جادوی ذهن متمرکز

جادوی ذهن متمرکز

ما مردم قرن بیستم به لحاظ نظری خدای عشق را پرستش می کنیم اما در ذهن به ثروتمندِی، مد، آداب و رسوم فکر می کنیم. ما در برابر اینها زانو می زنیم و عبادتشان می کنیم. روی آنها متمرکز می شویم و در نتیجه در زندگی ما صورت خارجی پیدا می کنند. اما تمرکز چه نقشی در واقعیت بخشیدن به آنچه در ذهن ماست دارد؟ در ادامه این مقاله با وبسایت خودباور همراه باشید.

پیشنهاد ما به شما همراه دوست داشتنی وبسایت خودباور این است که  جهت استفاده هر چه بهتر از این مطلب، مقالات “آشنایی با دنیای درون“، “راز قدرت درون انسان“،  “گوشه ای از قدرت ذهن ناهشیار“،  “چرا اندیشه خلاق است؟” ، “محل تولید انرژی در بدن کجاست؟“، “چگونه با ذهن انرژی خلق کنیم“، “چرا تبدیل به آنچه که در ذهن دارید میشوید؟“، “تنها عده معدودی اندیشه درستی دارند!“، “نقش اندیشه در قانون جذب چیست؟“، “شما وارث قدرت هستید!“، “قدرت فوق العاده اندیشه متمرکز!“، “تصویر سازی ، مهم ترین گام برای تحقق هدف!” ، “آیا زندگی شانسی و تصادفی است؟” ،”3 لازمه ی خوشبختی را با نیروی اندیشه جذب کنید!“، “چرا باید در پی علت هر اتفاق بود؟” ، “چگونه با قدرت بی انتها هماهنگ باشیم؟“، “قانون جذب و عصر قدرتمندی انسان!“، “درک درست قانون جذب ، کلید جذب آرزوها!“، “آیا قدرت اندیشه انسان فراطبیعی است؟“، “ذهن ناهشیار چه تفاوتی با خرد کیهانی دارد؟“، “قدرت کلام یا قدرت اندیشه ، کدام برتر است؟” و “چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟” را نیز مطالعه کنید. در ادامه میتوانید خلاصه  مقاله “چگونه می توانیم اندیشه خود را کنترل کنیم؟” را مشاهده کنید.

خلاصه

 • ثروت، بستگی به درک طبیعت خلاق اندیشه دارد.
 •  ارزش واقعی ثروت بستگی به ارزش مبادله ای آن دارد.
 • موفقیت بستگی به قدرت معنوی دارد.
 •  این قدرت بستگی به استفاده دارد، استفاده کردن موجودیت آن را تعیین می کند.
 • با توجه کردن به شرایطی که می خواهیم تجلی آن را در زندگی خود ببینیم، سرنوشت خود را از بخت و اقبال و شانس جدا می کنیم.
 • بنابراین، اندیشیدن کار بزرگ زندگی است.
 • علت آن نیز این است: اندیشه حالت معنوی دارد و بنابراین خلاق است. با کنترل کردن اندیشه، شرایط را کنترل می کنیم و سرنوشت خود را مقدر می سازیم.
 • منبع همه بدیها اندیشه مخرب است.
 • منبع همه خوبیها اندیشه درست و عملی است.

تمرکز و میل و خواسته

نوع قدرت متعالی که شخص او را عبادت می کند، دانسته یا ندانسته، درایت عبادت کننده را نشان می دهد. از یک گروه مذهبی بپرسید تا برایتان قدرت رئیس قبیله را شرح دهد. از جمع دیگری درباره خداوند سؤال کنید تا آنها به خدای آتش، آب، الهه زمین، باد، آب و روان اشاره کنند. خلاصه آنکه هر کس به شکلی خدا را در ذهن خود مجسم می کند.
ما مردم قرن بیستم به لحاظ نظری خدای عشق را پرستش می کنیم اما در ذهن به ثروتمندِی، مد، آداب و رسوم فکر می کنیم. ما در برابر اینها زانو می زنیم و عبادتشان می کنیم. روی آنها متمرکز می شویم و در نتیجه در زندگی ما صورت خارجی پیدا می کنند.
وقتی به مطالب درس هفده اشراف پیدا کردید، نماد را با واقعیت به اشتباه نمی گیرید. به جای معلول ها به علت توجه می کنید. روی واقعیتهای زندگی متمرکز می شوید و در نتیجه تحت تأثیر نتایج نومید نمی شوید.

از دست ندهید :   هیپنوتیزم چیست؟

 

قدرت تمرکز

به ما می گویند که انسان به همه چیز مسلط است. این تسلط از طریق ذهن صورت خارجی پیدا می کند. بالاترین اصل، به حکم جوهر و کیفیات و بالاتر، لزوماً شرایط را مشخص می کند. بنابراین اندیشه همه اصل های تحت فرمان خود را کنترل می نماید.
برای آنهایی که طبیعت متعالی نیروی ذهنی را می شناسند، دنباله روی از قدرت جسمانی و فیزیکی اهمیتش را از دست می دهد. ما معمولاً دنیا را از طریق حواس پنج گانه خود تجربه می کنیم و از این تجربه ها مفاهیم دنیای بیرون خود را شکل می دهیم.
متأسفانه اغلب اشخاص از معنای تمرکز برداشت درستی ندارند. تمرکز پیوسته به معنای جریانی بی وقفه و یکنواخت از اندیشه است که صبور است و مداومت دارد و از نظمی عالی برخوردار است. این ایجاب می کند که ذهن و جسم را کنترل کنیم. تمامی اشکال آگاهی و ذهنی یا فیزیکی باید تحت کنترل باشند.

این تمرکز منجر به ادراک شما می شود و طبیعت شیئی را که روی آن تمرکز کرده ایم مشخص می سازد. بنابراین، همه کشفیات بزرگ حاصل بررسی های بلند مدت و ادامه دار هستند. علم ریاضی به سالها تلاش متمرکز احتیاج دارد تا کسی بر آن مسلط گردد. بزرگترین علم، یعنی علم ذهن، تنها از طریق تلاش متمرکز صورت خارجی پیدا می کند.
تمرکز را درست درک نکرده ایم. عظمت یک بازیگر در این حقیقت نهفته است که به هنگام ایفای نقش خودش را فراموش می کند. به قدری در نقش خود فرو می رود که تماشاگران جلب و جذب او می شوند. این نمونه یک تمرکز خوب است. باید به اندیشه های خود علاقه مند باشید به طوری که متوجه چیز دیگری نشوید.
همه دانشها ناشی از تمرکز بدین شکل هستند. اغلب مردم می خواهند داشته باشند و نه اینکه باشند. آنها متوجه نیستند که می توانند بدون یکی، دیگری را داشته باشند. اول باید قلمرویی پیدا کنند و بعد چیزی بر آن بیفزایند. اشتیاق لحظه ای ارزش ندارد. هدف تنها با اعتماد به نفس فراوان حاصل می شود. رشد نیرو همه ما یک دینام هستیم، اما دینام برای آنکه کار کند به موتور احتیاج دارد. تنها در این صورت است که مفید واقع می شود و انرژی آن می تواند شکل متمرکز پیدا کند.
اندیشه به شکل ارتعاش عمل می کند. ارتعاش پخش می شود و مواد را به خود جذب می کند. درباره قدرت اندیشه چیز اسرارآمیزی وجود ندارد. تمرکز تنها بدین معناست که آگاهی و هشیاری را به اندازه ای می توان متمرکز ساخت تا با آنچه مورد توجه قرار داده است شناسایی شود. همانطور که غذایی که مصرف می شود جذب بدن می گردد، ذهن هم شیء مورد توجه خود را جذب می کند و به آن تحقق می بخشد.
بنابراین تمرکز سبب می شود که اندیشه شکل درونی پیدا کند. بنابراین حقیقت معنوی عامل کنترل کننده است. به شما امکان می دهد به جایی برسید که بتوانید بلافاصله اندیشه را به منش و هوشیاری تبدیل کنید.
به خاطر داشته باشید که در اصل هوش ناهشیار از قدرت فراوان بهره دارد. وقتی قدرت عمل به آن داده شود، چیزی نمی تواند جلودار گردد. میزان موفقیت شما با توجه به ماهیت و طبیعت میل و خواسته شما مشخص می شود. اگر میل و خواسته شما با قانون طبیعی یا خرد کیهانی در هماهنگی باشد، به شما شجاعت تمام نشدنی می دهد.
هر مانعی که بر آن غلبه کنید و هر پیروزی که به دست آورید، ایمان شما را به قدرتی که دارید راسخ تر می کند. اینگونه توانایی پیروزی بیشتری به دست می آورد. قدرت و توانمندی شما را نگرش ذهنی شما مشخص کند. اگر نگرش شما به موفقیت نظر داشته باشد، آنچه را در سکوت می خواهید به خود جلب می کنید. وقتی اندیشه ای را در ذهن حفظ می کنیم، سرانجام شکل ملموس به خود می گیرد. هدف و منظور شخص علتها را به تحرک وا می دارد تا در دنیای بیرون موادی را که خواسته های شما را برآورده می سازد به سمت شما جلب و جذب کند.
شم یا شهود وقتی روی چیزی که اهمیت دارد متمرکز می شوید، به کمک شم خود به موفقیت می رسید.
شم بدون کمک تجربه یا حافظه به نتیجه دلخواه می رسد و اغلب مسایلی را حل می کند که در دسترس قدرت استدلال نیست. بسیاری از مسایل را که به نظر می رسد از ناحیه قدرت متعالی به دست ما می رسد، بر ما آشکار می سازد.
برای اینکه شم خود را تقویت کنید، باید ابتدا این موهبت را بشناسید. اگر از آگاهی شهودی صادقانه استقبال کنید، بار دیگر هم به سراغ شما می آید.
شم اغلب در شرایط سکوت از راه می رسد. اذهان بزرگ و متعالی اغلب در جست و جوی سکوت و تنهایی هستند. اینگونه است که بسیاری از مسایل بزرگ دنیا حل و فصل می شود.

از دست ندهید :   تعاریف پایه در ان ال پی ( NLP )

 

قلب امور

اندیشه اغلب به بیرون هدایت می شود اما می توان اندیشه را متوجه درون کرد تا روح و دل اشیاء و امور را در بر بگیرد. وقتی به قلب امور می رسید، به آسانی می توانید آن را درک کنید و بر آن مسلط گردید. ممکن است به جای خود قدرت به نماد قدرت توجه کنید. ممکن است به جای افتخار دنبال شهرت باشید.
ممکن است به جای خدمتگزاری به دنبال سمت و منصب بروید. اما در همه این موارد به این نتیجه می رسید که اینها را به مجرد آنکه به دست می آورید به خاکستر تبدیل می شوند.
ثروت نابالغ را با سمت و منصب نمی توان حفظ کرد، زیرا هنوز تحصیل نشده است. ما به آنچه را بدهیم می گیریم و آنهایی که سعی می کنند بدون دادن بگیرند، همیشه به این نتیجه می رسند که قدرت جبران به دنبال تعادلی است. با درک منبع حقیقی قدرت، می توانیم نمادهای قدرت را نادیده بگیریم.

از دست ندهید :   18 نکته‌ای که آرزو داشتم در 18 سالگی می‌دانستم

 

به کار بردن اصل

برای تمرین سعی کنید با روشهایی که در این درس آموختید تمرکز کنید. به تلاش با فعالیتی آگاهانه در ارتباط با این موضوع نیاز ندارید.

 1.  در حالت آرمیدگی قرار بگیرید. نگران نتایج خواسته های خود نباشید. به خاطر داشته باشید که قدرت از طریق آرامش ایجاد می شود.
 2. بگذارید اندیشه شما به قدری درگیر خواسته شما شود تا با آن به وحدت و شناسایی برسد تا حدی که – جز به آن به چیز دیگری نیندیشید. اگر می خواهید هراس را از میان بردارید، روی شجاعت متمرکز شوید. اگر می خواهید کمبود را از میان بردارید، به فراوانی فکر کنید. اگر می خواهید بیماری را از بین ببرید، به سلامتی بیندیشید.

همیشه روی چیزی تمرکز بکنید که انگار آن را به دست آورده اید. اینگونه آنچه را می خواهید به دست می آورید.

اندیشه دارایی کسانی است که بتوانند از آن پذیرایی بکنند.
-رالف والدو امرسون

شما همراه محترم و دوست داشتنی وبسایت خودباور میتوانید ادامه این مطلب را در مقاله “قدرت بی انتها چگونه از طریق قانون جذب متجلی میشود؟” مشاهده کنید.

شما چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
[تعداد امتیازات: 6 میانگین امتیاز: 3.5]

یک نظر در مورد «جادوی ذهن متمرکز»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *