نکاتی در مورد زبان بدن زنان و مردان

زبان بدن مردان و زنان

بحث تفاوت‏ های جنسیتی جدا از عنوان، همیشه موضوع سرگرم ‏کننده و جالبی بوده است. در ارتباط غیرکلامی و زبان بدن ، مردان با زنان بسیار متفاوت‏ اند. حقیقت آن است که تفاوت‏ های زیادی بین مردان و زنان در تمام زمینه‏ ها از جمله زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی وجود دارد. زبان بدن موضوعی است که به راحتی تفاوت ‏های مشخصی در آن دیده می‏شود و به طور فعال و پویا راجع‏به این تفاوت‏ ها پژوهش‏هایی صورت می‏گیرد. همان‏طور که ما وارد دنیای زبان بدن و جنسیت می‏شویم لطفاً به خاطر داشته باشید که تفاوت‏ های جنسیتی واقعی‏ اند و هدف مشخصی را در زندگی بشری دنبال می‏ کنند. این بدان معنا نیست که این تفاوت‏ ها به خودی‏ خود، خواه مختص مردان باشد و خواه مختص زنان، خوب یا بد هستند، بلکه باید دانست که وجود دارند و در مورد ارزش نسبی یا ارزش کلی آنها نمی‏توان قضاوت کرد.

تفاوت‏ های بین مردان و زنان

تفاوت‏ هایی بین مردان و زنان در رفتارها و هدفی که از این رفتارها دارند وجود دارد. این رفتارها ترکیبی از خصوصیات از پیش برنامه‏ ریزی شده و رفتارهایی است که اشخاص در یک فرهنگ از طریق تعامل‏ های معمولی و یا بسیار پیچیده یاد می‏گیرند.

خصوصیات از قبل برنامه‏ ریزی شده و ذاتی، آنهایی هستند که به منظور بقای فرد در او نهادینه شده ‏اند که در مردان مواردی از قبیل تأمین حفاظت، دفاع از قلمرو و به حداکثر رساندن ژن‏ ها و در زنان مواردی از قبیل یافتن شریک زندگی دلخواه، پرورش و تربیت فرزندان و سازمان بخشیدن به محیط اجتماعی است. از طرفی دیگر خصوصیات فراگرفته شده از طریق فرهنگ، آن هایی هستند که در پاسخ به تأثیرات محیطی و اجتماعی شکل گرفته‏ اند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر یا حتی از نسلی به نسل دیگر متفاوت ‏اند. این‏گونه خصوصیات در مردان مربوط به مردانگی، موقعیت اجتماعی و موفقیت، و در زنان مربوط به روابط عاطفی، ارتباطات و جنبه‏ های فردی در زندگی می‏ شود.

در زندگی مدرن تنوع در گسترش و ظهور هر دو نوع خصوصیات غیرکلامی دیده می‏شود. برای مثال در دنیای تجارت، بسیاری از زنان احساس می‏ کنند برای این‏که بتوانند موفق شوند بایستی خصوصیات برتری، جسارت و قدرت مردان را داشته باشند. به طور عمده مردان بسیاری از صنایع و رشته‏ های تحصیلی را در اختیار گرفته‏ اند. بنابراین برای زنان اهمیت دارد تا خصوصیاتی مشابه به خصوصیات همکاران مرد خود را داشته باشند. بسیاری از زنان دیگر هم ترجیح می‏دهند تا در دنیای تجارت طبق شرایط خاص خود عمل کنند. آنها با تکیه بر مهارت ‏ها، صفات ویژه و مشارکت‏ هایشان در محیط تجاری با محیط به اصطلاح مرد سالاری برخورد می‏ کنند. این زنان نقش‏ های دوگانه خود را به ‏عنوان انسان‏ های حرفه‏ ای در کار و زنان خانه پذیرفته‏ اند و آنها را با یکدیگر ادغام کرده و دیدگاهی انسجام یافته و هماهنگ نسبت به زندگی دارند. از طرف دیگر مردان مدرن هم به احتمال بسیار زیاد از این‏که نقش سنتی زنان را بر خود پذیرفته و آن را اجرا کنند احساس خوبی دارند.

