارد. میزان ارتعاش ممکن است تحت تأثیر عمل ذهنی تغییر کند که این یکی بستگی به قطبی بودن یعنی کنش و واکنش میان فرد و عالم هستی دارد.
 • انرژی خلاق از عالم هستی نشأت می گیرد، اما عالم هستی تنها از طریق فرد تجلی پیدا می کند زیرا عالم هستی ایستاست و برای به حرکت درآمدن به انرژی احتیاج دارد.
از دست ندهید :   چگونه ظرفیت خود را برای ثروتمند شدن بالا ببریم؟

 

تعادل در عالم هستی

سالهاست که درباره منشأ شر و بدی بررسی می شود. علمای دین می گویند که خداوند منشأ عشق است و در همه جا حضور دارد. اگر اینطور باشد، نقطه ای نیست که خداوند آنجا حضور نداشته باشد. اگر اینطور است، شیطان و شر و جهنم کجا هستند؟
اجازه بدهید مطلب را بیشتر مرور کنیم:

 •  خدا روح است.
 • روح اصل خلاق عالم هستی است که همه چیز را خلق می کند.
 • زنان و مردان در تصویر خداوند خلق شده اند.
 • زنان و مردان موجوداتی روحانی هستند.
 • تنها فعالیت روح اندیشیدن است.
 • بنابراین اندیشیدن فرایندی خلاق است.
 • بنابراین آنچه هست نتیجه فرایند اندیشه است.
 • نابودی فرم و شکل باید ناشی از فرایند اندیشه باشد.
 • صورت خارجی پیدا کردن اشیاء نتیجه قدرت اندیشه است که آن را در معنویت جستجو می کنیم.
 • اختراع، سازمان و کار سازنده، از هر نوعی که باشند، ناشی از قدرت خلاق اندیشه است.
 • وقتی قدرت خلاق اندیشه به سود انسانیت تجلی پیدا می کند، نتیجه را خوب ارزیابی می کنیم.
 • وقتی قدرت خلاق اندیشه به زیان بشر متجلی می شود، نتیجه را شر و اهریمنی ارزیابی می نماییم.
 • بنابراین خیر و شر کلماتی هستند که برای نشان دادن ماهیت نتیجه فرایند خلاق از آنها استفاده می کنیم.

اندیشه لزوماً مقدم بر عمل است. عمل شرایط را سبب می گردد. شرایط نتیجه یا حاصل اندیشه است که طبق تعریف فعالیتی معنوی است. درس بیستم در این زمینه توضیحات بیشتری داده است.

فعال کردن روح درون

روح یک شی، همان شی است که با توجه به تعریف ثابت و ایستاست، غیر قابل تغییر و ازلی است. روح شما حیات شماست، فردیت شماست که شما را می سازد. شما بدون روح به هیچ تبدیل می شوید.
شما با شناسایی و تشخیص دادن روح، آن را فعال می کنید. ممکن است همه ثروت عالم هستی از آن شما باشد، اما تا زمانی که آن را نشناسید و از آن استفاده نکنید، بی ارزش است. همین مطلب در مورد ثروت معنوی و روحانی شما مصداق دارد: تا زمانی که آن را نشناسید و از آن استفاده نکنید، ارزشی ندارد. تنها شرط قدرت معنوی شناسایی آن و یا استفاده کردن از آن است.
شما در همه مواقع با قدرت جادویی اندیشه و آگاهی سروکار دارید. تا زمانی که آن را نبینید، خود را محدود به شرایط سطحی می کنید.
مهم است بدانید که این اصول غیر قابل تغییرند، همانطور که همه اصول غیر قابل تغییر هستند. اگر غیر از این بود، قابل اعتماد نبود و نمی شد روی آن حساب کرد. این ثبات ذهن فرصت مناسبی برای شماست، کانالی برای فعالیت آن است. عالم هستی تنها می تواند از طریق فرد کارهایش را انجام دهد.
وقتی بتوانید استنباط کنید که جوهر عالم هستی در شماست خود شما هستید می توانید قدرت خود را درک کنید. این سوختی است که تصور را مشتعل می سازد. مشعل الهام را روشن می کند، به اندیشه انرژی می دهد و سببی می شود تا شما با تمام نیروهای عالم هستی در ارتباط باشید. این قدرتی است که به شما امکان می دهد بی مهابا برنامه بریزد و مدبرانه اجرا کنید.
قدرت کامل متکی بر درک کامل اصول، نیروها، روشها و ترکیباتی است که در اذهان ما فعالند. باید رابطه خود با خرد کیهانی را درک کنیم.
اما درک در سکوت حاصل می شود و این شرط مورد نیاز همه قصدها و هدف های بزرگ است. تصور و تخیل کارگاهی است که در آن ایده آل شما باید تجسم پیدا کند.
از این رو از آنجایی که درک درست طبیعت این قدرت شرط نخست متجلی شدن آن است، فرایند آفرینش را بارها و بارها در نظر مجسم کنید تا هرگاه لازم شد بتوانید از آن استفاده نمایید.
ممکن است نتوانیم این دنیای درون را شناسایی کنیم، اما در هر صورت این حقیقت اولیه موجودیت همه چیز است. و وقتی می آموزیم که آن را به جا آوریم، می توانیم به قلمرو بهشت که می گویند در درون همه ماست، دست پیدا کنیم.
پریشانی ما هم به خاطر کارکرد همین اصل است. این اصل تغییر ناپذیر است و عملکردش دقیق است. انحرافی در کار نیست. اگر به کمبودها، نبودها و محدودیتها بیندیشیم، همین ها نصیبمان می شود. اگر به فقر، ناخشنودی یا بیماری فکر کنیم، اینها را به عنوان حقیقت دریافت می کنیم.
این خطر قدرت اراده است. بعضیها فکر می کنند که به کمک قدرت اراده می توانند قانون را تغییر دهند، فکر می کنند می توانند بذری بکارند و محصول متفاوتی برداشت کنند. این غیر ممکن است و هر تلاشی در این زمینه محکوم به شکست است.

