آموزش ان ال پی

جادوی فکر بزرگ در رسیدن به موفقیت!

داشتن فکر بزرگ و استانداردهای بالا می تواند در رسیدن به موفقیت و تغییر شیوه زندگی ما نقش فوق العاده موثری داشته باشد. اما چه اتفاقی می افتد که بعضی استانداردهای بالایی برای خودشان و زندگی شان قرار داده و برخی دیگر به زنده ماندن و ادامه دادن در یک […]

مغز انسان چگونه کار میکند ؟ | برنامه ریزی مجدد مغز انسان برای موفقیت

تا قبل از دهه 1980 دانشمندان معتقد بودند که سیتم عصبی ما قابل تغییر نیست و چیزی که از تربیت پدر و مادر به ما ارث رسیده است تا آخر عمر با ما خواهد بود. اما پس از آن متوجه شدند که مغز انسان چگونه کار میکند. آن ها به […]

۶ گام همگامی (تفاهم) در ارتباط رو در رو مبتنی بر قواعد ان ال پی ( NLP )

اهمیت ارتباط رو در رو اگر برای گذراندن زندگی مجبور به برقراری ارتباط با دیگران هستید باید بر ارتباط غیرکلامی و زبان بدن تسلط یابید. در میان مراجعانم به افرادی برخورد میکنم که درباره ی تأثیر زبان بدن مشکوک هستند و قبول ندارند که بخش مهمی از زندگی شان است. حتی برخی […]