قدرت نیایش در جذب هدف

قدرت نیایش در جذب هدف

جواب به نیایش باید تابع قانون باشد و قانون خلاق، قطعی، دقیق و علمی است. درست مانند قانون حاکم بر جاذبه و برق و الکتریسیته. اما متأسفانه تنها معدودی از مردم می دانند که چگونه نیایش کنند. در ادامه این مطلب با وبسایت خودباور همراه باشید.

پیشنهاد ما به شما همراه دوست داشتنی وبسایت خودباور این است که  جهت استفاده هر چه بهتر از این مطلب، مقالات “آشنایی با دنیای درون“، “راز قدرت درون انسان“،  “گوشه ای از قدرت ذهن ناهشیار“،  “چرا اندیشه خلاق است؟” ، “محل تولید انرژی در بدن کجاست؟“، “چگونه با ذهن انرژی خلق کنیم“، “چرا تبدیل به آنچه که در ذهن دارید میشوید؟“، “تنها عده معدودی اندیشه درستی دارند!“، “نقش اندیشه در قانون جذب چیست؟“، “شما وارث قدرت هستید!“، “قدرت فوق العاده اندیشه متمرکز!“، “تصویر سازی ، مهم ترین گام برای تحقق هدف!” ، “آیا زندگی شانسی و تصادفی است؟” ،”3 لازمه ی خوشبختی را با نیروی اندیشه جذب کنید!“، “چرا باید در پی علت هر اتفاق بود؟” ، “چگونه با قدرت بی انتها هماهنگ باشیم؟“، “قانون جذب و عصر قدرتمندی انسان!“، “درک درست قانون جذب ، کلید جذب آرزوها!“، “آیا قدرت اندیشه انسان فراطبیعی است؟“، “ذهن ناهشیار چه تفاوتی با خرد کیهانی دارد؟“، “قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟“، “چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟“، “جادوی ذهن متمرکز“، “قدرت بی انتها چگونه از طریق قانون جذب متجلی میشود؟“، “آیا تغییر دنیای اطرافمان به علت تغییر ذهن ماست؟” و “چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟” را نیز مطالعه کنید. در ادامه میتوانید خلاصه  مقاله “چگونه روح درون خود را برای دریافت الهام فعال کنیم؟” را مشاهده کنید.

خلاصه

 •  قدرت مشروط به شناخت و استفاده است.
 •  شناخت آگاهی است.
 • کار زندگی اندیشه علمی است که به ما امکان می دهد فرایندهای فکری خود را با اراده خرد کیهانی هماهنگ بکنیم.
 • ما اندیشه های خود را با اراده خرد کیهانی همخوان و هماهنگ می کنیم. این کار با شناسایی اصول، نیروها، روشها و ترکیبات ذهن صورت می گیرد.
 • الهام هنر درک کردن حضور قادر مطلق است.
 • تجربه ما بستگی به کیفیت اندیشه ما دارد زیرا ما وابسته به آن چیزی هستیم که می باشیم و اینکه چه هستیم بستگی به این دارد که چه فکر می کنیم.
 • اگر به کمیابی و کمبود شکست و ناخشنودی فکر کنیم، همین ها نصیبمان می شوند

 

خود را برای موفقیت آماده کنید

در این درس می خوانید که یکی از رموز موفقیت، اندیشیدن به چیزهای بزرگ و به عبارتی بزرگ اندیشی است.
در ضمن متوجه می شوید آنچه را برای مدتی در ذهن هشیار خود تصویر کنیم روی ذهن ناهشیار ما تأثیر می گذارد. این رمز و راز قدرت شگفت انگیز نیایش است.

از دست ندهید :   تاثیر افکار مثبت در زندگی

 

نیایش

می دانیم که عالم هستی در حاکمیت قانون خلاق قرار دارد. اینکه برای هر معلولی باید علتی وجود داشته باشد. و اینکه یک علت اگر در شرایط برابر قرار گیرد همان یک معلول را سبب می شود. در نتیجه اگر نیایش جواب داده شده است، همیشه جواب داده خواهد شد. کافیست شرایط مناسب وجود داشته باشد.
این اصل باید درست باشد. در غیر این صورت نظام دنیا در هم و آشفته می شود. جواب به نیایش باید تابع قانون باشد و قانون خلاق، قطعی، دقیق و علمی است. درست مانند قانون حاکم بر جاذبه و برق و الکتریسیته. اما متأسفانه تنها معدودی از مردم می دانند که چگونه نیایش کنند.
اغلب مردم می دانند که الکتریسیته، ریاضیات و شیمی قوانین خاص خود را دارند، اما به دلایلی هرگز به ذهنشان نمی رسد که قوانین معنوی وجود دارد که آنها هم قطعی، علمی و دقیق هستند.
راز حقیقی قدرت آگاهی از قدرت است. خرد کیهانی قید و شرط ندارد. بنابراین هرچه درباره وحدت خود با ذهن آگاهی بیشتری کسب کنیم، از شرط ها و محدودیت ها آگاهی کمتری پیدا می کنیم. وقتی از شرطها رها می شویم، عالم هستی غیر مشروط را شناسایی می کنیم. اینگونه به آزادی می رسیم.
به محض آنکه از قدرت لایزال دنیای مدرن آگاه شویم، از این قدرت بهره برداری می کنیم و از امکانات وسیع تری که این آگاهی خلق کرده است بهره می جوییم. این اتفاق از آن رو می افتد زیرا از هرچه در ذهن هشیار خود از آن آگاه شویم در دنیای عینی متجلی می گردد.
علتش این است که ذهن بی انتها منبعی است که همه چیزها از آن عاید می شود، واحد است و تقسیم ناپذیر. هر فرد کانالی است که از آن این انرژی جاودانه متجلی می شود. توانایی ما در فکر کردن، توانایی ما در عمل کردن بر اساس ماده عالم هستی است و آنچه به آن فکر می کنیم در دنیای عینی مصداق پیدا می کند.
نتیجه این کشف، چیزی کمتر از عالی و شگفت انگیز نیست. این بدان معناست که ذهن کیفیتی فوق العاده دارد، کمیتی نامحدود دارد و از امکانات فراوان بهره مند است.
ایده های بزرگ، ایده های کوچکتر را از میدان بدر می کنند، از اینرو بهتر است ایده های بزرگ در سر بپرورانید و ایده های کوچک و کم اهمیت را از ذهن خود بیرون کنید. این اقدام سبب می شود موانع از سر راه شما برداشته شوند. در ضمن با دنیای بزرگتری از فکر آشنا می شوید و بر توانایی ذهنی خود می افزایید و در ضمن در موقعیتی قرار می گیرید که کارهای ارزشمندتر انجام بدهید.
این یکی از رموز موفقیت است، یکی از موفقیت های بزرگ است. خرد کیهانی، به افکار بزرگ توجه دارد. انرژی های خلاق ذهن مشکلی برای اداره کردن موقعیت های بزرگ ندارند.
وقتی به این واقعیت ها درباره ذهن خود توجه کنیم، می بینیم که می توانیم آنچه را در آگاهی ما وجود دارد خلق کنیم. به این نتیجه می رسیم که زندگی ما صرفاً بازتاب افکار غالب ما و نگرش های ذهنی ما هستند.
اندیشه های غالب ما، یا نگرش ذهنی همچون مغناطیس است و قانون جذب همان – هر چیز جنس موافق خود را جلب می کند – می باشد. در نتیجه نگرش ذهنی بدون تردید چیزهایی را که با طبیعتش جور در بیاید جذب می کند. این نگرش ذهنی شخصیت ما را شکل می دهد و از اندیشه های موجود در ذهن ما ساخته می شود.
بنابراین اگر بخواهیم شرایط خود را تغییر بدهیم، کافیست که اندیشه خود را تغییر بدهیم. این نیز به سهم خود نگرش ذهنی ما را تغییر می دهد که سبب تغییر شخصیت ما می گردد و بعد اشخاص، اشیاء و شرایط یا تجاربی که در زندگی با آنها برخورد می کنیم تغییر پیدا می کنند. بنابراین از طریق قانون جذب در دنیای بیرون به شرایطی می رسیم که در دنیای درون ما وجود دارد.
هر اندیشه تأثیری بر مغز می گذارد و این تأثیرات تمایلات ذهنی را خلق می کنند که منش، توانمندی و هدف و مقصود را شکل می دهند. اعتلاف منش، توانمندی و هدف و مقصود، نگرش ذهنی ما را به وجود می آورند که این به سهم خود تجارب ما در زندگی را سبب می گردنند: تغییر دادن نگرش ذهنی ساده نیست، اما با تلاش مستمر و پیوسته می توان این کار را انجام داد.
شکی گیری یک عادت نشان می دهد که چگونه این نیروها عمل می کنند. کاری صورت می دهیم بعد آن را دوباره و دوباره و دوباره انجام می دهیم تا اینکه ساده و عملی می شود. همین قانون در مورد از بین بردن عادت های بد وجود دارد. از انجام دادن کاری خودداری می ورزیم و آنقدر به این اجتناب ورزیدن ادامه می دهیم تا از آن به طور کامل خلاص می گردیم. و اگر گهگاه با ناکامی رو به رو شویم، نباید ابداً امیدمان را از دست بدهیم، زیرا این قانون حتمی و مطلق است.
برای کاری که این قانون می تواند برای شما بکند محدودیتی وجود ندارد. جرأت کنید و ایده خود را باور نمایید.
تصور کنید آنچه را می خواستید تحقق پیدا کرده است.
جبهه حقیقی در زندگی جنگ بر سر عقاید است. در اینجا معدودی با جمع کثیری در حال نبرد هستند. در یک سمت با اندیشه خلاق و سازنده رو به رو هستیم و در جانب دیگر با اندیشه مخرب و انفعالی. اندیشه خلاق تحت سیطره یک ایده آل قرار دارد. اما اندیشه انفعالی تحت تأثیر ظواهر است.
در بخش خلاق کسانی را می بینیم که زمان خود را پشت کامپیوترها، میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها صرف می کنند. در سمت منفی کسانی قرار دارند که تحت تأثیر سیاست مدارانی قرار دارند که زور را حق می دانند و میلیونها انسانی که به وضع موجود علاقه مندند و پیشرفتی نمی طلبند. در این میان هر کسی باید جانبی را برای خود اختیار کند. یا باید به جلو رفت یا به عقب، ثابت باقی ماندنی در دنیا وجود ندارد. دنیا همه اش حرکت است.
بحث میان رژیم کهنه و رژیم جدید و اصل مسأله، سؤالی است که در اذهان مردم درباره طبیعت عالم هستی وجود دارد. تا جایی که مردم قدرت کیهانی را غیر انسانی و آن را ضد انسان بدانند، عده ای که در شرایط ممتاز قرار دارند می توانند بر عالم حکومت کنند. اما وقتی مردم بدانند که نیروی روح یا ذهن عالم هستی در محدوده افراد وجود دارد، می توان قوانینی را در نظر گرفت که به آزادی و حقوق توده های مردم به جای معدود ممتازها توجه کند.