در جهان امروز پذیرش این حقیقت که مردان عواطفشان را ابراز کنند، احساساتشان را به اشتراک بگذارند و بچه‏ ها را تربیت کنند روز به‏ روز بیشتر مشاهده می‏شود و درواقع خیلی اوقات مطلوب و پسندیده است. در حالی‏که نقش مردان سنتی در گذشته نان‏ آوری و ریاست خانواده بود. امروزه نقش مردان مدرن بیشتر اوقات به ‏عنوان شریک زندگی، توجه متقابل و پدر خانواده است. سی سال قبل اگر مردی که در نقش یکی از والدین بود، در خانه می‏ ماند عجیب و غریب و بیشتر شبیه به جوک بود، اما اکنون این حالت در بسیاری از خانواده‏ ها قابل قبول است و به تدریج بیشتر هم می‏شود.

منظور از مطالب گفته شده چیست؟
آزادی نسبی برای ابراز خویش با کمک زبان بدن واقعی. مردان قادرند رفتارهای غیرکلامی عاطفی و تربیتی‏شان را بدون به خطر انداختن مردانگی خود ابراز کنند و زنان قادرند رفتارهای غیرکلامی و زبان مربوط به جسارت و اطمینان را بدون از دست دادن زنانگی‏ شان نشان دهند. تمام این آزادی‏ های جدید خوشحال‏ کننده است، ولی در عین حال موجب سوء تفاهم‏ ها و اختلافات بالقوه نیز می‏شود. برای مثال شخصی ممکن است به طور ناخودآگاه دستش را بر روی شانه همکارش قرار دهد تا حمایت خود را نشان دهد اما همکارش ممکن است آن را به نشانه دوستی و صمیمیت تعبیر کند، یا ممکن است همین شخص از روی دوستی برای نشان دادن خوشحالی خود به شانه همکارش مشتی آرام بزند اما همکارش ممکن است آن را به ‏عنوان رفتاری تهاجمی یا خصومت ‏آمیز تلقی کند.

از دست ندهید :   زبان بدن عاطفه و محبت

تفاوت‏ های مردان و زنان در ارسال پیام غیر کلامی و زبان بدن

به طور کلی زنان در نشان دادن علائم غیرکلامی نامحسوس نسبت به مردان مهارت بیشتری دارند. متخصصان درباره درستی این مطلب اختلاف‏ نظر دارند، اما اکثراً در مورد این‏که این حالت ممکن است مربوط به خصوصیات از قبل برنامه ‏ریزی شده زنان برای تربیت فرزندان و ساماندهی محیط اجتماعی شود اتفاق‏ نظر دارند. یک زن می ‏تواند از طریق زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی بدون آن‏که این کار را به طور آشکار و علنی انجام دهد، دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. نمونه کلاسیک این رفتار در مراحل اولیه آشنایی، آشکار است. مردان همیشه فکر می‏ کنند آنها آغازکننده یک آشنایی‏ اند، اما پژوهش ‏ها نشان می‏دهند این زنان هستند که در بیش از 90 درصد موارد شروع ‏کننده یک آشنایی و رابطه ‏اند. چطور؟ با استفاده از زبان بدن و علائم غیرکلامی.

تفاوت‏ های مردان و زنان در ارسال پیام غیر کلامی و زبان بدن

تفاوت‏ های مردان و زنان در ارسال پیام غیر کلامی و زبان بدن

برای مثال ترکیبی از تماس چشمی، حالات چهره، حرکت و موقعیت بدن از طرف یک زن، علامت‏ های قدرتمندی را به سوی یک مرد می‏فرستد که او برای ملاقات و آشنایی با آن مرد آماده است و بدین ‏وسیله اجازه برای شروع یک آشنایی را به مرد می‏ دهد و آشنایی از آنجا شروع می‏شود. مرد فکر می ‏کند که با رفتن به سوی زن، آغازکننده ارتباط بوده است اما در حقیقت این زن بوده که به طور نامحسوس اجازه برقراری ارتباط را صادر کرده است.

لمس خود

زنان خیلی بیشتر از مردان خودشان را لمس می‏کنند. من در مثال‏ هایم مخصوصاً تأکیدی روی مرد یا زن نداشته‏ ام، زیرا مردان و زنان توانایی یکسانی در بروز هر کدام از این رفتارها دارند. چه در جایگاه فرستنده علائم غیرکلامی و چه در جایگاه گیرنده آن. کمی تأمل کنید. بسته به این‏که مرد یا زن کدام نقش را برعهده دارند، ممکن است در مورد هر مثالی که آوردیم برداشت متفاوتی وجود داشته باشد. ترکیبات بالقوه و تفسیرات متعددی وجود دارد که به وضوح تفاوت ‏های زبان بدن بین مرد و زن را نشان می‏ دهند.

خیره شدن

مردان خیلی تمایل ندارند که به یکدیگر خیره شوند. مردان و زنان بیشتر به جنس مخالف خیره می‏شوند. زنان بیشتر از همه به زنان دیگر خیره می‏ شوند.

خیره شدن - زبان بدن

خیره شدن – زبان بدن

مثال رایج دیگری از تفاوت‏ های جنسی در ارسال پیام‏ های زبان بدن، در آغوش کشیدن (بغل کردن) است. مردان معمولاً به طور مختصر، محکم و با اعتماد به‏ نفس بیشتری یکدیگر را بغل می‏کنند حال آن‏که زنان معمولاً طولانی ‏تر، آرام ‏تر و با احساسات بیشتری یکدیگر را در آغوش می‏کشند. همه این‏ها خوب‏ اند اما گاهی اوقات سوء تفاهم‏ هایی به خاطر تفاوت ‏های جنسیتی به وجود می ‏آید. فرض کنید مردی قصد دارد برای تسلی دادن به زنی که غمگین است او را در آغوش گیرد. از دیدگاه زن در آغوش گرفتن آرام صحیح است و برای چند لحظه طول می‏کشد، اما از دیدگاه مرد در آغوش گرفتن آرام صحیح، محکم و کوتاه‏ مدت است. بنابراین فکر می‏کند با در آغوش گرفتن زن، او را دلداری می‏دهد اما برداشت زن این است که مرد واقعاً به او اهمیت نمی‏دهد چون خیلی خشن او را بغل کرده است.

تفاوت‏ هایی مشابه این نمونه زمانی که مردان و زنان درباره مسائل عاطفی و شخصی‏شان با شخصی دیگر صحبت می‏کنند وجود دارد. یک زن معمولاً وقتی با شخصی دیگر مواجه می‏شود کمی به جلو خم می‏شود و با استفاده از تماس چشمی و حالات چهره پیام خود را منتقل می‏کند. از طرفی دیگر یک مرد در این موقعیت معمولاً نسبت به شخص مقابلش متمایل می‏ ایستد و یا حتی مقداری خود را از طرف مقابل دور می‏ سازد. همچنین ممکن است پیام خود را زمانی که در حال انجام کار دیگری است به او برساند، مثل این می‏ ماند که در نظر او انتقال پیام به ‏عنوان یک تعامل فرعی و کاری که انجام می‏ دهد به‏ عنوان تعامل اصلی است. البته استثناهایی هم در این موارد دیده می‏شود و ممکن است شما تجربه‏ هایی داشته باشید که کم یا زیاد با مثال‏ های ذکر شده تفاوت داشته باشند در تعامل ‏های خود در زندگی واقعی از این مثال‏ ها به ‏عنوان راهنمای کلی برای تفسیر پیام‏ هایی که دریافت می‏کنید استفاده کنید، اما همیشه برای شخصیت‏ ها و خصوصیات فردی اهمیت بیشتری قائل باشید.

از دست ندهید :   نقش افراد موفق در پیشرفت هر کشور چیست؟

لبخند

زنان به نسبت مردان بیشتر لبخند می ‏زنند. در هنگام تنهایی در اتاق، زن‏ ها بیشتر از مردان، لبخند می‏زنند. زن‏ها خیلی بیشتر از مردان به چیزی لبخند می‏زنند. تفاوت‏های مردان و زنان در دریافت ذکر این حقیقت خیلی تعجب ‏آور نیست که زنان معمولاً در دریافت و تفسیر زبان بدن و پیام‏ های غیرکلامی خیلی بهتر از مردان ‏اند. پژوهش‏ ها به وضوح نشان می‏دهند که زنان در خواندن زبان بدن، تشخیص تناقض‏ های بین پیام‏ های کلامی و غیرکلامی و توجه به جزئیات ظریف زبان بدن، که خیلی اوقات بروز داده می‏شوند، نسبت به مردان ماهرترند.

لبخند - زبان بدن

لبخند – زبان بدن

چرا زنان از این توانایی برخوردارند؟
متخصصان عقیده دارند این توانایی‏ ها و خصوصیات از قبل برنامه ‏ریزی شده و ذاتی در زنان، برای تربیت فرزندان است. کودکان و فرزندان نوپا، برای برقراری ارتباط در دو سال اول زندگی فقط بر زبان بدن تکیه دارند و زنان به‏ عنوان مشاهده ‏کنندگان اصلی، بایستی قادر به خواندن و فهمیدن دقیق این پیام‏ ها باشند. این جنبه طبیعی مخصوص به زنان، گواهی است بر این‏که زنان و مردان در پردازش پیام‏ های درون مغزشان با یکدیگر متفاوت اند.

تصاویر ام ‏آر ‎آی از مغزهای زنان و مردان نشان می‏دهد، که تفاوت عمده ‏ای در نحوه استفاده از قسمت‏های مختلف مغز بین مردان و زنان وجود دارد. در زنان 16 قسمت مشخص از مغز، مسئول پردازش و تغییر رفتارها و پیام‏ های فرستاده شده از دیگران است. در مقابل، مردان کمتر از 6 بخش از مغز را برای پردازش و تغییر رفتارها و پیام‏ های فرستاده شده از دیگران استفاده می‏ کنند.

چگونه این تفاوت ‏ها در زندگی واقعی پدیدار می‏ شوند؟
زنان توانایی اداره چندین کار و فکر را به طور همزمان دارند در حالی‏که مردان یک کار یا فکر را بهتر از زنان اداره می‏کنند ولی نه به طور همزمان، بلکه هر کدام را بایستی در زمان مشخص خودش انجام دهند، سپس سراغ کار یا فکر بعدی بروند. در حالی‏که زنان به طور عمدی و ناخودآگاه در دریافت و تغییر علائم غیرکلامی نسبت به مردان ماهرترند، مردان نیز هنگامی که به طور آگاهانه در مورد خواندن زبان بدن آموزش می‏بینند، همانند زنان عمل می‏کنند.

بررسی تفاوت‏ ها

با دانستن تفاوت‏ های جنسیتی در ارسال و دریافت زبان بدن، قرار است چه کنید؟ از این اطلاعات برای تعامل با دیگران با در نظر گرفتن جنسیت آنها می‏توان به ‏عنوان راهنما استفاده کرد. دانستن این تفاوت ‏ها تنها نقطه شروع ‏اند. تعامل‏ های زندگی واقعی شما بر روی طیف وسیعی از تفاوت‏ های جنسیتی قرار دارد. آگاهی از تفاوت‏ های جنسیتی در ایجاد تفاهم، اعتمادسازی یا بحث درباره تفاوت‏ های بین مرد و زن می ‏تواند بسیار مفید باشد.

زمانی‏ که مردان و زنان، زبان بدن یکدیگر را تقلید می ‏کنند باعث ایجاد تفاهم و درک بهتر از دیدگاه‏ های یکدیگر و توجه بیشتر به علائم غیرکلامی می‏ شود. توجه و درک تفاوت‏ های جنسیتی می‏تواند به طور مؤثری باعث حل اختلافات شود. در ازدواج و روابط متعهدانه این نحوه برخورد می‏ تواند بسیار سودمند باشد. برای شروع رابطه بین دو نفر بایستی اعتماد و تفاهم زیادی بین آنها وجود داشته باشد. مرد و زن با شناخت و توجیه دقیق به زبان بدن و علائم غیرکلامی منحصر به خود و طرف مقابل، می‏ توانند رابطه بهتری داشته باشند. بعضی اختلافات و عدم توافق‏ ها بین مرد و زن ناشی از عدم تعبیر درست یا عدم توجه به نشانه‏ های مهم غیرکلامی یکدیگر است.

از دست ندهید :   زبان بدن در تعامل های مدیر و زیر دستان چقدر موثر است؟

فرض کنیم مرد زودتر از زن به خانه برگردد و مسئولیت غذا درست کردن بر گردن او بیفتد. یک روز که خسته و ناامید پس از سپری کردن روزی دشوار به خانه می‏رسد در حالی‏که بدنش خمیده و نگرانی در چهره ‏اش مشهود است و به سختی می‏تواند حرف بزند یا حتی به کسی نگاه کند، می‏بیند که همسرش بعد از گذراندن یک روز موفق، هیجان‏ زده و خوشحال به خانه می‏رسد و در حالی‏ که گام ‏هایش را با شور و نشاط برمی‏ دارد، چهره‏ اش کاملاً آرام، خندان و مشتاق است تا با او حرف بزند. در این حالت اگر همسرش به آشپزخانه برود و با لحنی شاد و سرحال از شوهرش بپرسد که برای شام چه درست کرده است، اگر مرد یا زن به نشانه ‏های غیرکلامی یکدیگر توجه نکنند یا به درستی آنها را نفهمند، اختلاف به وجود می‏ آید.

در محیط‏ های کاری، تفاوت‏ های جنسیتی منجر به اختلافاتی می‏شود که مربوط به برداشت‏ های متفاوت از یک سری وقایع است. فرض کنیم یک زن و مرد در جلسه‏ ای که برگزارکننده‏ اش فردی سرد، خشن و کم‏ حوصله است شرکت می‏کنند. مرد ممکن به رفتار این شخص توجه نکند و یا آن را ناشی از بدخلقی بداند. از طرفی دیگر زن ممکن است به نشانه‏ های غیرکلامی فرستاده شده از سمت شخص برگزارکننده پی ببرد، به سمت مرد بیاید و به او بگوید که احتمالاً درد آن شخص دوباره عود کرده و به همین خاطر او آنقدر خشن رفتار کرده است. در مقابل مرد با بی‏ تفاوتی به او نگاه می‏ کند و در حالی‏که متعجب است از او می‏پرسد: چطور به این نتیجه رسیدی؟ زن ممکن است متوجه شود که برگزارکننده جلسه به سختی حرکت می‏کند یا صورتش را درهم کشیده است و یا در هر صورت زبان بدنش درد و ناراحتی را منتقل کرده است. او از قبل می ‏داند که آن شخص درد کمر مزمن دارد، بنابراین دانستن این مطلب به همراه برداشت او از زبان بدن شخص منجر به این نتیجه‏ گیری شده است. از طرفی دیگر مرد ممکن است متوجه زبان بدن آن شخص نشده باشد، بنابراین از دیدن این صحنه براساس تجربه شخصی خودش زمانی‏که حوصله نداشته و بدخلق بوده، نتیجه‏ گیری کرده است.

توجه کردید چطور تفاوت ‏های جنسیتی باعث برداشت‏ های بسیار متفاوتی از یک رویداد مشابه شد؟ چطور برداشت ‏های متفاوت بر روی درک و فهم مرد و زن از یکدیگر و همچنین درک و فهم آنها از برگزارکننده جلسه تأثیر می‏ گذارد؟ سپس هر شخص ممکن است چه عملی انجام دهد؟ زن ممکن است به طور کوتاه با شخص برگزارکننده صحبت کند یا درباره کمردردش از او سؤال کند، حال آن‏که مرد ممکن است کل روز را برای این‏که از اخلاق بد شخص برگزارکننده در امان باشد از او دوری کند.

می‏ بینید که چطور تفاوت‏های جنسیتی روی ارسال و دریافت پیام ‏های غیرکلامی تأثیر می‏گذارند و چطور آگاهی از این تفاوت‏ ها می‏ تواند به شما کمک کند تا در موقعیت‏ های مختلف بهترین عمل را انجام دهید. در مورد موقعیت خاصی از زندگی‏تان که ممکن بود بتوانید از این آگاهی به نحو مطلوب استفاده کنید فکر کنید سپس آگاهانه تصمیم بگیرید که اگر دوباره در آن موقعیت قرار گرفتید از این اطلاعات استفاده کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 6 میانگین امتیاز: 2.2]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *