جدیدترین مقالات آموزشی

ترک عادت های بد - چگونه در خود تغییرات مثبت ایجاد کنیم؟
631 بازدید

تغییرات مثبت – چگونه عادت های بد را ترک کنیم؟

چرا ایجاد تغییرات مثبت  و ترک عادت های بد اینقدر دشوار است؟ چرا ایجاد تغییرات مثبت  و ترک عادت های بد اینقدر دشوار است؟ حتی زمانی که می دانیم که این تغییرات مثبت می توانند ناجی زندگی مان باشند! آیا تا به حال تصمیم گرفته اید که عادت قدیمی و نامناسبی را ترک کنید؟ آیا پس از چند […]