از دست ندهید :   4 راز موفقیت افرادی که بسیار موفق هستند

 

به کار بردن اصل

به عنوان تمرین این مطلب:

 1. روی حقیقت متمرکز شوید.
 2. سعی کنید بفهمید که حقیقت شما را آزاد می کند. به عبارت دیگر، وقتی بیاموزید که از روشهای فکری و اصول درست پیروی کنید چیزی نمی تواند بر سر راه موفقیت قرار بگیرد.
 3. بدانید که آنچه را در درون شماست، جنبه بیرونی می دهید.
 4. بدانید که سکوت می تواند حقیقت را به شما بنمایاند.

سعی کنید بفهمید که این قدرت مطلق خود سکوت مطلق است، هرچه دیگر هست تغییر و فعالیت و محدودیت است. بنابراین تمرکز در سکوت روش راستین دستیابی به قدرت بالقوه دنیای درون است.

امکانات آموزش دادن اندیشه بی انتها ست، پیامدهایش ازلی و جاودانه است، با این حال تنها معدودی اندیشه خود را در کانالهایی هدایت می کنند که به سود آنها تمام می شود. به جای آن همه چیز را به شانس واگذار نمی نمایند.
-اوریسون سوئت ماردن

از دست ندهید :   قانون جذب ثروت حتی بدون سرمایه!

شما دوست و همراه محترم وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “تغییر ذهن و اندیشه چگونه باعث تغییر سلامتی انسان میشود؟” مشاهده کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 2 میانگین امتیاز: 2.5]

یک نظر در مورد «قدرت نیایش در جذب هدف»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *