جدیدترین مقالات آموزشی

چه کسی انسان خوبی است؟
153 بازدید

چه کسی انسان خوبی است؟

انسان خوب کیست؟ آيا مهربانيِ صرف مي تواند ما را به انسان خوبي تبديل كند؟ چرا مهرورزي برخي از افراد بسيار مورد توجه ديگران قرار مي گيرد، اما همان محبت از سوي ديگري چندان به چشم نمي آيد؟ پاسخ ساده است، خوبي و خوب ديده شدن تنها به محبت ، مهرورزي و فداكاري نيست. در […]

برنامه ریزی به شیوه ی ثروتمندان!
161 بازدید

برنامه ریزی به شیوه ی ثروتمندان!

برنامه ریزی ثروتمندان برنامه ریزی، طرح ریزی یا اندیشیدن از پیش، فرآیندی است برای رسیدن به هدف که از 3 بخش کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تشکیل شده است. فردی که می خواهد ثروتمند باشد، می کوشد هدف های خود را مشخص کند و برای رسیدن به آن ها از برنامه ریزی […]

ثروتمندان چگونه با موانع و مسائل روبرو می شوند؟
147 بازدید

ثروتمندان چگونه با موانع و مسائل روبرو می شوند؟

فرصت ها و موانع ثروتمدان روی فرصت ها متمرکز می شوند؛ ولی دیگران روی موانع. ثروتمندان یا افرادی که قصد ثروتمند شدن دارند، به خوبی می دانند که هرچه کاری پر سودتر بوده و پاداش بزرگ تری داشته باشد، پر ریسک تر و پر زحمت تر است و موانع بیشتری دارد. آن ها همیشه پاداش […]

نگرش ثروتمندان نسبت به حقوق چگونه است؟
135 بازدید

نگرش ثروتمندان نسبت به حقوق چگونه است؟

ثروتمندان علاقه مندند دستمزد خود را بر اساس کار مفید و دستاوردشان دریافت کنند؛ ولی دیگران دستمزدشان را بر اساس زمان صرف شده دریافت می کنند. دقیقا این موضوع را می توان در بیشتر کارمندان دید. آن ها علاقه مندند حتما به موقع محل کارشان را ترک کنند، پیگیر دریافت اضافه کار و حق ماموریت […]

ثروتمندان چه شغلی دارند؟
173 بازدید

ثروتمندان چه شغلی دارند؟

شغل ثروتمندان: در بیشتر ثروتمندان دیده ام که آن ها شغلشان را از روی شوقشان انتخاب کرده اند؛ یعنی به هرچیزی که علاقه مند بوده اند، پرداخته اند و آن را توسعه داده اند: بیل گیتس به رایانه عشق می ورزید، دونالد ترامپ به ملک و ساختمان و نیز وارن بافت به سهام و بورس. […]

مسئولیت پذیری و نقش آن در کسب ثروت!
122 بازدید

مسئولیت پذیری و نقش آن در کسب ثروت!

ثروتمندان مسئولیت پذیرند؟ ثروتمندان مسئولیت و کنترل زندگی خود را به دست می  گیرند؛ ولی دیگران زندگی را تصادفی و بر اساس تقدیر می دانند. این تفاوت افراد ثروتمند با دیگران باعث می شود که آنان مسئولیت پذیر باشند و خود را بعد از خدا، مالک و مدیر زندگی خود بدانند؛ بنابراین هیچ گاه دیگران […]