برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود و دیگران

کارشناسان، ذهن انسان را به دو قسمت ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تقسیم می‌کنند. ضمیر ناخودآگاه به کودکی تشبیه شده که یک دست او در دست ما و دست دیگرش نیروی بیکران کائنات قرار دارد. کلید موفقیت نامحدود، ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و دانستن روش برنامه ریزی و استفاده از […]

چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم؟

ذهن انسان را به دو قسمت ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تقسیم کرده‌اند. ضمیر خودآگاه آن قسمت از ذهن است که فعالیت‌های ارادی را کنترل می‌کند. ضمیر خودآگاه ما خسته می‌شود، دچار فراموشی می‌شود و …  اما ضمیر ناخودآگاه ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته در حال کار […]

قدرت کلمات را دست کم نگیرید

چیزی دراین دنیا سراغ ندارم که قدرت بیشتری از قدرت کلمات داشته باشد! در تمام طول تاریخ، رهبران بزرگ، از قدرت کلمات برای از بین بردن دشمنان، الهام بخشیدن، انگیزه دادن، حل مسائل و ساخت سرنوشت استفاده کرده‌اند. ما دائما در حال برنامه‌ریزی ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود با استفاده […]

چگونه از ضمیر ناخودآگاه استفاده کنیم؟ | ۸ راه استفاده از قدرت ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه را به کودکی تشبیه کرده‌اند که یک دستش در دست ما و در دست دیگرش قدرت بیکران کائنات قرار دارد. با کمک گرفتن از قدرت ضمیر ناخودآگاه می‌توان مسائل زیادی را به سادگی از میان برداشت. در این مقاله با هم 8 راه عالی برای استفاده از ضمیر […]

چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم؟

فعال کردن ضمیر ناخودآگاه کلید رسیدن به هر هدفی است که در زندگی می‌خواهیم. ضمیر ناخودآگاه، مانندکودکی است که یک دستش در دست ما و دست دیگرش قدرت بی‌کران کائنات است. در این مقاله با هم خواهیم دید که چگونه می‌توانیم ضمیر ناخودآگاه را فعال کرده و از این قدرت […]

راه های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه ؛ تمام آنچه باید بدانید

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به دلیل فیلترهای ذهنی ما به صورت طبیعی بسیار زمان بر است. برای دسترسی و نفوذ به ضمیر ناخودآگاه راه های موثری وجود داردن که می توان به کمک آن ها این فیلتر ها را کنار زده و برنامه ریزی را آغاز کرد. زبان ضمیر ناخودآگاه […]