هدف چیست

چرا باید هدف داشته باشیم؟

مکانیزم هدف جوی انسان اولا انسان دارای مکانیزم هدف جویی است. یعنی چه؟ برای توضیح این امر بیان کنم که انسان ذاتا موجودی هدف گذار است و در پس تمام کارهایی که روزانه انجام میدهد هدفی وجود دارد. حتی اگر خودمان هم ندانیم، وقتی تلفن را برمی داریم -به عنوان […]

هدف در خوشبختی شما چقدر موثر است؟

هدف و خوشبختی از آنجا که انسان موجودی هدف جوست، هر گاه که در راستای هدف مثبتی قرار بگیرد، طبیعتاً و به طور عادی در جهت تحقق بخشیدن به آن هدف تلاش می کند. خوشبختی نشانه ای از عملکرد طبیعی و عادی ذهن است و وقتی انسان به عنوان یک هدف […]

طرز فکر صحیح برای رسیدن به هدف چیست؟

مکانیزم خودکار عمل برای رسیدن به هدف وقتی دقت‌ فوق‌ العاده ضد‌موشک ها در برخورد به هدف را می‌بینیم که در آنی حرکت موشک دیگری را تشخیص می‌دهد و چنان به سویش می رود که درست در لحظه مناسب به آن برخورد کند، انگشت به دهان می مانیم. اما وقتی میبینیم […]

هدف و موفقیت غریزی در انسان!

هدف و موفقیت غریزی حیوانات نمی توانند هدف های خود را انتخاب کنند. بهتر بگوئیم، هدف های آنان (حفظ خود و تولیدمثل) از قبل تعیین شده و محدود است. لازم نیست به سنجاب تهیه آذوقه را یاد بدهید، و لازم نیست یاد بگیرد که برای زمستانش آذوقه جمع کند. سنجابی […]