جدیدترین مقالات آموزشی

جملات تاکیدی برای همگام سازی مالی

همگام سازی مالی : گاهی شرکای زندگی ٬ الگوهای ذهنی یکسانی در مورد پول ندارند ممکن است از نظر یکی ٬ پول به معنای رضایت آنی از زندگی باشد در حالی که از نظر دیگری پول را باید پس انداز کرد تا اسباب استقلال و امنیت آینده باشد در این حالت یکی فکر میکند دیگری در حال خرج کردن امنیت […]

زندگی مالی تان به کدام سو می رود؟

به این سوالها پاسخ دهید: کدام الگو برای سالها در زندگی شما تکرار شده ؟ آیا دست به هر کاری می زنید موفق نمی شوید؟ یا اینکه همه چیزخوب پیش می رود اما ناگهان خراب شده و بازی برده را می بازید؟ آیا همواره یک شریک یا فرد سومی موفقیت شما را خراب می کند؟ […]

۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت دوم

‫با‌  به ‌کارگیری‌ این 21‌ روش در‌ ارتباط‌ با‌‌ انضباط‌ شخصی‌ در‌ تمامی‌ جنبه ‌های‌ زندگی‌ خود ،‌ در‌ سه‌ عرصه ‌ی‌ اصلی‌ پیشرفت‌ خواهید‌ کرد : «موفقیت‌‫ شخصی،‌ تجارت،‌ امور‌مالی‌ و‌ فروش‌ و‌ زندگی‌ شخصی» .‌ با‌ تمرین‌ تسلط‌‫ بر‌ نفس‌ و‌ کنترل‌ خویش،‌ خودتان‌ را‌ بیشتر‌ دوست‌ خواهید‌ داشت.‌ احساس‌ سر بلندی‌ کرده‌ و‌‌ تصویر‌ […]

چهار گام برای داشتن باورهای پول ساز

در مقاله چرا ذهن شرطی میشود؟ خواندید که : ذهن شما در مورد پول از 3 راه شرطی شده است: اول از طریق آنچه شنیده اید ، دوم از طریق آنچه دیده اید و سوم از طریق تجربیات و رویداد های خاصی که روی عواطف شما تاثیر عمیق گذاشته اند . شنیده هایی مانند: پول بد است ٬ […]

۲۱ روش انضباط‌ شخصی‌ برای دستیابی به هدف – قسمت اول

اهمیت انضباط‌ شخصی‌ : بازندگان بهانه گیری میکنند، برندگان پیشرفت . ‫شما‌ همیشه‌ می ‌توانید‌ انواع‌ و‌ اقسام‌ بهانه ‌ها‌ را‌ برای‌ نرسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود‌ بر شمارید.‌ شاید‌ مادر سخت گیری‌ دارید‌ یا‌ شرایط‌ اقتصادی‌ بد‌ است‌ و‌ یا‌ ‫اینکه‌ رئیس‌ شما‌ قدرتان‌ را‌ نمی ‌داند.‌ فهرست‌ این‌ بهانه ‌ها‌ پایانی‌ ندارد.‌ در‌ هر‌ صورت،‌ اگر‌ قصد‌ دارید‌ […]

چرا ذهن شرطی میشود؟

اگر طرح کلی که از پول ٬ ثروت ٬ موفقیت و … در ضمیر ناخوآگاه شماست با اهداف و خواسته های شما تطبیق نیافته باشد ٬ نتایج مطلوب شما به دست نخواهد آمد . گاهی رسوخ به ناخودآگاه آسان نیست . پس چگونه می توانیم بفهمیم که آن طرح ٬ در ذهن ما چگونه است؟ قسمت های قبل این سری […]