خود هیپنوتیزم

آیا هیپنوتیزم کننده، قدرت جادویی دارد؟

آیا همه هیپنوتیزم می شوند؟ اگر بگوییم همه انسان ها، هر کدام تا اندازه ای تحت تأثیر عقاید و باور هایی که از دیگران گرفته اند، اتفاقاتی که برایشان تکرار شده، نتیجه گیری هایی که در مورد توانایی هایشان کرده اند و آنها را به عنوان واقعیت پذیرفته اند، هیپنوتیزم می شوند اغراق نکرده […]

نقش موثر هیپنوتیزم در تغییر باور ها و تصویر از خود

قدرت هیپنوتیزم در تغییر باور ها دکتر تئودور زنوفون باربر که در زمینه هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی، تحقیقات مفصلی انجام داده، در مجله “ساینس دایجست” می نویسد: «متوجه شدیم که افراد هیپنوتیزم شده، اگر به درستی گفته‌های شخص هیپنوتیزم کننده معتقد باشند، کارهای حیرت‌آوری می کنند… وقتی هیپنوتیز‌م کننده، بیمار را از درستی […]