از دست ندهید :   راه های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه ؛ تمام آنچه باید بدانید

 

چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟

چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟

الهام – دم حیات

حال خوش وابستگی به همکاری پیوسته ما با کلیت عظیم دارد. به کمک این قدرت نامحدود می توانیم کارهایی بکنیم که غیر ممکن به نظر می رسند. زیرا این قدرت راز الهام همه نوابغ است.
برای رسیدن به هدف های بزرگ به ابزار قدرتمند احتیاج دارید. برای اینکه بتوانید از الهام استفاده کنید، باید یک ابر انسان شوید.
به خاطر داشته باشید که اندیشه ارتعاش خلاق است و کیفیت شرایط ایجاد شده بستگی کامل به کیفیت اندیشه ما دارد. نمی توانیم قدرتی را که نداریم ابراز کنیم. قبل از اینکه کاری بکنیم، باید باشیم. تا حدی که هستیم می توانیم کاری صورت بدهیم.
الهام موضوعی مربوط به درون است و سکوت برای تجربه کردن آن ضرورت دارد. حواس باید در آرامش به سر ببرند، عضلات باید در حالت آرمیدگی قرار داشته باشند. وقتی در حالت مطلوب و قدرت قرار بگیرید، آمادگی آن را دارید تا هر الهام و درایتی را که برای رسیدن به هدف و منظور خود نیاز دارید به دست آورید.
اگر تنفس هشیارانه بکنیم، می توانیم به آنچه می خواهیم دسترسی پیدا کنیم. این شرط بسیار مهمی است. و از آنجایی که قصد و نیت ما توجه ما را کنترل می کند، بدون توجه در نهایت می توانید آنچه را بقیه به دست آورده اند به دست آورید.
درک کردن دلیل این موقعیت دشوار نیست، اما یکی از اسراری است که اغلب قدر آن را نمی دانند.

از دست ندهید :   چگونه مهارت بیشتر، درآمد بیشتر را به همراه دارد؟

به کار بردن اصل

برای تمرین این درس:

 1. در سکوت شوید و روی این حقیقت متمرکز گردید و در “او زندگی می کنیم” را تکرار کنید.
 2.  توجه داشته باشید که “او” مجموعه روح هاست و شما در “تصویر او خلق شده اید”. تنها تفاوت میان روح شما و روح او در درجه است و جزء باید از همان کیفیت کل باشد.

قدرت فکر کردن عمیق و شفاف دشمن همه اشتباهات، خرافات، نظریه های غیر علمی، باور های غیر منطقی و جزم اندیشی است.
-فرانک شانینگ هادوک

شما همراه محترم وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “قدرت نیایش در جذب هدف” مطالعه کنید.

 

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 17 میانگین امتیاز: 2.5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *